Atomnummer Vs. atom Densitet

In Utbildning
Advertisement

Atomnummer Vs.  atom Densitet


Atomic densitet: antalet atomer per volymenhet. Atomnumret av ett element representerar antalet protoner i kärnan och antalet elektroner som omger den.

Periodiska systemet av elementen

Den periodiska systemet visar element i stigande ordning enligt dess atomnummer. Väte, det första elementet i det periodiska systemet, har atomnumret av en motsvarande med antalet protoner i kärnan. Det sista elementet i det periodiska systemet är Ununoctium, och det har 118 protoner i kärnan.

atomvikt

Som atomnumret ökar, tenderar den faktiska vikten av vart och ett av elementen också att öka. När man tittar på det periodiska systemet, elementen får i allmänhet tyngre att gå ner varje kolumn och till höger över varje rad.

Densitet

Densiteten för en atom bestäms av antalet atomer en substans per volymenhet av materialet. Solids kommer att ha en högre atomdensitet än gaser.

Atomnummer

Atomnummer hänvisar till antalet protoner i kärnan av ett ämne. Sedan ostörda element har en neutral elektrisk laddning, är också samma som den atomnummer antalet elektroner. Med undantag för några få fall, ökar atomvikt liksom atomnummer.

syntetiska element

Element med atomnummer 104-118 är syntetiskt producerade material som inte har hittats i den naturliga världen. De har bara tagits fram på platser som laboratorier eller partikelacceleratorer. Ununoctium upptäcktes så sent som 2002 i Dubna, Ryssland.

You may also read!

Hur man avgör Atomic Tätheten

Hur man avgör Atomic Tätheten

Atomic densitet beskriver antalet atomer per volymenhet. Detta värde är olika för varje ämne, eftersom alla moment atomer är en unik storlek. Även om det är omöjligt att räkna dessa partiklar direkt, kan forskarna bestämma antalet atomer närvarande i

Read More...
Bohr Model Craft Idéer

Bohr Model Craft Idéer

Bohren modellen är en teori om en atom struktur som utvecklades av fysikern Niels Bohr. En atom modelleras med tre grundläggande typer av partiklar. Den har en kärna, som består av fotoner och neutroner vid dess centrum. Det har också elektroner som

Read More...
Hur hittar antalet neutroner i en Atom

Hur hittar antalet neutroner i en Atom

Atomnumret är antalet protoner i en atom, och antalet elektroner i en atom är lika med antalet protoner i ett neutralt laddade atomen. (Negativt laddade atomer eller negativa joner, har fler elektroner än protoner, och positiva joner har färre elektr

Read More...
Vad är jämförelsen mellan atomer och molekyler?

Vad är jämförelsen mellan atomer och molekyler?

Fysisk materia består av atomer och molekyler. En atom är den delkomponent i en molekyl, eller den minsta enhet materia. Det är den minsta delen ett element kan dela in. En molekyl som består av atomer som är bundna av joniska, kovalenta eller metall

Read More...
Atomnummer Vs.  smält~~POS=TRUNC punkter~~POS=HEADCOMP

Atomnummer Vs. smält~~POS=TRUNC punkter~~POS=HEADCOMP

I kemi, är det periodiska systemet för att organisera element baserade på egenskaper och likheter. Atomnummer av ett element fungerar som en primär organisation faktor i tabellen, med element som ordnade efter ökande atomnummer. En ytterligare elemen

Read More...
Hur man gör en modell av en Krypton Atom

Hur man gör en modell av en Krypton Atom

Medan elementet krypton är kanske mest känd för är association med kryptonit - Superman lone svaghet - faktiska krypton och Superman är något lika. Som Stålmannen tillbringar det mesta av sin tid som släpptes Clark Kent tills atmosfären blir laddad,

Read More...
Hur man beräknar molality Från molaritet & Densitet

Hur man beräknar molality Från molaritet & Densitet

Molality och molaritet är åtgärder av lösningens koncentration. Beskriver båda koncentrationen i fråga om det antal mol av ett löst ämne i en lösning. En mol är antalet atomer i 12 gram kol-12. Molality beskriver hur koncentrerad lösning är genom att

Read More...
Vad är en instabil Atom?

Vad är en instabil Atom?

Byggstenarna i all materia är atomer. Atomer kombineras samman för att bilda element och föreningar. En atom innehåller elektriskt laddade partiklar, som håller atomen tillsammans. Dessa partiklar kallas protoner, neutroner och elektroner. Antalet va

Read More...
Atomic Structure of Gold

Atomic Structure of Gold

I en fysisk vetenskap klassrum, är frågan vad som helst som har massa och tar upp plats. All materia består av små partiklar som kallas atomer, som klassificeras i ett diagram som kallas periodiska systemet av elementen. Varje element har en unik ato

Read More...