HIPAA och tandläkarens procedurer

In Rättslig
Advertisement

Tandläkarekontor omfattas av Health Insurance Bärbarhet och Accountability Act (HIPAA) 1996. HIPAA antogs ursprungligen att ta itu med elektronisk överföring av hälsoinformation. Men i 2001, var den personliga integriteten regeln skapats av Department of Health and Human Services, den enhet som ansvarar för att övervaka efterlevnaden av HIPAA. Dessutom, HIPAA kräver säkerhet för att vara på plats i händelse av att skyddade hälsouppgifter avslöjas.

HIPAA Privacy Regel

HIPAA är tillämplig på skyddade hälsouppgifter. Skyddad hälsoinformation är någon muntlig eller skriftlig information om en patient som hänför sig till fysiska eller psykiska tillstånd hos en patient. HIPAA gäller "omfattas enheter", som enligt lag definieras som de enheter som tar emot, användning eller utsätts för skyddade, privata patienternas hälsa information. Därför tandläkare kontor i HIPAA räckhåll.

HIPAA Privacy regelefterlevnad

För att uppfylla HIPAA, är det nödvändigt för en tandläkarens att vidta åtgärder för att skydda patienternas skyddad hälsoinformation. En rutin tandläkarens förfarande för att uppfylla HIPAA ingår att ha patienter underteckna ett dokument som anger vem som kan få sin information om hälsa. Dessutom måste tandläkarens skapa och upprätthålla en HIPAA integritetspolicy och rutiner för att följa den personliga integriteten regeln. Dessutom presenterar kontoret vanligtvis en förklaring av sekretesspolicy och rutiner för patienterna granskning och bekräftelse.

HIPAA säkerhetsregel

Enligt HIPAA, måste det finnas säkerhets ansträngningar en täckt enhet som hanterar elektronisk lagring och överföring av patient skyddad hälsoinformation. Detta är känt som säkerhetsregeln HIPAA. Enligt denna regel har en leverantör att ge HIPAA utbildning av anställda i hanteringen av patient elektroniska register. Dessutom måste datorsystemet vara lösenordsskyddade, innehålla säkerhetskopiera akuta katastrofplaner och brandvägg. Därför måste en tandläkarens vidta åtgärder för att se till att kontor uppfyller detta krav.

HIPAA och pappers Transaktioner

Det är viktigt att notera att en tandläkarens eventuellt kan undantas från HIPAA. Om en tandläkare hanterar försäkring eller andra affärstransaktioner på papper, är denna transaktion inte omfattas av de regler sekretess. Men när papperet byts ut eller ingång till elektronisk form vid något tillfälle, såsom när papperet lämnas till en försäkringsgivare, då transaktionen är föremål för HIPAA.

HIPAA efterlevnad

År 2006 var den regeln slutliga tillämpning för HIPAA släppt. Denna tillämpning regel anger förfarandet för klagomål av HIPAA kränkningar och ger för civila ekonomiska påföljder som kan bedömas för brott mot HIPAA. Förenta staternas Department of Health and Human Services, tillsammans med andra statliga och / eller federala myndigheter administrera genomförandet av HIPAA.

You may also read!

Tandläkarens procedurer och protokoll

Tandläkarens procedurer och protokoll

Tandvård och protokoll kontors utformas och genomförs för att skydda patienter och personal från de många faror som finns i en tandläkarens, för att skydda patientens integritet och säkerställa kontoret har ett standardiserat sätt att göra saker. Med

Read More...
HIPAA och affärskompanjon avtal

HIPAA och affärskompanjon avtal

Företag som bearbetar krav på sjukhus, sjukförsäkringsbolag och sjukvårds clearinghus som omfattas av sekretessbestämmelser för Health Insurance Bärbarhet och Accountability Act (HIPAA) måste underteckna affärsbekant avtal med sjukhuset eller hälsopl

Read More...
HIPAA Dental Regulations

HIPAA Dental Regulations

Health Insurance Bärbarhet och Accountability Act (HIPAA), blev federal lag 1996. Denna lag antogs för att skydda en patients privata medicinsk information ifrån utsläpp till andra människor utan patientens medgivande. HIPAA lag också gränser som kan

Read More...
HIPAA Sekretess Regler & New Jersey State Law

HIPAA Sekretess Regler & New Jersey State Law

Eftersom federala lagar om personlig integritet trädde i kraft 1996 och 2003, har New Jersey följt och ibland till och med överträffat nationella standarder för att skydda enskilda hälsoinformation. Stadgar, domare gjorda lag och beslut av verkställa

Read More...
HIPAA Security Officer ansvar

HIPAA Security Officer ansvar

HIPAA väktare arbetar vanligtvis inom medicinska institutioner och privata kliniker för att säkerställa att sjukförsäkringslagen Bärbarhet och Accountability Act föreskrifter och standarder upprätthålls inom organisationen. HIPAA väktare utbildas i a

Read More...
HIPAA Utbildning Spel

HIPAA Utbildning Spel

HIPAA, Health Insurance Bärbarhet och Accountability Act, instiftades av den amerikanska kongressen 1996 som ett medel för att förstärka skyddet och integritet av patientinformation vård. Det amerikanska Department of Health and Human Services uppger

Read More...
De juridiska ärenden som i strid med HIPAA

De juridiska ärenden som i strid med HIPAA

Health Insurance Bärbarhet och Accountability Act från 1996 (HIPAA) är utformad för att upprätthålla integritet normer för en persons medicinsk information. Enligt US Department of Health och Human Services, den nationella Byrån för medborgerliga rät

Read More...
Riktlinjer för HIPAA

Riktlinjer för HIPAA

Health Insurance Bärbarhet och Accountability Act från 1996 har utformats för att skydda din privata medicinsk information. HIPAA fastställt strikta riktlinjer för registrering, spela lagring och kommunikation i den medicinska och sjukförsäkring fält

Read More...
Procedur Skriva Aktiviteter för Grade Two

Procedur Skriva Aktiviteter för Grade Two

Procedur skrift är en form av skrift som ger en steg-för-steg genomgång av hur man utför en uppgift. Undervisning procedur skriva till barn så tidigt som grundskola är viktigt för dem att lära sig att följa anvisningarna för att utföra uppgifter som

Read More...