Hur får man befriat i Alaska

In Legal
Advertisement

Emancipation bidrag minderåriga yngre än 18 vissa juridiska rättigheter vanligtvis ges till vuxna. Enligt Alaska lag sker frigörelse automatiskt genom äktenskap. Annars måste du fylla den rättsliga processen i en överlägsen domstol för att få frigörelse. Till att börja den rättsliga processen, måste du uppfylla fem krav. Du måste vara bosatt i Alaska, åtminstone 16 år gammal, bor tillsammans med en förälder (s) / vårdnadshavare, vara ekonomiskt självförsörjande och inhämta samtycke från förälder (s) / vårdnadshavare.

Inhämta samtycke från förälder (s) / vårdnadshavare. Du kan lämna din ansökan utan föräldrarnas / vårdnadshavare medgivande om du kan bevisa vägran är orimligt eller om du inte vet var din förälder (s) / vårdnadshavare.

Förvärva frigörelse dokument genom att kontakta den överlägsna domstolstjänsteman i ditt område (courts.Alaska.gov). Det är bäst att kontakta domstolen om formerna eftersom de kan variera mellan olika behörighet.

Slutföra frigörelse framställningen. I detalj förklara varför frigörelse är i ditt bästa.

Fråga ansvariga vuxna som du känner att svära på kvaliteten på din karaktär, mognad, beslutsfattande färdigheter och ekonomiskt oberoende. De måste lämna vittnesmål som stöder din ansökan om frigörelse i en skriftlig ed kallas en "intyg." Du kan till exempel be vänner, förbi och tidigare lärare, ministrar, medarbetare och arbetsgivare.

Slutföra "Order för lättnad." Order för Relief säger att du uppfyller kraven för frigörelse. Du kan skicka beställningen när som helst under frigörelseprocessen. Order för lättnad blir din frigörelse dekret när domaren godkänner din ansökan. Behåll en kopia för eget bruk som verifieringen av frigörelse.

Fil framställningen med en Alaska överlägsen domstolstjänsteman i din stad (courts.Alaska.gov) och betala ansökningsavgiften. Kontakta överlägsna domstolstjänsteman och fråga om avgiftsbelopp för ditt område; de kan variera beroende på jurisdiktion. Att ge din förälder (s) / vårdnadshavare med en kopia av framställningen är inte nödvändigt, men rekommenderas. Du kan själv lämna en kopia eller meddela din förälder (s) / vårdnadshavare genom en delgivning eller certifierade post.

Slutföra en utvärderingssamtal med en vårdnaden utredare. Alaska stadgar kräver inte en intervju, men uppmuntrar dig att delta med dina föräldrar (s) / vårdnadshavare. Under intervjun, frågar förvar utredare frågor och gör en rekommendation om huruvida frigörelse skulle inträffa. Domstolar placera en stor vikt på utredarens rekommendation.

Delta den planerade förhandlingen med den överlägsna domstolen mästare. Den överlägsna domstolen mästare kan tilldela en advokat eller god man, om det anses nödvändigt. Ge din edsvurna affidavits, finansiell information, skolbetyg och levande status. Depå utredaren ger också en bedömning och rekommendation. Domaren anser ditt bästa baserat på prövarens bedömning och andra bevis som lagts fram vid förhandlingen. Om du är nöjd, undertecknar domaren din ansökan och Order på lättnad.

Vänta sex till tolv veckor att få din slutgiltiga beslutet. Frigörelse ger dig vissa rättigheter i Alaska, inklusive rätten att stämma, underteckna kontrakt och leva på egen hand. Frigörelse inte tillåter dig att dricka eller köpa alkohol eller cigaretter, rösta eller inneha skjutvapen. Alaska anser du en minderårig enligt strafflagstiftningen, men frigörelse kan vara en avgörande faktor för om att prova dig som en vuxen för ett allvarligt brott.

You may also read!

Hur får man befriat från dina föräldrar i Las Vegas

Hur får man befriat från dina föräldrar i Las Vegas

Om du är en underårig som tar emot ett dekret av frigörelse från en domstol, kommer du att få många av de rättigheter och skyldigheter som rätts vuxna under Nevada lag. Frigörelse dock inte, ge dig vissa åldersspecifika rättigheter, såsom rätten att

Read More...
Hur man blir befriat från föräldrar för studiestöds

Hur man blir befriat från föräldrar för studiestöds

Frigörelse är en juridisk process som upprätthålls av domstolen. Antingen barnet eller din förälder kan ansöka om att rätten för frigörelse. När emanciperade, kommer du att kunna teckna avtal, ansöka om college och ansöka om ekonomiskt stöd utan dina

Read More...
Hur att köpa mark i Alaska

Hur att köpa mark i Alaska

Avdelningen av naturresurser (DNR) för staten övervakar den vackra och avlägsna Alaskan mark. Alaska DNR erbjuder mark både för privat ägande och avveckling, enligt DNR hemsida. Om du inte är bosatt i Alaska, kan du ändå köpa mark genom den förseglad

Read More...
Hur får T-Mobile i Alaska

Hur får T-Mobile i Alaska

T-Mobile erbjuder cellulär och trådlös Wi-Fi-nätverk täckning i USA, Mexiko och Kanada. Även Alaska inte har fullständig täckning i staten, det finns många områden som T-Mobile täcker. Dessutom kan T-Mobile prenumeranter får tjänsten via T-Mobiles pa

Read More...
Hur får man befriat i Kentucky

Hur får man befriat i Kentucky

Kentucky för närvarande inte har en kodifierad stadga uppgifter om kraven för frigörelse. Dock kan barn som vill befrias från obligationer i deras föräldrar försöker göra det genom domstolsväsendet. Samtycke från föräldrarna och barnet är nödvändig o

Read More...
Hur får man befriat i Louisiana

Hur får man befriat i Louisiana

I familjerättsliga sammanhang frigörelse är en mindre begäran om att domstolen ska upphäva föräldra eller förmyndarskap rättigheter. Det finns tre sätt att få frigörelse i Louisiana: genom en officiell handling, genom rättsliga förfaranden och genom

Read More...
Hur får man befriat i Nevada

Hur får man befriat i Nevada

I Nevada, minderåriga som är minst 16 år gammal kan begära frigörelse från sina föräldrar via Juvenile domstol i deras län. Erhålla frigörelse kommer att eliminera dina föräldrars ansvar att ta hand om dig, och gör att du kan ställa in ditt eget hush

Read More...
Hur man blir befriat i delstaten New Jersey

Hur man blir befriat i delstaten New Jersey

New Jersey har ingen särskild lag som reglerar frigörelse, men det är tillgängligt för ungdomar över 16 år som lever åtskilda från sina föräldrar och är i stånd att försörja sig. Frigörelse ger mindre med alla juridiska rättigheter vuxenlivet bortset

Read More...
Hur får man befriat i Nebraska

Hur får man befriat i Nebraska

Befogenhet att fatta viktiga beslut i livet är en perk i allmänhet reserverad för vuxna. Men tillåter Nebraska vissa individer yngre än majoriteten skall behandlas som oberoende av sina föräldrar. Denna behandling kallas frigörelse, och att veta hur

Read More...