Har en fastighets Deed måste Erat & Recorded?

In Privatekonomi
Advertisement

Har en fastighets Deed måste Erat & Recorded?


En giltigt avrättades fastigheter gärning vinner laga kraft från det ögonblick det undertecknats av båda parter till en överlåtelse av fast egendom. Arkivering, även känd som inspelning, är gärningen inte nödvändigt att åstadkomma en marköverföring. Dock kan inspelningen ger många fördelar för den som tar emot en överföring av fastigheter. De med frågor om registrering av en viss överlåtelse av fast egendom bör konsultera en advokat eller fastighet professionell.

inspelnings~~POS=TRUNC Acts

Varje stat har sin egen lagstiftning gällande inspelning av fastighetsöverlåtelser, vanligen kallat en inspelning handling. Statliga lagar kan variera; men i allmänhet, kan parterna spela någon form av rättsligt bindande instrument som visar några rättsliga förändring till sina intressen i landet. För att spela, de flesta stater kräver att partiet bevilja (överföring) intresset för fastigheter är medveten om att överföra framför länet brännaren. Inspelning sedan fungerar som juridiskt bindande bevis för en överlåtelse av fastigheter, om parterna måste lägga fram ett sådant bevis.

race stadgar

I ett fåtal stater, när två parter anspråk på äganderätten till samma bit av egendom, och båda parter har bevis på att äganderätten, den part som antecknade hans intresse först är den lagliga ägaren av fastigheten. Dessa jurisdiktioner, känd som "ras" eller "ren ras" jurisdiktioner, inte tar hänsyn till om någondera parten kände till andra eller när de faktiska överföringar av fastigheter skedde. Inspelningen ger den rättsliga grunden för ägande.

Lägga märke till

Många länder är "meddelande" jurisdiktioner. I ett meddelande jurisdiktion, om båda parterna hävdar äganderätten till en enda bit av egendom, och ingen av dem poster, den som köpte fastigheten sist blir den verkliga lagliga ägare så länge hon hade ingen notis om den andra partens intresse på köptillfället. "Meddelande" i detta fall kan omfatta kännedom om någon annans ägande; många stater också hålla köparen ansvarig för all information hon kan ha funnit genom att titta på egendom eller kontroll med inspelaren. Vissa jurisdiktioner, så kallade "race varsel" jurisdiktioner omfatta aspekter av såväl ras och meddelande jurisdiktioner.

Effekter av inspelning

Spela in en handling kan erbjuda fördelar för vissa fastighetsägare. Typiskt, i en tvist om egendom, lyfter inspelning en presumtion (men inte absolut bevis) att handlingen eller annat instrument är giltig. Inspelningen ger också alla efterföljande parter som är intresserade av meddelandet egendom handling, som är användbar i meddelandet eller ras varsel jurisdiktioner. Men om en handling är inte giltigt för någon anledning, inspelning ogiltig handling kommer inte att fixa invaliditet.

You may also read!

Så här ändrar namn på en fastighets Deed i New Jersey

Så här ändrar namn på en fastighets Deed i New Jersey

Överföring av äganderätten på en bit av fastigheter måste hanteras med antingen en AVSÄGA SIG SINA RÄTTIGHETER eller garanti gärning. Dessa handlingar måste utföras, undertecknad och daterad i närvaro av en notarius publicus. Om du behöver bara ändra

Read More...
Hur man reparerar en skadad Master Boot Record (MBR)

Hur man reparerar en skadad Master Boot Record (MBR)

Om du planerar att ändra Master Boot Record (MBR) på datorn, så ska du veta hur man reparera MBR förfallodaginteärfastställd något går fel. Denna artikel kommer att ge dig ett par tekniker på att reparera MBR. Saker du behöver Windows Installera Disk

Read More...
Do Indiana Deeds måste förberedas av en advokat?

Do Indiana Deeds måste förberedas av en advokat?

En handling är juridiskt dokument du använder för att överföra ägandet av fastigheter, oavsett om det är ett hem eller en ödetomt. I Indiana, kan bara fastighetsägaren eller hennes advokat förbereda en gärning. Handlingar som utarbetats av icke-advok

Read More...
Hur man byter namn på fastighets Deeds

Hur man byter namn på fastighets Deeds

Ändra namn på en fastighet gärning innebär att du ändra egendoms. Förändringen görs när ägarna heter på en aktuell handling utarbeta och underteckna en ny handling med namnen på de nya ägarna, och leverera handlingen till de nya ägarna. Eftersom det

Read More...
Så här ändrar fastigheter kontor

Så här ändrar fastigheter kontor

Som en licensierad fastighetsmäklare, måste du arbeta under en licensierad mäklare. Efter att ha avslutat en viss mängd erfarenhet, kan du ansöka om en fastighetsmäklare licens, vilket kräver att ta ytterligare klasser och passerar nödvändiga tester.

Read More...
Har en co-låntagare måste vara på köpeavtalet?

Har en co-låntagare måste vara på köpeavtalet?

När du köper ett hem, måste du vanligtvis registrerar både en revers med långivaren och ett köpeavtal med säljaren av fastigheten. Men om du köper hem med en co-låntagare, co-låntagaren måste typiskt underteckna samma dokument som du måste underteckn

Read More...
Vilka är de olika typer av fastigheter Deeds?

Vilka är de olika typer av fastigheter Deeds?

Det finns många olika typer av egendom gärningar som används för att förmedla fastigheter från en säljare (överlåtaren) till en köpare (stipendiat). Deeds innehålla en klausul beviljande som faktiskt förmedlar fastigheten och slutet med en habendum k

Read More...
Har en fastighet Lien Få bort när Lien Holder dör?

Har en fastighet Lien Få bort när Lien Holder dör?

En lien är en typ av rättsliga anspråk som kan göras om en person eller tillgång av en enhet eller någon som, enligt avtal, är skyldig en betalning. Den enhet som håller lien eller skapar den genom en juridisk process kallas kvarstad innehavare. Dett

Read More...
Så här kontrollerar Republiken Panama Real Estate Records

Så här kontrollerar Republiken Panama Real Estate Records

På grund av dess föredragna klimat och ekonomisk potential, har Panama alltid varit ett målområde av investeringar i fast egendom, och som ett resultat både fastighetsinvesterare och pensionärer både valt Panama som en destination när de köper fastig

Read More...