Egenskaperna hos Grupper i Organizational Behavior

In Företag
Advertisement

Gruppdynamik och organisationsbeteende hänvisar till de olika roller som medlemmar i en organisation, de sätt på vilka de interagerar, dela gemensamma mål och arbetar tillsammans. Effektiva ledare måste vara medvetna om hur dessa faktorer påverkar arbetsplatsen relationer och bidra mot produktiviteten. Genom att förstå gruppdynamik på arbetsplatsen, kan chefer placera nyanställda i strategiska positioner som gynnar organisationen som helhet.

Gruppdynamik

Ledare för organisationer måste vara medvetna om gruppbildningsprocesser. Detta inkluderar erkänner de roller som individer spelar i en grupp, de regler som de måste följa och de villkor som tillåter grupper att bibehålla sin sammanhållning. Formella roller för medlemmarna i en organisation inkluderar titlar som president, regissör eller kassör. Nyanställda arbetstagare måste göras medvetna om en organisations implicita och explicita regler som lämpligt beteende, klädsel och manér. En viktig del av organisationsgruppdynamik inkluderar samarbetsnivå som utvecklas mellan arbetare.

stadier

Det finns bestämda beteendemönster som förekommer inom grupper i en organisation. Enligt Johns Hopkins Center for Clinical Global Health Education, under den första etappen av gruppbildning på arbetsplatsen, medlemmar söker säkerhet och skydd; deras samband med andra arbetare är ytlig. I det andra steget, medlemmar söker sig till individer med liknande intressen. Under den tredje etappen av utveckling, medlemmarna börja utveckla en större känsla av ansvar i sitt arbete; de utvecklar en stark arbetsmoral och en känsla av självständighet. I slutskedet, börjar varje medlem att identifiera sig med gruppen som helhet, inklusive en ledare eller auktoritet.

grupp Facilitation

Ledare som förstår de olika egenskaperna hos gruppbildning inom en organisation kan hjälpa individer i deras övergång genom de olika utvecklingsstadier. Förutom en auktoritet, kan andra medlemmar i en grupp även delta i att underlätta processen. Gruppledare och medlemmar måste utveckla en medveten ansträngning och medvetenhet om vilka typer av händelser och aktiviteter som äger rum i olika skeden av en grupp utveckling. Gruppledare och medlemmar kan erbjuda ytterligare resurser, eller de kan bidra till att minska eventuella hinder och begränsningar som stör under övergångsprocessen av grupprocesser.

överväganden

Effektiva ledare kan lätt identifiera olika egenskaper och beteendeförändringar i en grupp. De kan känna igen personer som är inflytelserika, påstridig eller besitter starka ledaregenskaper. De rankas ofta deltagare i enlighet med deras nivå av interaktion, samtycke och oenighet, enligt University of Kentucky. Att vara medveten om dessa faktorer är särskilt viktigt när de fattar beslut som kräver gruppingång. Att förstå gruppdynamik ger ledarna en extra fördel och möjlighet att delegera ansvar till gruppmedlemmarna på grundval av deras organisatoriska roller. Att förstå gruppdynamik även hjälper ledare att identifiera och förhindra dysfunktionella gruppbeteende.

You may also read!

Egenskaperna hos kol

Egenskaperna hos kol

Människor använder kol för att generera ström. Denna makt har tjänat olika ändamål under åren, från att driva ångmaskiner att värma bostäder att ge el för tillverkningsindustrin. Även om många människor förstår i allmänhet vad kol, få förstår de verk

Read More...
Vilka är de magnetiska egenskaperna hos Inconel?

Vilka är de magnetiska egenskaperna hos Inconel?

Ordet Inconel är en bransch term som myntades av International Nickel Company (INCO) för att beskriva legeringar med hög nickelhalt, vilket innebär att Inconel är inte en specifik legering. Det är en grupp av legeringar som är sammansatta av olika el

Read More...
Egenskaperna hos en hjälte

Egenskaperna hos en hjälte

Det finns många olika definitioner och tolkningar som exakt vad en hjälte är. Ibland hjältemod uppnås på några sekunder av en handling av mod som var mer instinktiva och impulsiv än väl genomtänkt eller planerat. Ibland hjältemod är en kall och beräk

Read More...
Organizational Behavior & medarbetarskap

Organizational Behavior & medarbetarskap

Studiet av organisatoriskt beteende hjälper en organisation bedöma dess anställda genom att fokusera på medarbetarnas prestation, beteenden och ledarskap beslut som fattas i hela företaget. Studien fokuserar i första hand på hur man kan förbättra eff

Read More...
Hur att lära barnen de Egenskaperna hos en god vän

Hur att lära barnen de Egenskaperna hos en god vän

Undervisning egenskaperna hos en god vän är en mycket användbar aktivitet för att öka den sociala sammanhållningen mellan en grupp ungdomar. Till exempel, om du är ett klassrum lärare leder eleverna genom vänskap aktiviteter kommer hjälpa till att in

Read More...
Egenskaperna hos en traditionell Ode

Egenskaperna hos en traditionell Ode

Ode dikter har funnits i tusentals år. Deras popularitet är inte förvånande när vi tar en titt på vad dessa dikter gör. Ett formellt sätt att erbjuda beröm till hjältar, nära och kära och historiska händelser, är den traditionella ode ett kraftfullt

Read More...
Rådgivande Management i Organizational Behavior

Rådgivande Management i Organizational Behavior

Genomförande av rätt hanteringsstrategi kan hjälpa en avdelning eller ett företag att nå nya mål. Effektiv hantering måste anpassa sig till olika situationer och utnyttja tillgängliga resurser för att uppnå målen. Rådgivande förvaltning i organisator

Read More...
Uppsats ämnen på Organizational Behavior

Uppsats ämnen på Organizational Behavior

Organisatoriskt beteende avser att studera hur människor agerar som individer och som grupper med små och stora organisationer. Denna teori eller tänkesätt faller i allmänhet inom studier av mänskliga resurser eller företagsledning. Om du behöver skr

Read More...
Organizational Behavior Management Strategies

Organizational Behavior Management Strategies

Studiet av organisatoriskt beteende i förvaltnings situationer ser på hur människor inom organisationer förändras. Det är starkt på forskning inom psykologi, sociologi, kommunikation och även antropologi så relationer inom ett företag och mellan den

Read More...