5S Tutorial

In Företag
Advertisement

5S Tutorial


5S, även känd som Five-S hänvisar till fem förvaltningsprinciper som styr hur objekt hålls på en fabrik. Varje princip har ett japanskt ord, som tilldelats den. De är "seiri", "Seiton", "Seiso", "seiketsu" och "Shitsuke", vilket kan grovt översättas till engelska som "Sortering", "systematisk organisation", "glans", "standardisera" och "upprätthålla. " Enligt Märkning produkter hemsida kan följa 5S-systemet förbättra lönsamheten, kvalitet och säkerhet på fabriksgolvet genom att minska råvaruspill och tid; minska driftstopp och underhåll, förbättra skift eller dagliga starttider och förenkla arbetsmiljön.

Behärska Seiri eller sortering principen. Sortering avser att systematiskt gå igenom allt i varje arbetsområde. Material, bör verktyg och utrustning som arbetarna inte använder ofta att lägga undan i ett förvaringsutrymme. Håll bara viktiga poster.

Behärska Seiton eller systematisk Organization, principen. Denna princip kräver varje objekt som ska anordnas för de mest effektiva och ändamålsenliga hämtning. Därför bör viktiga verktyg alltid finnas till hands och andra verktyg ska vara ordentligt märkt och förvaras i förvaringsutrymmen.

Omfamna Seiso eller Shine principen. Fastställa förfaranden och standarder som hjälper dig att hålla allt rent och snyggt. I slutet av skiftet, arbetstagare måste rengöra sina arbetsområdet och återställa allt till sin plats.

Omfamna Seiketsu eller Standardisera principen. Som namnet antyder, arbetsmetoder måste förenklas och standardiseras så mycket som möjligt. Etablera skriftliga normer och etiketter, skyltar, banderoller och affischer för att undvika återfall i gamla arbetsvanor.

Behärska Shitsuke eller Sustain principen. Att upprätthålla de tidigare fyra S är lika viktigt som att införa dem i första hand. Fortsätt att utbilda arbetarna om standarder. Upprätta fortbildning för att hålla jämna steg med införandet av ny utrustning, verktyg och förnödenheter.

You may also read!

SQL Scripting Tutorial

SQL Scripting Tutorial

SQL (Structured Query Language) är ett språk datorprogrammering som används för att hantera data i relationsdatabaser databashanterare. Det var ursprungligen baserad på relations algebra, så om du vet grundläggande algebra, kan du enkelt lära SQL. SQ

Read More...
Flödesschema Tutorial

Flödesschema Tutorial

Flödesscheman är en grafisk representation av en process. Flödesscheman används i många branscher, bland annat underhållning, teknik, fysik och datorprogrammering. Det finns många programverktyg som används för att skapa flödesscheman, såsom MS Visio

Read More...
DIY Tutorial: Hur man gör 2 Halsduk från en gård i fleece

DIY Tutorial: Hur man gör 2 Halsduk från en gård i fleece

Med vintersäsongen officiellt på oss, är ingenting mer användbar än en varm och mysig halsduk. Konceptet med en halsduk är så enkelt, men ändå så funktionell, det är egentligen bara en remsa av tyg, trots allt. Detta år, prova på att göra din egen vi

Read More...
Listruta Visual Basic Tutorial

Listruta Visual Basic Tutorial

ListBox- kontrollen i Visual Basic är ett kraftfullt verktyg för att visa listor med data och gör det möjligt för användaren att välja ett eller flera föremål från listan. Ett urval kan sedan tvinga en åtgärd i en annan del av koden. Det finns flera

Read More...
Office Holiday Party makeup Tutorial

Office Holiday Party makeup Tutorial

Ett kontor semester parti är det enda tillfälle när det är okej att bära den typ av makeup som du aldrig skulle sätta på en genomsnittlig arbetsdag - skimmer, lösögonfransar eller en ljus läppfärg - och sedan lägga till lite kul, festligt detaljer ti

Read More...
Quickbooks Ideellt Tutorial

Quickbooks Ideellt Tutorial

Quickbooks Ideellt programvara bokföringsprogram som specialiserat sig på att upprätta och ekonomiska förvaltningen för ideella bokföringsmässiga arbete. Programvaran har en handledning funktion som förklarar funktioner i programvaran. Handledningen

Read More...
ICEfaces och NetBeans Tutorial

ICEfaces och NetBeans Tutorial

NetBeans är en integrerad utvecklingsmiljö (IDE) för programutvecklare som möjliggör utveckling av Javaserver Faces (JSF) applikationer. NetBeans är ett öppet ramverk källa som är gratis att ladda ner från webben. ICEfaces är en Ajax öppen källkod so

Read More...
Visual Basic Listview Tutorial

Visual Basic Listview Tutorial

Den Listview kontroll i Visual Basic blev populär med Windows Explorer. Denna kontroll fungerar i samband med Treeview kontroll och är det som gör Windows-användare att expandera och visa information om varje nod. Kontrollen tjänar också till att vis

Read More...
Grammatik Employment Test Tutorial

Grammatik Employment Test Tutorial

Arbetsgivarna testa ofta arbetssökande genom att ge dem en skrift urval med olika grammatiska fel att rätta till. Testet kan innehålla stycken, meningar eller fraser för kandidater för att lägga till skiljetecken, för att korrigera stora bokstäver oc

Read More...
Primer Design Tutorial

Primer Design Tutorial

Primers är korta bitar av DNA som används i en biologisk teknik känd som polymeraskedjereaktionen (PCR). PCR används av molekylärbiologer att amplifiera gensekvenser för mer sofistikerade vetenskapliga analyser, såsom DNA-sekvensering, kloning eller

Read More...