Bibliotek Management Information System

In Tech
Advertisement

Bibliotek Management Information System


Ett informationssystem bibliotekets ledning kan också kallas ett bibliotekssystem (LMS) eller integrerat bibliotekssystem (ILS). Det är ett system som gör användningen av informationsteknik (IT) för att utföra lednings mål. Det huvudsakliga målet med ett bibliotek ledningsinformationssystem är att lagra, organisera, dela och hämta viktig information som behövs för att utföra dagliga operativa funktioner i biblioteket.

Fungera

Ett bibliotek Management System (LMS) innefattar tre grundelement: hårdvara, mjukvara och användare. LMS är ett nätverk av datorer som använder ett visst program för att underlätta tekniska funktioner i biblioteket. En sådan funktion är elektronisk katalogisering. Med LMS, kan biblioteksanvändare spåra önskade böcker elektroniskt utan att gå via hyllor. LMS underlättar också utlåningsprocessen genom att hålla register över föremål som lånats ut och låntagare "information. LMS stödjer andra administrativa uppgifter såsom inventering och databehandling.

fördelar

LMS gör dagliga arbetsuppgifter biblioteks mer effektiv. Detta innebär ytterligare arbete kan utföras på kortare tid. Följaktligen minskar detta driftskostnader. Detta minimerar också pappersarbete och manuella uppgifter, vilket möjliggör bibliotekspersonal att koncentrera sig på andra saker såsom interaktion med användare. LMS förstärker också användarnas lojalitet och tillfredsställelse som det ger snabb och tillförlitlig bibliotekstjänster.

nackdelar

Bibliotek kan behöva ändra sina LMS då och då för att undvika släpar efter tekniken. Även ett bibliotek ledningssystemets slut mål innefattar att minska kostnaderna, att inrätta ett nytt system initialt kräver en avsevärd summa pengar och resurser. Bibliotek inte bara betala för programvaran utan kan också betala för nya datorer, installationer, hosting och underhåll. Dessutom måste biblioteken hyra eller utbilda en IT-support för att hantera datornätverk buggar.

Som LMS blir mer sofistikerade och kostsamma, kan det finnas mindre behov av traditionella bibliotekspersonalen, vilket leder till en minskning av arbetstillfällen i branschen.

egenskaper

Det finns flera LMS paket och leverantörer på marknaden. Ett utmärkt LMS-system ska vara enkelt, lätt att använda och inte kräver djup IT kunskap för att manipulera. Systemet skall vara lätt att installera och underhålla. Den nya trenden handlar om att ha ett webbaserat system där programvaran inte behöver installeras på varje dator utan nås från en enda värd eller källa. Detta centraliserar drift och passerar ansvar för underhåll till leverantörerna.

Utmaning

Idag, bibliotek står inför utmaningen att förbli relevant för användarna. Begreppet ett bibliotek som vistas i en fast plats långsamt utvecklas. På grund av tekniken, kan användarna få information från alternativa källor. Biblioteken måste bli mer konkurrenskraftiga när det gäller att utvidga tjänster. LMS kan spela en viktig roll i att övervinna denna utmaning. LMS kan tillhandahålla enhetlig information som kan ligga till grund för bedömning av vad användarna vill ha. Det kan också vara ett verktyg för att genomföra nya idéer som kommer att förbättra användarnas bibliotek upplevelse.

You may also read!

Skillnaden mellan informationssystem och Management Information System

Skillnaden mellan informationssystem och Management Information System

Om du konsumerar informationen i ditt dagliga liv, som att läsa en blogg på nätet, ett informationssystem var inblandad i bearbetning och leverera denna information. Informationssystem är uppsättningar av sammankopplade komponenter som samlar in, bea

Read More...
Användning av Management Information System i finans

Användning av Management Information System i finans

Management Information Systems (MIS) i finans har fått stor spridning både av företag samt myndigheter. De är informationssystem med kapacitet för att hålla stora databaser som gör det möjligt för organisationer att lagra, organisera och få tillgång

Read More...
Egenskaperna hos en Management Information System

Egenskaperna hos en Management Information System

Ett ledningsinformationssystem (MIS) är ett datorbaserat informationssystem som sammanför väsentliga delar av ledning och information. Det är ett system som gör det möjligt för organisationer att fatta effektiva beslut för att realisera kortsiktiga o

Read More...
Fakta om Management Information System

Fakta om Management Information System

Management Information Systems (MIS) sysselsätter integration av informationsteknik för att uppnå de behov och mål i den allmänna arbetskraften, chefer och deras organisation. Utvecklingen av MIS i organisationer hjälper företagsledare att tillämpa e

Read More...
Typer av Management Information Systems

Typer av Management Information Systems

Management Information Systems använder informationsteknologi för att samla in och förmedla all information som ett företag eller en institution använder för att fungera. Varje avdelning eller funktion av en organisation producerar sin egen operativa

Read More...
Historia Management Information Systems

Historia Management Information Systems

Historien om moderna informationssystem för förvaltningen parallellt med utvecklingen av hårdvara och mjukvara. Historien paralleller också delegeringen av ledningens kontroll från centralisering till decentralisering. Idag är alla datorbaserade syst

Read More...
Rollen av Management Information Systems i beslutsfattandet

Rollen av Management Information Systems i beslutsfattandet

Kvaliteten på ledningens beslutsfattande är direkt beroende av kvaliteten på tillgänglig information. Enligt artikeln "Management Information Systems och dess effekter i beslutsfattande" av Maisa W. Abbadi av Arab American University, informatio

Read More...
Vilka är fördelarna med en Management Information System?

Vilka är fördelarna med en Management Information System?

Management Information Systems utvecklades på 1960-talet. Ledningsinformationssystem beskriver ett företag och dess resurser. MIS tillåter chefer att skapa rapporter om företagets verksamhet. Företagsaktiviteter kan produkter tillverkas eller säljas,

Read More...
Fördelar och nackdelar med Management Information Systems

Fördelar och nackdelar med Management Information Systems

Management Information Systems ger företagare möjlighet att samla in, bearbeta och tolka data. Datauppsättningar kan inkludera nästan alla aspekter av verksamheten, inklusive försäljningsintäkter, produktionskostnader och personalutgång. Företagare u

Read More...