Fördelarna med Beslutsfattande Strategier i Management

In Företag
Advertisement

Fördelarna med Beslutsfattande Strategier i Management


Att fasta beslut är en nödvändig ledning färdighet. Eftersom det är en väg till eventuella fel, många chefer är obekväma med att fatta beslut, väljer att följa order från överordnade i stället. Även om ingen person gör rätt beslut 100 procent av tiden, med en strategi som styr ledningens beslutsfattande främjar förtroendet för processen och resultaten av ledningsbeslut.

Konsistens

När det finns en tydlig strategi med riktlinjer som styr processen att fatta beslut, är beslutsfattandet konsekvent och "vettigt." Det är lättare för alla i en organisation att förstå beslut och att fullfölja. Det finns en logisk ordning till rationalen bakom "varför saker görs som de är," som leder till bättre planering och konsekvent satsning på den del av personalen.

Bekvämlighet

Strategin gör lägre och mellannivå mer bekväm med att göra viktiga beslut, eftersom det är ett accepterat väg de kan följa. Chefer i allmänhet inte gillar att gå ut på en lem, så att ha en strategi som grund kan en chef känner sig mer tillfreds göra riskfyllda beslut med okända resultat.

undvika Impulsivitet

En av de andra värdefulla aspekter av en uppsättning beslutsstrategi är att impulsiva beslut baserade på felaktig information eller en känslomässig reaktion undviks. Merparten av tiden, det är de beslut som hamna fel eller dyrare än väntat. Strategier som kräver en process som involverar mer än en person eller en viss uppsättning uppgifter eller rapporter fungerar oftast ut bäst.

Pappersspår

Det finns många olika former av beslutsstrategi. Två populära strategier kostnad / nytta och "Plus / Minus / Intressant" (PMI). Båda strategierna innebär väger för- och nackdelar, och båda använder kvantitativ information för att vägleda beslutsfattandet. Dessa är populära eftersom de använder en enkel att-följ trail att komma fram till ett val. Beslutet är då lätt att motivera, oavsett resultatet. Många organisationer kommer att undersöka de uppgifter och logik som har haft bäst resultat i det förflutna, liksom bästa praxis för framgångsrika konkurrenter, och införliva dem i deras strategi.

Utbildning

Med en strategi på plats, kan förvaltnings praktikanter lära sig att fatta beslut som är bäst för organisationen på ett sätt organisationen kommer att värdera. Om alla chefer att fatta beslut på samma sätt, är de negativa effekterna av hantering omsättning minimeras och nya chefer kan få upp farten snabbare.

You may also read!

Vilka är fördelarna med en Supply Chain Management System?

Vilka är fördelarna med en Supply Chain Management System?

En försörjningskedja är blandningen av företag som flyttar gods från den ursprungliga tillverkaren till slutkonsumenten. Supply chain management hänvisar till en gemensam strategi bland kanalelement för att leverera värde för konsumenterna. I förhåll

Read More...
Fördelarna med att använda Portfolio Management

Fördelarna med att använda Portfolio Management

Att investera i aktiemarknaden kan vara en spännande och lukrativ, sätt att lära sig om marknadskrafterna som gör vår finansiella världen tur. Det kan också vara farligt utan att utbilda dig själv först. Öden företag är alltid i förändring, och en st

Read More...
Vilka är fördelarna med en bra Records Management System?

Vilka är fördelarna med en bra Records Management System?

Oavsett vilken typ av verksamhet du arbetar, måste du kunna hitta poster som upprätthålls av företaget. Dessa register måste vara korrekt, också, särskilt om de hålls för att följa lokala, statliga eller federala regler. Två viktiga komponenter i ett

Read More...
Fördelarna med den Separation ägande & Management

Fördelarna med den Separation ägande & Management

Separation av ägande och förvaltning i bolagsstyrning innebär att placera ledningen av företaget under överinseende av personal som inte är dess ägare. Ägare till ett företag kan inkluderar aktieägare, direktörer, statliga myndigheter, andra företag

Read More...
Fördelarna med att studera Business Management

Fördelarna med att studera Business Management

Enligt Digest av utbildningsstatistik, hundratusentals studenter få en kandidatexamen i affärer varje år. Detta slår alla andra majors överlägset. Även på ytan detta kan verka som goda nyheter eftersom det visar att näringslivet är en populär studiep

Read More...
Vilka är fördelarna med en Oracle Database Management System?

Vilka är fördelarna med en Oracle Database Management System?

Oracle Database Management System (ODBMS) ger dig möjlighet att lagra data som du kan komma åt snabbt, enkelt och säkert. Den ODBMS ger också verktyg som gör det lättare att arbeta med data, och många programmeringsspråk som Java, .NET och PHP tillha

Read More...
Vilka är fördelarna med en Supplier Relationship Management?

Vilka är fördelarna med en Supplier Relationship Management?

Företag som hanterar ett antal leverantörer finner det fördelaktigt att använda programvara som konsoliderar all leverantörsinformation. Företaget kan sedan vrida och vända leverantörsuppgifter på olika sätt och använda data för att bättre hantera si

Read More...
Fördelarna med effektiv Management Training

Fördelarna med effektiv Management Training

Företag investerar mycket pengar i ledarutbildning på grund av de viktiga roller chefer spelar i framgången för ett företag. Effektiv hantering utbildning utrustar chefer med de verktyg som behövs för att utföra sina arbetsuppgifter mer effektivt. Ef

Read More...
Hur man mäter fördelarna med Human Resource Management

Hur man mäter fördelarna med Human Resource Management

I varje företag, det finns mänskliga resurser - det vill säga, det finns människor som gör arbetet. Human resource management är det praxis att rekrytera, utbildning och hantera dessa människor. Human resource management är egentligen bara meningsful

Read More...