Ekonomisk tillväxt utbudsfaktorer

In Företag
Advertisement

Hållbar ekonomisk tillväxt ökar levnadsstandarden i ett land och stimulerar hög sysselsättning. Högre sysselsättning uppmuntra tillväxt och produktion, ytterligare utöka ekonomin. I länder som ställer federala inkomstskatter, översätter högre sysselsättning till en ökning av skatteintäkterna för den federala regeringen, hjälper till att stödja och utöka federalt finansierade program. De utbudsfaktorer som effekt ekonomisk tillväxt inkluderar leveranser av naturresurser, humankapital, teknologi och kapitalvaror.

Naturliga resurser

Den naturresurser faktor för ekonomisk tillväxt har som mål att maximera användningen av ett lands naturresurser för att upptäcka en balans mellan tillgången på naturresurser och efterfrågan på dem. I teorin, ökar detta levnadsstandarden för folket i ett land, som leder till ekonomisk tillväxt. Det är svårt, om inte omöjligt, att öka mängden av naturresurser i ett land, barring upptäckten av nya källor. Länder måste vara noga med att balansera tillgång och efterfrågan på knappa naturresurser för att undvika utarmning dem.

Personalavdelning

Personal faktor för ekonomisk tillväxt har som mål att till fullo utnyttja humankapitalet genom att öka mängden av kompetenta personer i arbetskraften, samt förbättra kvaliteten på sina färdigheter. Länder att uppnå detta mål genom utbildning av dess folk. När ett land maximerar utnyttjandet av sitt humankapital, i teorin, ökar kvaliteten och kvantiteten av produktionen av varor och tjänster för landets ekonomi.

Teknik och kapitalvaror

En ökning av framsteg inom teknik leder också till ekonomisk tillväxt. Dessa framsteg tillåter anställda att snabbare och mer effektivt producera kapitalvaror, samtidigt sänka de totala produktionskostnaderna. Detta ökar det totala utbudet av kapitalvaror i en ekonomi som leder till ekonomisk tillväxt. Framsteg inom teknik ofta förbättra livskvaliteten för människor, så att de kan bli mer produktiva i sitt arbete. Detta leder till en ytterligare ökning av mängden kapitalvaror i en ekonomi, bidrar till att ytterligare främja den ekonomiska tillväxten.

You may also read!

Viktiga faktorer som påverkar ekonomisk tillväxt

Viktiga faktorer som påverkar ekonomisk tillväxt

Ekonomisk tillväxt är en ökning av mängden av varor eller tjänster en ekonomi kan producera mätt över en tidsperiod. I allmänhet är det som en synonym av bruttonationalprodukten och är högsta prioritet för beslutsfattare runt om i världen. Det finns

Read More...
Ekonomisk tillväxt och miljöproblem

Ekonomisk tillväxt och miljöproblem

Teknologiska framsteg sedan den industriella revolutionen har banat väg för en snabb ekonomisk tillväxt. Tyvärr, ofta kommer att framstegen på bekostnad av miljökvalitet. De flesta forskare är överens, till exempel, bidrar det mänskliga industriell v

Read More...
Skillnaden mellan ekonomisk tillväxt och utveckling

Skillnaden mellan ekonomisk tillväxt och utveckling

Ekonomisk tillväxt och ekonomisk utveckling är nära besläktade men inte synonyma. Tillväxten kan existera oberoende av tillståndet i den ekonomiska utvecklingen. Omvänt kan existera oberoende av ekonomisk tillväxt utveckling. Distinktionen är ofta en

Read More...
Hur fungerar Investment påverka produktiviteten och ekonomisk tillväxt?

Hur fungerar Investment påverka produktiviteten och ekonomisk tillväxt?

Investering är en central faktor i fastställandet av bruttonationalprodukten, vilket är samlat mått på ett lands ekonomiska produktionen. Som samhällen investera mer, ökar de sin kapacitet att producera mer varor och tjänster till lägre kostnader, vi

Read More...
Sociala och kulturella faktorer som hinder för ekonomisk tillväxt

Sociala och kulturella faktorer som hinder för ekonomisk tillväxt

Den ekonomiska tillväxten i ett land eller en region beror på åtgärder av människor, individuellt och kollektivt, i regeringen och företag. Människor agerar baserat på deras idéer och föreställningar om arbete, rikedom, mottaglighet för nya idéer, au

Read More...
Vad är en viktig mått på ekonomisk tillväxt?

Vad är en viktig mått på ekonomisk tillväxt?

Den ekonomiska tillväxten är den process genom vilken en nations ekonomi växer med tiden. Att förstå hur en ekonomi gör tillåter länder att förutse långsiktiga affärstrender och jämför olika regeringspolitik. Det vanligaste och praktiskt sätt att mät

Read More...
Hur Ekonomisk stabilitet mätt?

Hur Ekonomisk stabilitet mätt?

Ekonomisk stabilitet innebär att ekonomin i en region eller ett land visar inga stora svängningar i viktiga mått på ekonomiska resultat, såsom bruttonationalprodukt, arbetslöshet eller inflation. Snarare stabila ekonomier visar måttlig tillväxt i BNP

Read More...
Ekonomisk konsult Arbetsbeskrivning

Ekonomisk konsult Arbetsbeskrivning

Ekonomiska konsulter distribuera sina erfarenheter för att bedriva forskning, undersökning konjunktur, analysera politik och erbjuda expertutlåtanden. Deras arbete innebär dataanalys och förberedelse av diagram, rapporter och annat material. Bland ku

Read More...
Ekonomiska faktorer i fjärr miljö

Ekonomiska faktorer i fjärr miljö

Faktorer som ligger utanför ett företag påverka dess prestanda mycket som interna faktorer. Vissa är ekonomiska faktorer. Ekonomiska faktorer i avlägsen miljö är inte i kontroll av ett företag, men dess ledning måste fatta beslut som håller dem i åta

Read More...