Checklista för Due Diligence

In Företag
Advertisement

En due diligence rapport används vanligen vid försäljning eller köp av ett företag. Om du är säljaren, förbereder en fullständig due diligence kommer att bidra till att du anta din transaktion på ett professionellt sätt. Ärlighet och integritet är avgörande när du förbereder din due diligence. Due diligence är det sista steget före försäljningen av ett företag är klar - det är den tid då den potentiella köparen kommer att ha tillgång till företagets bokföring och finansiell information för att säkerställa att data registreras korrekt och sanningsenligt.

Finanser

Due diligence checklistor ska innehålla information från din årliga och kvartalsbokslut, ekonomiska prognoser, kapitalstruktur och annan information såsom skatter information och redovisningsprinciper. Information om fastighetsinnehav, leasing, lån eller handling är en integrerad del av din due diligence.

Produkter

Produkterna skall beskrivas i detalj, vilket inkluderar befintliga kunder, tillväxt, nya produkter och kostnadsstrukturen. Kundinformation bör omfatta åtminstone de 15 kunder under de senaste två åren, relationer med kunder, intäkter och en lista över kontakt med namn och telefonnummer. Vendor (leverantör) information skall omfatta minst 10 leverantörer under de senaste två åren och bör innehålla kontaktnamn, telefonnummer och större poster som köpts från varje leverantör.

Konkurrens

Avsnittet Konkurrensen ska beskriva din marknadsposition och starka och svaga sidor du har i denna marknadsplats. Innehålla information om prissättning, service och teknik i samband med dina konkurrenter.

Marknadsföring, försäljning, distribution

Marknadsföring och försäljning bör också innehålla information om distribution. Inkludera strategi och genomförande för både inhemska och internationella produkter. En kundlista, inklusive utsikter för tillväxt och framtidsanalys är en viktig del av detta avsnitt. Inkludera även dina planer för att generera nya affärer, produktivitet modell för din säljkår (ersättning, etc) och hur man planerar att genomföra din marknadsföringsplan.

Forskning och utveckling

Forsknings- och utvecklingsplanerna bör innehålla strategier och nyckelpersoner, inklusive nya produktinformationen med eventuella risker som är förknippade med forskning och utveckling.

Förvaltning, personal

Avsnittet ledning och personal innehåller företagets organisationsschema, antalet anställda med produkt- och biografier ledande befattningshavare. Ersättning ingår i detta avsnitt, liksom aktieplaner och andra incitament.

lagliga ämnen

Legal Matter sveper upp din due diligence. Det här avsnittet innehåller information om alla pågående rättegången mot företaget eller initieras av bolaget. Säkerhet och reglering information upphovsrätt och licenser, och en sammanfattning av din försäkring är en del av detta avsnitt. Slutligen inkluderar all information som hänför sig till regleringsagentproblem och en sammanfattning av alla dina materiella kontakter.

You may also read!

Checklista för Due Diligence i tillverkning

Checklista för Due Diligence i tillverkning

Due diligence definieras ofta som den undersökande processen en individ går igenom när man ser över en situation, företag, investeringar eller annan möjlighet. Denna praxis är vanligt i affärsmiljön som företag skapar affärsrelationer och producerar

Read More...
Due Diligence Checklista för kommersiella fastigheter

Due Diligence Checklista för kommersiella fastigheter

Innan du köper en bit av kommersiella fastigheter, bör du noggrant undersöka fastigheten för problem som kan förekomma eller som kan uppstå efter att ha stängt köpet. Denna undersökning kallad "due diligence", och processen kan förenklas med hjä

Read More...
Skatter: Due Diligence Checklista

Skatter: Due Diligence Checklista

Due diligence innebär att skatten beredare har gjort det arbete som behövs innan lämna in en självdeklaration. Underlåtenhet att slutföra en due diligence kan leda till påföljder och böter för beredare. För att säkerställa att lagens bokstav följs, I

Read More...
Due Diligence Checklista för Merger & Acquisition

Due Diligence Checklista för Merger & Acquisition

Due diligence är det praxis att analysera och forska ett företag eller en organisation innan en affärstransaktion äger rum. Sammanställa en due diligence checklista är en resursstark verktyg när de genomgår en fusion och förvärv. Checklistan hjälper

Read More...
Företag Due Diligence Checklista

Företag Due Diligence Checklista

Framgångsrikt hantera, köpa eller sälja ett företag kräver forskning och en fortsatt utvärdering av många viktiga delar av verksamheten. Flera framgångsrika företag har utvecklat due diligence checklistor för att säkerställa att deras företags syften

Read More...
Kund Due Diligence Checklista

Kund Due Diligence Checklista

Due diligence är en undersökande process företag använder för att inspektera en kunds operationell eller finansiell information. Denna process hjälper organisationer att fatta beslut om företaget och bedöma dess styrka i omvärlden. En kundkännedom ch

Read More...
Human Resources Due Diligence Checklista för förvärv

Human Resources Due Diligence Checklista för förvärv

Personal roll i fusioner och förvärv kan vara en av de viktigaste, bortsett från den ekonomiska aspekten för överföring av makt till en ny ägare. Förvärv innebär finansiering och logistik, men ett förvärv har djupa känslomässiga effekter på de anstäl

Read More...
Hur man skapar en Due Diligence checklista

Hur man skapar en Due Diligence checklista

Fusioner och förvärv sker varje dag i näringslivet. Företagen har hela avdelningar dedikerad till att se en ny försäljning går i lås. Mindre organisationer har inte alltid denna lyx, men det betyder inte att de inte kan vara lika noggrann med att gör

Read More...
En leverantör Due Diligence Checklista

En leverantör Due Diligence Checklista

Due diligence är en process företag använder för att grundligt granska information eller operationer av andra företag, avtal och kontrakt. Företagare och chefer använder due diligence före delta i tjänster och avtal för att garantera att inga oegentl

Read More...