7 Principer för TQM

In Företag
Advertisement

7 Principer för TQM


TQM är en förkortning som står för "Total Quality Management", en term som vanligen används i företaget och företagsledning. TQM är en kundorienterad strategi som omfattar flera principer för effektiv företagsledning och förhindrar defekter och kvalitetsfrågor inom ett företag. Dessa principer innefattar ledarskap, strategisk planering, kundfokus, analys, personal, processhantering och ser affärsresultat.

Ledarskap

Strukturera ditt system av organiserad ledarskap inom ett företag kommer att öka övergripande ledningen och produktivitet inom ett företag. Fulla engagemang behövs på toppen av verksamheten hierarkin. Eliminera prestanda betyg och placera en betoning på stabilitet och konsekvens i ansträngning kommer att bidra till att skapa små vinster som kommer att lägga upp över tid Vid stora bild förändringar i verksamheten eller affärsmodell, inkludera alla medarbetare i besluten. Leta efter synpunkter och idéer från din personal, leverantörer och kunder.

Strategisk planering

Att ha en inriktning och en stark perspektiv på kvalitet i produktionen och arbetsnivåer gör att personal på alla nivåer att ständigt planera för förbättringar. Medvetenheten om en önskan om perfektion i arbetsplats verksamheten och en betoning på konsistens, stabilitet och stabilitet kommer att bidra till att främja produktiva processer för att skapa produkter och hantering av kundtillfredsställelse. Strategisk planering omfattar även kvalitetskontroll. Kvalitetskontroll är också ansvarig för snabb leverans av produkter, företagsövergripande överensstämmelse med förfaranden, vilket eliminerar avfall inom produktion och personal och hålla varje medlem i teamet fokuserat på en betoning på kundnöjdhet.

Kund & Market Focus

Förstå hur din marknadsföring och personal påverkar kundtillfredsställelse. Kunden och tillfredsställer kunden som gör dina försök värt ansträngningen.

Information och analys

Det bör tid avsättas för att tillbringa mäta affärsdata och kontinuiteten i organisationsnivån inom företaget. Information om hur ett företag presterar kan bidra till att utrota dåliga metoder som skapar rasistiska, sexistiska frågor eller problem med nepotism och favorisering. Det är viktigt att ha ett långsiktigt mål för vinst, produktionskvoter och tillväxt av verksamheten att alla medlemmar i teamet förstår, och att tillbringa mindre tid fokuserat på kort sikt.

Human Resource Focus

Anställa de människor som kommer mest bär ditt team mot ett övergripande mål kundtillfredsställelse är nyckeln till en väl fungerande för alla företag. Förebygga problem innan ske genom att kontinuerligt utvärdera personal och processer inom företaget. Utvärdering kommer att hålla företaget från att investera resurser och tid i processer som orsakar fel och problematiska bortkastade ansträngningar.

process Management

Att hålla ett team fokuserat på den funktionella driften av arbetssystem och utforma planer som hjälper anställda att utbildas och välutbildad inom sina respektive områden gör det möjligt för företaget att växa och blomstra. Ha en definitiv uppdrag för bolaget och sträva efter kontinuerlig nöjda kunder bibehållen motivation och tillfredsställelse i gruppmedlemmar.

affärs~~POS=TRUNC

Förbättra olika områden av affärsmodeller kommer att hjälpa företag att se allmän förbättring av kundservice inom företaget, produktens prestanda, ekonomi inom affärs- och kundtillfredsställelse Andra förväntade fördelar med att effektivisera effektivitet på arbetsplatsen inkluderar förbättrad organisation, bättre återkoppling, bättre prestandakrav, ökad ekonomisk tillväxt, ökad kundlojalitet, varumärke, förbättrade produkter och bättre tjänster som erbjuds.

You may also read!

Science projekt där Arkimedes princip

Science projekt där Arkimedes princip

Enligt känd matematiker Archimedes, är alla objekt som är nedsänkt i vätska uppe av en kraft som är lika med den vätska som undanträngdes av objektet. Denna enkla princip förklarar varför fartyg flyter i havet och varmluftsballonger stiger mot himlen

Read More...
Lista över fem principer för defensiv körning

Lista över fem principer för defensiv körning

Smith System för defensiv körning sysselsätter fem grundläggande principer. Varje princip är utformad för att minska riskerna i körning genom att lära förarna att förutse farliga situationer. Genom att köra defensivt, är trafikrelaterade skador minsk

Read More...
Principer för effektiv kommunikation

Principer för effektiv kommunikation

Kommunikation är viktigt i alla områden i livet, säger Sherwyn P. Morreale av National Communication Association. Vare sig i en vänskap, affärer, äktenskap eller någon annan organisation, är det medium där människor uttrycker information och känslor.

Read More...
Principer för Engineering Economics

Principer för Engineering Economics

Även om termen "engineering economics" kan verka långt bort från näringslivet, i själva verket alla småföretagare är en ingenjörs ekonom. Till exempel, varje gång du använder en kostnadsjämförelse-värde att välja mellan två alternativ för ett pr

Read More...
Vilka är de fyra principer för Computer Forensics?

Vilka är de fyra principer för Computer Forensics?

Computer Forensics har blivit ett allt viktigare verktyg i den ständiga kampen mot IT-relaterad brottslighet. Många nationella och internationella brottsbekämpande organ inkluderar specialdatabrott divisioner att spåra cyber bedragare, hackare, stalk

Read More...
Elementen och principer för design i Art

Elementen och principer för design i Art

Konst och design ses som skilda discipliner, men det finns naturliga likheter mellan dem, och många av de viktigaste faktorerna är desamma. Elementen och principer ofta som tillhör en uppsättning tydliga kategorier, och detta gäller verk av något änd

Read More...
Principer och Teorier om Administration & Ledarskap

Principer och Teorier om Administration & Ledarskap

Administration tolkar politik och få dem att fungera. Ledarskap innebär dock skapa en tydlig vision, kommunicera det till andra och få dem villiga att följa dig. Effektivt ledarskap - som krävs för en framgångsrik förvaltning - efterlyser för att kun

Read More...
Principer för 7 Cs för effektiv kommunikation

Principer för 7 Cs för effektiv kommunikation

Vem som helst kan kommunicera, men om du vill bli förstådd, och din kommunikation för att få önskad effekt, måste du lyssna vissa principer. Tänk på dessa principer - den så kallade 7 Cs - som din vägvisare för att påminna dig där du vill gå och styr

Read More...
Teorier och principer för Motivation

Teorier och principer för Motivation

teorier och principer motivation används ofta av chefer för att bättre förstå de anställdas motivation. Däremot kan vem som helst tillämpa dessa teorier och principer i sitt dagliga liv, i områden som målsättning, personlig motivation och motivation

Read More...