Grunderna Steg för att skriva en teknisk rapport

In Företag
Advertisement

Grunderna Steg för att skriva en teknisk rapport


Om du någonsin har läst bruksanvisningen för montering eller drift av en ny köp och gick därifrån mer förvirrad än när du började, är du inte ensam. Teknisk dokumentation kan vara svårt även för den mest rutinerade proffs. Men när du skriver en teknisk rapport, är det viktigt att inkludera relevant ämne, vara klar och koncis, och organisera din information så att läsaren lätt kan förstå det.

Välja Syfte

Folk skriver i allmänhet tekniska rapporter när de har gjort någon form av forskning och behöver presentera resultatet för en specifik målgrupp. Denna forskning kan vara fältforskning --- undersökningar, intervjuer och observationer --- eller bok forskning. Oavsett vilken typ av forskning som du har gjort, kommer du inte att kunna dela all information du samlat. I "några råd om hur man skriver en teknisk rapport", föreslår Alan Sherman vid University of Maryland, Baltimore County, rapporten bör fokusera på viktiga resultat som visar ämnet för din forskning är intressant och viktigt. Ni bör också innehålla element som forskningsdesign och rekommendationer om de är nödvändiga.

Vara klart och koncist

Folk läser inte tekniska rapporter för blommiga språk eller bilder. Istället människor läser tekniska rapporter, eftersom de letar efter en viss typ av information. Var tydlig och koncis när du skriver din rapport. Tänk på din målgrupp och syfte, och skriva på ett sätt som bäst kommer att tillåta läsarna att förstå vad du försöker kommunicera. Till exempel, om du vet att många människor som talar engelska som andraspråk kommer att läsa rapporten, undvika klichéer och idiom. När det är möjligt, vara till den grad, att klippa ut ord, meningar och stycken som du inte behöver rapportera den information som du har samlat.

Organisera din information

Organisationen är kritisk i tekniska rapporter. Oavsett om du skriver en how-artikel eller en arbetsplats skatterapport, oorganiserad uppgifter kan göra det svårt för läsarna att använda den informationen. Publik och ändamål kraftigt påverka hur du organiserar din rapport. Vad publiken redan vet om ämnet kommer att avgöra om du behöver inkludera bakgrundsinformation innan detaljerna. Om syftet med rapporten är att motivera användningen av pengar eller förespråkare för en åtgärd som ska vidtas, avsluta med ett förslag eller överklaga och organisera kroppen av rapporten runt ert stöd för denna åtgärd. Individer skriver instruktioner att skriva bitar måste vara säker steg placeras på ett korrekt, kronologisk ordning.

Citera utomstående källor

Eftersom informations tekniska rapporter avslöjar ofta resultatet av forskning, kanske du citerar andras idéer i dina texter. Oavsett om du citerar eller omskriva dessa källor, måste du ge dem kredit genom att citera dem. Om du skriver din rapport för arbete, kan en fot eller slutkommentar rekommenderas för detta citat. Men om du skriver rapporten för skolan, din lärare eller professor vanligtvis kräver att du använder ett befintligt källhänvisningar, som Modern Language Association eller American Psychological Association stil.

You may also read!

Steg för att skriva en Verbatim rapport

Steg för att skriva en Verbatim rapport

Ordet "ordagrant" hänvisar till att använda exakt samma ord, ord för ord. Ett fullständigt rapporten hänvisas till ett konto som registrerar allt som sades under ett samtal i den exakta formuleringen som användes på den tiden. Den mest kända anv

Read More...
Verktyg för att skriva Nutrition diagnostiska rapporter

Verktyg för att skriva Nutrition diagnostiska rapporter

Kliniska dietister använder näring diagnostiska rapporter för att definiera en patients kostrelaterade hälsoproblem. År 2003, den amerikanska Dietetic Association (ADA) etablerat standardiserat språk för att skriva näring diagnostiska uttalanden, som

Read More...
Hur man skriver en teknisk rapport för ingenjörer

Hur man skriver en teknisk rapport för ingenjörer

Tekniska papper används för att förmedla resultaten från laboratorieförsök eller forskning. Det finns två typer av papper ingenjörer övervägande skriver: ursprungliga forskningsrapporter och undersöknings papper av redan existerande dokumenterad fors

Read More...
Hur man skriver en teknisk rapport

Hur man skriver en teknisk rapport

En teknisk rapport används för att förmedla teknisk information om en produkt eller process. Rapporten bör ange tydliga mål, visa alla tester eller kompilerade data och en sammanfattning av resultaten. Vid slutet, kommer du dra slutsatser och göra re

Read More...
Hur man skriver Business & tekniska rapporter

Hur man skriver Business & tekniska rapporter

En av de vanligaste formerna av kommunikation i näringslivet och vetenskap är rapportskrivning. Skriva affärsmässiga och tekniska rapporter kräver skrivande och organisationsförmåga, forskningskapacitet och förmåga att tolka data och presentera den p

Read More...
Hur man lära barnen steg för att skriva en kort Narrative Essay

Hur man lära barnen steg för att skriva en kort Narrative Essay

En framgångsrik berättande uppsats har starka idéer, en konsekvent röst och noggrann organisation. Att lära barn att skriva korta essäer berättande börjar med noggrann modellering och planering. Du kan använda dina favorit sagoböcker för att diskuter

Read More...
Former för att skriva en bok rapport för High School

Former för att skriva en bok rapport för High School

I gymnasiet, bok rapporter är en realitet. De är användbara för att utveckla läsförståelse, analytisk förmåga och skrivförmåga. Men ibland ses som tråkiga, kan de vara enkla och även intressant när skriven i rätt form. Recensioner kan ta itu med mång

Read More...
Steg för att skriva en uppsats för tredje graderar

Steg för att skriva en uppsats för tredje graderar

Vid tiden eleverna är i tredje klass, de är gamla nog att samla information och skriva en kort uppsats. Denna process inte bara lär eleverna hur man söker information, men också hur man organiserar den i stycken. Studenterna bör följa en grundläggand

Read More...
Sammanfattas Steg för att skriva en Grant Förslag

Sammanfattas Steg för att skriva en Grant Förslag

Skapa en framgångsrik bidrag förslag är en process som inte kan genomföras snabbt och utan planering. Stegen till att skriva ett bidrag förslag omfattar planering och förberedelse, forskning och koncis och noggrann skriftligt för att ta fram ett förs

Read More...