Framgångsfaktorer för organisatorisk förändring

In Företag
Advertisement

Framgångsfaktorer för organisatorisk förändring


Bnet.com definierar organisationsförändring som "samordning av en strukturerad övergångsperiod från situation A till situation B i syfte att uppnå varaktig förändring inom en organisation." Organisationsförändring syftar till att förbättra ett företags kultur, image och skapa system som är mer produktiva och effektiva än de som för närvarande används. För organisatoriska förändringar för att vara effektiv och långvarig, vissa framgångsfaktorer är kritiska.

Synligt ledarskap Support

Organisatorisk förändring är beroende av ledningens stöd verbalt och i handling. Ändra inte på ett effektivt sätt genomsyra om ledarskap talar helt enkelt om olika sätt att förändra saker. När ändringen genomförs, behöver ledarskap att vara de första att visa att beteenden som de stöder förändringen. Till exempel, om ledarskap säger att kundservice kommer att vara första prioritet, de måste visa att framför medlemmar i organisationen.

Förberedelse

Förändring sker eftersom det är avsiktligt. Förberedelser inför förändringen ingår att ha system och rutiner för att styra förändringen, förväntade svårigheter och svåra frågor som behöver besvaras. En del av framställningsprocessen är också att utbilda och utveckla de organisatoriska medlemmarna att effektivt genomföra förändringen.

Belöningssystem

Människor är motiverade att ändras när det finns en belöning inspirera dem. Om en del av den organisatoriska förändring kräver gruppmedlemmarna att offra något, belöna dem kommer att få dem att acceptera ändringen. Belöningar kan vara en kontantbonus, en fest eller betald ledighet.

organisations~~POS=TRUNC

Organisatoriska och interpersonell kommunikation är avgörande för organisatoriska förändringar för att vara effektiva. Organisationskommunikation är att skicka meddelanden från ledningen till hela organisationen. Detta kan vara i form av ett e-postmeddelande, möte eller röstbrevlåda. Organisationskommunikation kommer att förbereda och informera alla medlemmar samtidigt med allmän information om förändringen. Organisationskommunikation är avsedd att ge en plattform för ledningen att bygga vidare på i mellanmänsklig kommunikation.

inter Communication

Interpersonell kommunikation är utbyte av meddelanden mellan två personer genom ord, symboler eller åtgärder. För att effektivt genomföra organisatoriska förändringar, kommer ledningen behöver för att effektivt kommunicera med sina medarbetare för att ge riktning, kastade vision och ger nödvändiga åtgärder för att åstadkomma förändring. Interpersonell kommunikation kan användas för att intervjua, instruera eller tåg gruppmedlemmar. Det används också för att svara på frågor för tydlighets skull.

You may also read!

Modeller och metoder för ledande organisatorisk förändring

Modeller och metoder för ledande organisatorisk förändring

I dagens alltmer konkurrensutsatta organisationer, är den enda ständig förändring. Progressiva ledare måste förstå när det krävs förändring och vad man ska göra åt det. Men, kan några av de bästa affärsstrategier misslyckas i avsaknad av en lämplig i

Read More...
Typer av organisatorisk förändring

Typer av organisatorisk förändring

Organisationsförändringen är en term företag använder för att beskriva en förändring av driften av företaget. Företag genomgå en organisationsförändring som svar på faktorer såsom ökad konkurrens, ny teknik och påverkade intäkterna negativt. Organisa

Read More...
Problem vid genomförandet av organisatorisk förändring

Problem vid genomförandet av organisatorisk förändring

Ibland under loppet av verksamheten, är det nödvändigt att ändra kulturen i en organisation. Organisatorisk förändring kan underlätta positiva resultat på lång sikt. På kort sikt kan det uppstå flera problem med genomförandet. Att vara medveten om nå

Read More...
Fördelar med organisatorisk förändring

Fördelar med organisatorisk förändring

Organisationsförändring avser ändringar som görs på det sätt en affärsfunktioner, införandet av stora affärsprocesser, förändringar i organisationens struktur, eller kulturella förändringar inom organisationen. Dessa är typiskt storskaliga förändring

Read More...
Steg för organisatorisk förändring

Steg för organisatorisk förändring

Hantera organisatorisk förändring - downsizing, införa ett nytt avsnitt eller sammanslagning med ett annat företag - kräver skicklighet. Även förändring i dagens snabba värld är ofta viktigt att hänga med i tiden och nya trender, vissa människor har

Read More...
Resistens mot organisatorisk förändring

Resistens mot organisatorisk förändring

Ändra förvaltningsplaner aktivt och vägleder organisatoriska förändringar. Förändring kan ske stegvis eller radikal. Stegvis förändring rör sig mot ett långsiktigt mål, såsom större produktionseffektivitet eller kvalitetsförbättring. Radikal förändri

Read More...
Hur organisatorisk förändring påverkar Anställda

Hur organisatorisk förändring påverkar Anställda

Organisationer måste förändras och anpassas regelbundet för att upprätthålla takten med konkurrenterna i en snabbt föränderlig omvärld. Förändring kan uppstå på grund av en rad olika interna och externa faktorer, över vilka organisatoriska ledare ibl

Read More...
Effekterna av organisationskultur på organisatorisk förändring

Effekterna av organisationskultur på organisatorisk förändring

Organisationsförändringen är en komplex trestegsprocess. Kurt Lewin, en tidig pionjär inom ämnesområdet organisatoriska förändringar, som beskrivs organisationsförändring genom att använda metaforen av fruset vatten; för att ta ett fyrkantigt block a

Read More...
Effektiv kommunikation i organisatorisk förändring

Effektiv kommunikation i organisatorisk förändring

Framgångsrik organisatoriska förändringar kräver användning av effektiva förändringsprocesser. Kommunikation är en nyckelkomponent i sådana processer på grund av organisatoriska förändringar bygger på att förändra medarbetarnas beteende. I sin artike

Read More...