Arbetsbeskrivning för Senior Accountant

In Karriär & Arbete
Advertisement

Arbetsbeskrivning för Senior Accountant


En ledande revisor är ansvarig för allmän redovisningsfunktioner och analysera budget står för revision för en medelstora till stora företag. En högt uppsatt revisor måste följa gällande lagar, inklusive skatte- och revisionsregler. Budgetberedning och planering är också viktiga faktorer för en ledande revisor. Är att den ledande revisor interagerar med personer på alla nivåer, måste personen kunna administrera effektiv kommunikation och vet hur man arbeta under press. En ledande revisor bör också vara en själv drivkraft och kan vara en ledare för sin avdelning och ta initiativ när det behövs. Starka datorkunskaper inklusive Excel är ett måste.

ansvarsområden

Ansvaret för en ledande revisor kan bestå av flera funktioner inom finans. De primära ansvar är att förbereda bokslut, komplett månadsstängningsförfaranden, analysera intäkterna för att se om de är korrekt redovisade, förbereda månatliga kontoavstämningar, hjälpa till med skatterevisioner, förbereda skattedeklarationer och skriva rapporter från kommissionen. En ledande revisor kan också vara ansvarig för huvudbok, journalanteckningar och observera kortfristiga placeringar.

chefsuppdrag

Ledande revisorer är också arbetsledare för personalen och junior revisorer för ett företag. Ha någon kunskap i mänskliga resurser kommer att vara till hjälp för att vara en handledare. Tillsynsuppgifter omfattar intervjua och anställa nya medarbetare, genomföra avdelning orientering och utbildning, delegera uppdrag och projekt till anställda, är en mentor till nya och nuvarande anställda, belöna anställda på gott arbete samt att vidta disciplinära åtgärder när det behövs, och svara på och hitta lösningar på problem inom institutionen.

kvalifikationer

Krav för en ledande revisor bland annat att ha en omfattande kunskap om redovisningsprinciper och förfaranden; ha starka redovisning färdigheter; att kunna hantera flera projekt i en given tid, även under deadline perioder; är en självgående samt en lagspelare; med utmärkta muntliga och skriftliga kommunikationsförmåga; och har kunskap i Microsoft Office och olika bokföringsprogram, inklusive SPCS och Great Plains.

Erfarenhet

En kandidatexamen i redovisning eller motsvarande från ett ackrediterat college eller universitet krävs för en ledande revisor. En MBA i redovisning är starkt att föredra. Dessutom är två till sex år redovisning erfarenhet krävs också.

Lön

Lön är vanligtvis baserade på många års erfarenhet med den aktuella befattningen samt den enskildes utbildningsbakgrund. Enligt PayScale varierar den genomsnittliga årslönen för en ledande revisor från $ 40.000 till 60.000 för en individ som har 1-4 års erfarenhet inom området till $ 45.000 till $ 70.000 för personer som har 5 eller flera års erfarenhet.

You may also read!

Senior Account Manager Arbetsbeskrivning

Senior Account Manager Arbetsbeskrivning

Den nedersta raden för en senior account manager är försäljning. De ledande account manager ansvarar för att identifiera affärsmöjligheter, skapa säljmål, utveckla nya konton från nya kunder och bibehålla befintliga försäljningskonton. En högre accou

Read More...
Den genomsnittliga lönen för en Senior Accountant på en icke-vinstdrivande organisation

Den genomsnittliga lönen för en Senior Accountant på en icke-vinstdrivande organisation

Ideella ledande revisorer hålla reda på organisationens pengar genom att se till register förs noggrant och se till att skatterna betalas korrekt och i tid. Ideella ledande revisorer är skyldiga att känna ideella skattebefrielse och förordningar. Lön

Read More...
Arbetsbeskrivning för Key Account Manager

Arbetsbeskrivning för Key Account Manager

Key Account Manager hanterar de viktigaste konton i en organisation. Dessa konton anses vara viktiga på grund av sin höga lönsamhet eller eftersom de är de mest strategiska för en organisation. Key Account Manager utvecklar ett gott samarbete med kun

Read More...
Skillnaden mellan en Junior revisor och Senior Accountant

Skillnaden mellan en Junior revisor och Senior Accountant

Vare sig i tider av välstånd eller recession, är avgörande för funktionen hos företagen övervakning av kassaflöde, kredit och skuld. Revisorer är professionell personal som övervakar ett företags skatte rörelser. De kan ockupera olika nivåer av tjäns

Read More...
Arbetsbeskrivning av Senior Executive assistenter

Arbetsbeskrivning av Senior Executive assistenter

Enligt Bureau of Labor Statistics (BLS) maj 2008 rapporten "Occupational Outlook Handbook, 2010-11 Edition" sekreterare och assistenter utgör den största ockupationen i USA. Nästan alla företag anställer administrativa och verkställande assisten

Read More...
Arbetsbeskrivning för Högt Accountants

Arbetsbeskrivning för Högt Accountants

Ett förtroende är ett juridiskt avtal där en specialist förvaltar tillgångarna av en trust förmånstagare, eller förvaltare. Ett förtroende revisor registrerar förtroende transaktioner och upprättar finansiella rapporter som överensstämmer med förtroe

Read More...
Vad är skillnaden mellan en Senior Accountant & en redovisningschef?

Vad är skillnaden mellan en Senior Accountant & en redovisningschef?

Redovisningspositioner kan variera mellan företag och kan ändras beroende på marknaden och teknikskiften. Detta leder snabbt till hög differentiering i de typer av redovisnings lediga inom företag, vilket gör det lätt för revisorer att hitta en viss

Read More...
Hur mycket pengar en Senior Vice President för ett stort bolag göra?

Hur mycket pengar en Senior Vice President för ett stort bolag göra?

Senior vice presidenter "direktörerna" kan utöva enorma ersättningspaket inom stora företag. Dessa hög nivå chefer är ansvariga för många faktorer som direkt påverkar företagets resultat. I många branscher kan verkställande löner skuggan av bonu

Read More...
Lönen för en strategisk Account Manager

Lönen för en strategisk Account Manager

Strategiska kundansvariga skapar arbetsrelationer med viktiga personer eller klienter för att hjälpa växa verksamheten. Regelbundna kundansvariga kan arbeta med flera kunder eller konton, men strategiskt kundansvariga fokusera vanligtvis på en eller

Read More...