Definition av Retribution i Criminal Justice

In Rättslig
Advertisement

Definition av Retribution i Criminal Justice


Retribution är en teori om straff baserat på idén att de skyldiga ska behöva betala för sina brott. Vedergällningsteori, som det kallas, står för principen att straffet för ett brott ska matcha allvaret i brottet.

Retribution Fokuserar på brottet, inte straff

Vissa straff teorier fokuserar på lagbrytare: Till exempel syftar rehabilitering att reformera kriminella för hans slutligen frigörare tillbaka till samhället, och avskräckande försöker hindra honom från att bryta mot lagen igen genom att göra honom vill undvika straff. Retribution, å andra sidan, ser inte till det kriminella framtid utan syftar till att korrekt straffa honom för brott han begått. Straff för sin egen skull är syftet med straff; brottslingen måste betala för sitt brott mot samhället, i syfte att "rätt fel."

Straff vs. Revenge

Vissa människor jämför vedergällning att hämnas, men medan hämnd är en personlig fråga, där förfördelade parten "blir ännu" med gärningsmannen, är straffet i stället åläggs de skyldiga samhället att sätta gränser på beteendet för det goda i hela samhället.

You may also read!

Varför är etik Viktigt i Criminal Justice?

Varför är etik Viktigt i Criminal Justice?

En etisk kod kan ses som en moralisk kompass som hjälper en besluta hur man ska agera i kritiska ögonblick. Etik är särskilt viktigt för dem som befinner sig i en maktposition och framträdande, eftersom dessa individer har störst inflytande på samhäl

Read More...
Vad är Criminal Justice?

Vad är Criminal Justice?

Straffrätt betecknar den politik som rör brottsbekämpning, inklusive alla rättsliga åtgärder för att främja ett korrekt genomförande, genom opartisk behandling, som är avsett av samhället. I huvudsak, straffrätt, i egentlig mening, betyder ingenting

Read More...
Hur hitta en intagen i Texas Department of Criminal Justice

Hur hitta en intagen i Texas Department of Criminal Justice

Fängelset och fängelse systemet i delstaten Texas är mycket stor och består av de statliga fängelser, fängelser och vissa privata institutioner allt under överinseende av Department of Criminal Justice. Du kan hitta en intagen med institutionens hems

Read More...
Vad är skillnaden mellan en Consensus Model & Conflict Modell av Criminal Justice?

Vad är skillnaden mellan en Consensus Model & Conflict Modell av Criminal Justice?

Strafflagar är en återspegling av vissa värden i det samhälle där det finns lagar. Brott har definierats som ett fel mot samhället proklamerades av lag. Men i USA, forskare och jurister diskutera om alla delar av samhället är ordentligt representerad

Read More...
Topp 10 Högskolor för Criminal Justice

Topp 10 Högskolor för Criminal Justice

Om du brinner för att eliminera brott och du är intresserad av att bli en polis, utredare, korrigeringar kommenderar, övervakare eller kriminolog, kanske du vill överväga att utföra en större i straffrätt. Även om det finns många program över hela US

Read More...
Vad är definitionen av Criminal Justice?

Vad är definitionen av Criminal Justice?

Straffrätt definieras som den grupp av metoder, politik och domstolar som syftar till att upprätthålla samhällsansvar, motverka och förmildrande brott och genomdriva sanktioner mot dem som befinns skyldiga till att begå brott. Det straffrättsliga sys

Read More...
Criminal Justice forskningsidéer

Criminal Justice forskningsidéer

Straffrätt forskning tillåter en student att undersöka en fråga av intresse när det gäller brott, straffrätt och brottsbekämpning. Eleverna kan utforska ett brett spektrum av ämnen, som sysselsätter olika forskningsmetoder. Dessa metoder kan vara all

Read More...
Definition av skillnader i Criminal Justice

Definition av skillnader i Criminal Justice

Skillnader i straffrättsliga avser ojämlikhet gripanden och domar för vissa grupper av människor; det nästan alltid hänvisar till ras och etnisk skillnad. Ras skillnad definitivt har verifierats, även om det inte alltid kan vara relaterade till avsik

Read More...
Forskningsområden för Criminal Justice

Forskningsområden för Criminal Justice

Det straffrättsliga området är en som kan undersökas på djupet mycket lätt. Från korrigeringar till juridiska stadgar, det finns ingen brist på ämnen att välja mellan. Forskning inom detta område görs genom en mångfald av myndigheter, däribland Justi

Read More...