Affärskontrollstrategier

In Företag
Advertisement

Affärskontrollstrategier


Av de fyra förvaltningsprinciper (planera, organisera, direkt, kontroll), företag eller förvaltning kontroller hålla din organisation på rätt kurs. Kontroller tillhandahålla en kontinuerlig slinga för att säkerställa att alla inom organisationen förblir fokuserat på strategiska mål och är verksamt inom finansiella, operativa och säkerhetsbegränsningar. Att etablera affärs kontroller, måste du ange normer mäta prestanda mot de riktmärken och justera kursen vid behov.

organisatoriska Kontroller

Organisatoriska kontroller ger ett systemövergripande översyn av organisationen, vilket indikerar vilken del av systemet lider mest haverier, eller ens vad som orsakar nedbrytningen. Typiska verktyg inkluderar de övergripande affärsplaner och processkartor, för att upptäcka vilken del av företagets landskapet presenterar de största hindren för att uppnå målen.

finansiella kontroller

Finansiella kontroller hjälper dig att följa pengarnas spår. Inklusive kontroller ger en komplett bild av företagets hälsa. Balansräkningar ger en ögonblicksbild av din verksamhet med jämna mellanrum. Innefattar både fasta och rörliga totala tillgångar och åtaganden för att få en bild av vad du kan och kan inte snabbt justera. P & L (vinst & förlust) uttalanden subtrahera kostnaden för varor och kostnader från intäkter (före skatt) för att markera om du arbetar med vinst eller förlust. På samma sätt, kassaflödesanalyser visar var dina pengar kommer och går igenom systemet. Om P & L uttalande ger en ögonblicksbild av din ekonomi, sätter kassaflödet pengar i rörelse för att kontrollera cirkulationen.

process~~POS=TRUNC

Processkontroller låter dig övervaka den faktiska produktionen planerade förväntningar. Olika statistiska modeller diagram hur en process ska arbeta under optimala eller sedvanliga villkor. Utveckla en "dashboard" med kontrolldiagram och diagram som bild hur processen ska fungera, sedan registrera hur processen faktiskt utför för att upptäcka avvikelser och peka på korrigerande åtgärder, hålla processen på rätt spår.

Tips för att redskapskontroller

Arbeta hårt och kommunicera kontinuerligt för att säkerställa de anställdas deltagande i affärsstyrning. Betona användningen av förvaltningskontroller som ett verktyg som säkerställer företagshälsovård snarare än regler som begränsar anställdas kreativitet. Betona önskan att styra processer, inte människor. Uppmuntra människor att erbjuda idéer och lösningar som förbättrar kontrollerna. Demonstrera hur förbättra affärer med kontroller underlättar arbetet och ökar den nedersta raden, vilket gynnar deras lönecheckar.

You may also read!