Federal On-Call Pay Laws

In Rättslig
Advertisement

Federal On-Call Pay Laws


Förenta staternas Department of Labor definierar en anställd jour som någon som måste förbli antingen på arbetsgivarens lokaler eller mycket nära platsen utan faktiskt arbetar och den anställde kan inte annat effektivt använda den tiden för sina egna syften. Men status är jourhavande inte alltid tydlig, så om inte den anställde måste betalas beror på den specifika situationen.

Faktorer för Behandling

Federal lag säger att du måste betalas arbetade timmar, så de mer begränsade dina aktiviteter är under din jourtid är det mer troligt att du har rätt till ersättning. Väntetiden för anställningsrelaterade aktiviteter, såsom ankomsten av en viss kund på plats, innebär att du bör få betalt för denna period. Om din arbetsgivare inte tillåter dig att konsumera alkohol eller lämna huset under ett jour period eftersom du kan kallas in för att arbeta med kort varsel, det är mer av en gråzon. Även om du upplever vissa begränsningar, också du är fri att delta i personliga aktiviteter. Om du bara måste lämna kontaktuppgifter med din arbetsgivare om du måste arbeta efter ordinarie arbetstid, du är inte betraktas som "på samtal."

You may also read!

Kalifornien Holiday Pay Law

Kalifornien Holiday Pay Law

Utanför statligt anställda, är Kalifornien arbetarna inte garanteras betald semester eller semesterdagar enligt kalifornisk lag. Men när en arbetsgivare i Kalifornien väljer att ge arbetstagare semesterersättning, det finns många regler om hur semest

Read More...
Varför federal lag Ersätt State Law?

Varför federal lag Ersätt State Law?

Det korrekta förhållandet mellan stater och den nationella regeringen har varit en av de mest hett omtvistade debatter under amerikansk historia. Medan författarna till konstitutionen nådde flera kompromisser och lämnade vissa områden avsiktligt vag,

Read More...
Lön Pay Laws

Lön Pay Laws

Tjänstemän består i allmänhet av chefer och arbetsledare inom ett företag. Många arbetsgivare har timme och tjänstemän, och baserar sin lön kategori på vilken typ av arbete som arbetstagaren utför. Lagarna om lön lön är annorlunda än dem som avser ti

Read More...
Hur stor andel av min check går till federal inkomstskatt?

Hur stor andel av min check går till federal inkomstskatt?

Internal Revenue Service samtal federal inkomstskatt en pay-as-you-go skatt. Om du är anställd, betalar du det via lönecheck käll: din arbetsgivare undanhåller dem från din lön. Om du är egenföretagare, kan du behöva göra beräknade skattebetalningar

Read More...
Federal Tillbaka Pay Act

Federal Tillbaka Pay Act

The Back Pay Act skapades för att ersätta federala regeringen anställda som inte var tillräcklig ersättning på grund av en omotiverad åtgärd. Syftet med denna lag är att återställa den anställde till samma position han skulle ha varit i hade felaktig

Read More...
Hur man avgör en federal Grade Pay

Hur man avgör en federal Grade Pay

Federal lönenivåerna beräknas genom betyg på General Schema (GS), steg och genom en ort justering om tillämpligt. Federal lönenivåerna justeras typiskt för levnadskostnader i början av varje kalenderår. Dessa priser publiceras varje år av Kontor av p

Read More...
State Law Vs.  Federal lag

State Law Vs. Federal lag

Upphovsmän i Förenta staterna konstitutionen försökt att balansera makten mellan den federala regeringen och delstat. Även federala lagar gäller generellt för hela landet, konstitutionen ger varje stat befogenhet att utarbeta lagar som verkställs i j

Read More...
Federal Law & Lagring av ammunition i en Residence

Federal Law & Lagring av ammunition i en Residence

Federal lag reglerar inte lagring av ammunition i en bostad, enligt Legal Community mot våld (LCAV). Men vissa stater som Washington och Hawaii har lagar som reglerar lagring av ammunition i en bostad. Historia Federal Gun Control Act of 1968 krävs a

Read More...
Hur man förhandlar Federal Pay

Hur man förhandlar Federal Pay

Federala löner baseras på en tilldelad klassificering, som bestäms av din erfarenhet, utbildning och hur mycket tid du har varit med den federala regeringen. Även om du kommer att tilldelas en klassifikation som du normalt inte kan ändra dessa klassi

Read More...