Bidrag till ideella kristna organisationer

In Företag
Advertisement

Ideella kristna organisationer kan ta formen av kyrkor, trosbaserade organisationer och uppsökande ministerier. Som ideella organisationer finns för att möta samhällsbehov, tillgång till finansieringskällor är en viktig del av att upprätthålla organisationens syfte. Grant källor kan hjälpa din kristna ideell organisation uppfylla sina finansiella åtaganden och i vissa fall stödja nya projektutvecklingen i samhället.

Tro-baserade Grants

Christian ideella organisationer som bär en 501 (c) (3) eller skattefri status kan kvalificera sig för trosbaserade bidrags erbjudanden i USA. Trosbaserade bidrag erbjuds av privata stiftelser samt myndigheter. Och medan vissa kristna ideella organisationer inte kan ha en skattefri status, de som gör är berättigade till statligt sponsrad finansiering, medan de utan skattefri status kan kvalificera endast för bidrag som sponsras av privata organ. Tro-baserade bidragsmöjligheter ge ekonomiskt stöd för en rad projektområden, av vilka några, hemlöshet, familjeservice, mentalvårdstjänster, och distribution av livsmedel. Du kan ansöka online via Grants.gov webbplats.

cora Foundation

Först grundades 1997, erbjuder Cora Foundation stöd till kristna baserade organisationer som lär och främja principerna för kristet liv i det omgivande samhället. Grant möjligheter erbjuds genom stiftelsen utbildning, lärjungaskap, och mänskliga tjänster program. Utbildningsprogram bidrag hjälper till att minska kostnaderna för privata kristna skolgång inom K genom 12 årskurser. Discipleship programbidrag främja uppsökande ministerier som syftar till att utveckla Christian lärjungaskap inom samhällen. serviceprogram bidrag mänskliga hjälpa kyrkor med att ge de grundläggande behoven, såsom mat, hälsa och bostäder, behövande enskilda och familjer. Beviljande av bidrag mängder variera allt från $ 10.000 till $ 20.000. Ansöka om stöd via Cora Foundations hemsida.

Senapsfrö Foundation

The Mustard Seed Foundation ger anslagsmedel för uppsökande projekt som bidrar till att stödja och främja den kristna tron. Grant pengar riktas mot kyrkor som vill skapa nystartade projekt inom stads- eller storstadsområden. The Mustard Seed Foundation värderar en kyrka försök att stödja medlemmar som är inspirerade att dela den kristna tron ​​i sina samhällen. Tilldelning av bidrag uppgår sträcker sig upp till $ 5000. The Mustard Seed Foundation kräver kvalificerade sökande för att ge minst 50 procent av ett projekts kostnad. Skicka en förfrågan via stiftelsens hemsida.

Gångare Foundation

Den Stewardship Foundation erbjuder anslagsmedel för uppdrags uppsökande projekt i USA och utomlands. Finansieringen arbetar för att stödja Kristus-centrerade organisationer som deltar i ledarskapsutbildning, samhällsutveckling, och påverkansarbete för förtryckta samhällen. Ledarskap utbildningsprojekt förbereda och tåg kyrkoledare samt evangelikala ledare. Samhällsutvecklingsprojekt stärka och stödja kämpar samhällen inom tredje världens länder inom områden som rör jordbruk, hälsa och utbildning. Advocacy projekt omfattar sociala orättvisor, såsom flyktingläger och religiöst förtryck som finns inom länder i tredje världen.

You may also read!

Vem erbjuder bidrag till ideella organisationer?

Vem erbjuder bidrag till ideella organisationer?

Även ideella organisationer får en del av sin årsinkomst från donationer och insamlingar händelser, de flesta förlitar sig på bidrag för den största delen av deras budget. Bidrag kan komma från en mängd olika källor, inklusive privata företag och oli

Read More...
Bidrag till ideella Food Banks

Bidrag till ideella Food Banks

Feeding America rapporterar att dess medlembyråer ge akut livsmedelsbistånd till cirka 5,7 miljoner människor varje vecka, en ökning med 27 procent jämfört med 2010 siffror. Resultat från Feeding USA: s 2010 undersökning av dess 33.500 matskafferier

Read More...
Bidrag till ideella organisationer i Kalifornien

Bidrag till ideella organisationer i Kalifornien

Ideella organisationer kan få bidrag från företag, privata organisationer och stiftelser och myndigheter. Majoriteten av finansieringskällor kräver ideella organisationer att hålla Internal Revenue Service klassificeras som en skattefri, 501 (c) (3)

Read More...
Bidrag till ideella organisationer som erbjuder Hunger Program

Bidrag till ideella organisationer som erbjuder Hunger Program

Enligt Feeding America nätverk av livsmedelsleverantörer, mer än 48 miljoner amerikaner är hungriga varje år. Varje stad, förort och landsbygden påverkas av hunger. Många människor blir medvetna om hunger och vill hjälpa till, från kändis händelse sp

Read More...
Bidrag till ideella organisationer som kämpar för att avsluta hunger

Bidrag till ideella organisationer som kämpar för att avsluta hunger

En hungrig barn är en stark drivkraft för en stiftelse eller en statlig myndighet att agera. Många bidrag är tillgängliga för ideella organisationer som kämpar hunger. Innehåller inslag av hållbar praxis mat och näringslära kan stärka en ideell ansök

Read More...
Bidrag till Christian Grundskolor

Bidrag till Christian Grundskolor

Utan förmån för skattepengar, måste privata kristna grundskolor leta någon annanstans för finansiering. Administratörer på Christian grundskolor kan använda bevilja pengar för att fylla tomrummet. Bevilja pengar kan betala för klassrumsmaterial, skol

Read More...
Bidrag till en ideell organisation

Bidrag till en ideell organisation

Individer inom alla områden är berättigade till relativt få bidrag. Huvuddelen av bidragen medel går till registrerade 501 (c) 3 skattebefriade ideella organisationer. Eftersom ideella organisationer fokuserar på olika områden och bidrag är konkurren

Read More...
Ungdoms bidrag för ideella organisationer

Ungdoms bidrag för ideella organisationer

Ett stort antal federala, statliga och lokala myndigheter beviljar bidrag till ideella organisationer att använda program för ungdomar. Komplettera denna finansiering är det växande antalet företag och grund sponsorer ungdoms programmering. Få bidrag

Read More...
Bidrag till en ideell Sporting Club

Bidrag till en ideell Sporting Club

Ideella idrottsföreningar kan använda program som rör ungdomar eller vuxna sport eller fritidsaktiviteter. Baseball, fotboll, golf, tennis, skytte sport och fotbollsklubbar är beroende av finansiering från externa källor för att idrottare att konkurr

Read More...