Hur får man ett föreläggande mot en person

In Legal
Advertisement

Hur får man ett föreläggande mot en person


Ett föreläggande kan lämnas in mot en individ för att stoppa honom från att begå en viss handling. Den kan också användas för att göra en individuell utför en handling som de vägrar att göra. Till exempel, om din granne försökte bygga ett staket som skulle störa din egendom, kan du be domstolen om ett föreläggande för att förhindra byggandet av staketet. Du kan också be om ett föreläggande för att göra din granne utföra vissa arbetsuppgifter på sin egendom om underlåtenhet att slutföra dessa arbetsuppgifter negativt kan påverka din egen egendom. Domstolen endast bevilja ett föreläggande när det är klart att dina rättigheter kränks utan det.

Bestäm domstol som har jurisdiktion över det målet. Beroende på vilken typ av fall, måste du ansöka om din föreläggande vid staden, länet eller federal nivå. Om ditt fall involverade en fastighet tvist med din granne, skulle detta normalt hanteras i staden. Å andra sidan, om du behöver ett föreläggande för att stoppa din fd make från att sälja huset innan din skilsmässa, skulle du filen i länsrätten som hanterar skilsmässa.

Utkast ert förslag till förelägganden. Du kommer att behöva ange ditt namn och namnet på den person du söker befrielse från. innefattar också namnet på domstolen. I själva rörelsen, meddela domstolen i den lättnad som du söker med specificitet. Du måste tydligt ange de skador som du kommer att ådra sig om domstolen inte bevilja föreläggande. Du kan visa ett prov rörelse på Cornell University Law School webbplats.

Bifoga verifikationer till rörelse. Dessa kan innefatta edsvurna uttalanden från andra personer eller rapporter från experter. In din rörelse i den domstol som är behörig och betala ansökningsavgiften till expediten. Expediten kan berätta om domstolen kommer att tjäna den andra parten eller om du är ansvarig för tjänsten.

Ta bilder om de skulle vara relevant och om du tror att de kommer att hjälpa domaren att göra sitt beslut. Ta bilder och andra bevis som du har till förhandlingen som är planerad.

Tips

Även om det inte är nödvändigt att ha en advokat, är det oftast klokt.

You may also read!

Hur får man ett besöksförbud mot ditt barns far

Hur får man ett besöksförbud mot ditt barns far

Från tid till annan, måste mödrar få besöksförbud mot fadern av barnen. Ett besöksförbud sätts på plats för att hålla fadern borta från dig och din bostad. Efter domaren beställer en skyddsorder som helst fadern kommer nära dig eller ditt hem inom de

Read More...
Hur man registrerar ett klagomål mot en hyresvärd i Nevada

Hur man registrerar ett klagomål mot en hyresvärd i Nevada

Det finns olika situationer där du kan behöva registrera ett klagomål mot din hyresvärd. Om din hyresvärd i Nevada inte håller en hyresfastigheter i beboeliga tillstånd eller har brutit en överenskommelse som beskrivs i hyresavtalet, kan du kunna bry

Read More...
Hur du skyddar ett hus mot Lightning Strikes

Hur du skyddar ett hus mot Lightning Strikes

Blixtnedslag är inte något som bör tas på allvar. Det är dödligt, farlig och kan faktiskt orsaka en hel del skador på egendom, inklusive brand. Varje gång det är en storm som inkluderar blixt, kan du rädd för säkerheten i ditt hem. Tja, kan det vara

Read More...
Hur får man ett besöksförbud mot en styvmor

Hur får man ett besöksförbud mot en styvmor

Besöksförbud utfärdas av domare i civil domstol för att skydda offer för övergrepp, förföljelse eller trakasserier från ytterligare våld. De kan förbjuda en angripare från att begå ytterligare våldshandlingar eller befaller honom att betala skadestån

Read More...
Hur man driver ett framgångsrikt möte via Enkel parlamentariska ordningen

Hur man driver ett framgångsrikt möte via Enkel parlamentariska ordningen

Användningen av enkla parlamentariska förfarandet, reglerna för att köra ett möte resulterar i framgångsrika affärsmöten. Alla har en möjlighet att uttrycka åsikter och rösta. Affärs blir gjort och mötena är inte lång, tråkig och icke-produktiv. En g

Read More...
Hur får man ett besöksförbud mot dåliga grannar

Hur får man ett besöksförbud mot dåliga grannar

Dela en tomtgränsen med en främling kan leda till tvister. Många gånger dessa meningsskiljaktigheter mellan grannar kan potentiellt bli våldsam och kan kräva en av parterna att söka rättsligt skydd genom ett besöksförbud. Denna order kommer att förbj

Read More...
Hur man gör ett klagomål mot en fastighetsmäklare i Florida

Hur man gör ett klagomål mot en fastighetsmäklare i Florida

Med sitt solsken, varmt väder och vackra stränder, är Florida en utmärkt plats för fastighetsmäklare och fastigheter. Om du kommer i kontakt med en fastighetsmäklare, fastighetsmäklare, mäklare eller värderingsman som begår oetiska eller olagliga han

Read More...
Hur man skriver ett klagomål mot dotters skola

Hur man skriver ett klagomål mot dotters skola

Din relation med din dotters lärare och skolan kan bidra till att lösa problem på ett sätt som är bäst för ditt barns utbildning och välfärd. Kommunikation med lärare och skolan är kritiska under skoltiden. Du kan formulera klagomål tydligt och artig

Read More...
Hur man gör ett klagomål mot en illegal invandrare

Hur man gör ett klagomål mot en illegal invandrare

Illegal invandring har blivit ett hett ämne i Amerika, där uppskattningsvis 8,7 miljoner illegala invandrare rapporterades av US Census Bureau under 2000. När folk in i USA utan ordentlig pappersarbete för tillfällig eller permanent medborgarskap, an

Read More...