Hur budget påverkar lokal nivå i straffrättsliga systemet

In Rättslig
Advertisement

Sedan lågkonjunkturen 2008, har stater över hela landet har klättra för att fylla budgetunderskott till följd av lägre skatt och övriga intäkter. Många lokala straffrättsliga funktioner delvis subventioneras av statliga myndigheter så när stater minska sin finansiering lokala jurisdiktioner tvingas att hitta alternativa medel eller börja göra nedskärningar. Funktionerna som berörs är domstolar, polis och korrigeringar.

typer

Det straffrättsliga systemet består av polisen, domstolar och korrigeringar. Budgetnedskärningar kan riktas mot någon eller alla av dessa institutioner och kan resultera i personal uppsägningar, program upplösning, utsättande av icke-väsentliga tjänster eller i fråga om fängelser, förändringar som påverkar personalen, fångarna, eller båda.

domstolar

Budgetnedskärningar till domstolsväsendet kan påverka löner, personal, eller domstols tjänster och program. Till exempel drogdomstol, som erbjuder alternativ påföljd och en andra chans att första gången låg nivå narkotikabrottslingar, är en icke-essentiell, men effektiv, domstol service. Det krävs fortfarande samma personal som en traditionell domstol, men inte krävs enligt lag. Nedskärningar i offentliga försvarare kontor, dock leda till domstols eftersläpningar, höga offentliga försvarare arbetsbörda och potentialen för brott mot en svarandens konstitutionella rättigheter. I New Orleans problemet var så stor offentlig försvarare kontor anmälde domstolar i slutet av 2009, att det kunde börja vägra fall. Svarande som behöver en offentlig försvarare kunde gå eftersom sjätte rättelsen till konstitutionen garanterar en snabb rättegång och en advokat om du inte har råd med en.

Polis

När budgetnedskärningar riktas mot polisen, är personal positioner elimineras vilket resulterar i färre poliser på gatorna. Detta resulterar i allmänhetens oro för säkerheten på många nivåer. Kings County i staten Washington, minska sin polis budget 2008 och uppgav att de positioner som sannolikt skulle påverkas är sheriffer som tjänar teckningsoptioner och spel, vice och narkotikabekämpande myndigheterna, enligt Seattle Times. I Baltimore, skulle polisen budgetnedskärningar marken sin helikopter, förtöja patrullbåtar och demontera ridande polis enheten. Det skulle också, enligt Baltimore Sun, skär 193 positioner i SWAT, intelligens, trafik samt om särskilda.

korrigeringar

Nedskärningar korrigeringar budgetar påverkar inte bara fängelser och fängelse men också övervakare och parole officerare. Wichita, Kansas övervägde varslar 85 procent av sina parole officerare, drogtester parolees, GPS parolees och hembesök. Det andra alternativet, som hade katastrofala resultat i Illinois, är förtida frigivning av vissa typer av brottslingar.

program

Många brottsförebyggande program är associerade med domstolar, polis eller korrigeringar. Budgetnedskärningar kommer att påverka dessa samt, både ur ett personalperspektiv och bara de medel som krävs för att köra program. I Los Angeles, en stad också inför budgetunderskott, LA staden advokater köra en rättshjälps klinik för hemlösa som har utfärdats citeringar för mindre brott mot lagen. Detta anses av dem vara en brottsförebyggande program och även ett sätt att hålla de hemlösa från belasta fängelse och domstolar system. Andra program som de kan se snitt är våld utbildning, anti-gäng och anti-skolka program, som åklagare och polisen tror kommer att ha en direkt inverkan på den allmänna säkerheten.

You may also read!

Hur gör politiska frågor Impact de lokala nivåerna av det straffrättsliga systemet?

Hur gör politiska frågor Impact de lokala nivåerna av det straffrättsliga systemet?

Straffrätt i USA innebär i allmänhet politiska beslut som fattas på nationell och statlig nivå, och som genomförs på lokal nivå genom staden polisen och länsman och rsquo; s avdelningar. Denna syn på den allmänna ordningen, med flera nivåer inblandad

Read More...
Politik som påverkar det straffrättsliga systemet

Politik som påverkar det straffrättsliga systemet

Politiska förändringar på nationell och även internationell nivå påverkar en nations straffrättsliga system. Vad är mer, behöver denna politik inte direkt involverar straffrättsliga frågor. Politik som rör den så kallade kriget mot droger och fängels

Read More...
Hur kan man förbättra det straffrättsliga systemet

Hur kan man förbättra det straffrättsliga systemet

Ändra straffrättsliga systemet verkar vara en omöjlig uppgift, men blir möjligt när man förstår sammansättningen av systemet och de faktorer som påverkar den. Det finns tre grenar av regeringen (lagstiftande, verkställande och dömande) som var och en

Read More...
Hur man använder Slope ekvationer i det straffrättsliga systemet

Hur man använder Slope ekvationer i det straffrättsliga systemet

Slope ekvationer är användbara matematiska verktyg. Slope ekvationer sker vanligtvis i form av y = mx + b. Denna ekvation innebär att i stället för en linjär linje som på en graf, kommer linjen kurvan i en sluttning liknande riktning baserat på y-axe

Read More...
Hur fungerar rådgivningsarbetet i det straffrättsliga systemet?

Hur fungerar rådgivningsarbetet i det straffrättsliga systemet?

Rådgivning är en viktig del av det straffrättsliga systemet både som en del av en pretrial tillstånd att få ett fall ogillas och som en del av skyddstillsyn efter en brottmålsdom. Den används också i psykiska domstol för att hjälpa människor med psyk

Read More...
Rollen av brottsbekämpning i det straffrättsliga systemet

Rollen av brottsbekämpning i det straffrättsliga systemet

Brottsbekämpning spelar en avgörande roll i vårt straffrättsliga systemet. Varje officer är specialutbildade i många aspekter av straffrättsliga och lagstiftning i allmänhet. De uppgifter som anges av brottsbekämpande myndigheter inbegriper trafik ci

Read More...
Rollen av det straffrättsliga systemet

Rollen av det straffrättsliga systemet

Det straffrättsliga systemet i USA tjänar tre primära syften. Den straffrättsliga system för att utreda, åtala och bestraffa brott. I varje stat, och i det federala systemet, två separata koder styra driften av det straffrättsliga systemet. Dessa är

Read More...
Strukturen i det straffrättsliga systemet

Strukturen i det straffrättsliga systemet

Det straffrättsliga systemet består av myndigheter på federal, statlig och lokal nivå. Alla tre grenar av regeringen - den lagstiftande, den dömande och verkställande - samarbeta för att hantera och förebygga brott. Det finns tre stora delar av det s

Read More...
Vad är USA straffrättsliga systemet?

Vad är USA straffrättsliga systemet?

USA straffrättsliga systemet består av flera komponenter, som alla arbetar tillsammans för att säkerställa rättvisa utmäts i enlighet med United States konstitution, federala, statliga och lokala lagar. Dessa institutioner är brottsbekämpning, domsto

Read More...