Hur man använder Excel WORKDAY Funktion

In Tech
Advertisement

Excel ARBETSDAGAR returnerar antalet arbetsdagar före eller efter ett visst datum. Det kommer inte att räkna helger eller andra datum utsetts till helgdagar och ofta används för att beräkna leveranstider eller faktura förfallodatum.

Installera Analysis ToolPak, om det behövs. Om WORKDAY returnerar #NAME? felvärde, måste du gå till menyn Verktyg och välj Tillägg. Markera kryssrutan bredvid Analysis ToolPak och klicka på OK.

Lär syntax arbetsdagen. Det är ARBETSDAGAR (startdatum, dagar [, helgdagar]) där startdatum är startdatum, och dagar är antalet arbetsdagar före eller efter startdatum. Semester är en valfritt argument som anger helgdagar ska uteslutas från beräkningen.

Ange startdatum med datum funktion eller någon annan funktion som returnerar ett datum för att förhindra de problem som kan uppstå när ett datum anges som text. WORKDAY kommer tillbaka # VALUE! felvärde om startdatum är inte ett giltigt datum.

Tillhandahålla ett heltal dagar. Ett negativt heltal kommer räkna arbetsdagar före startdatum och ett positivt heltal kommer räkna arbetsdagar efter startdatum. ARBETSDAGAR returnerar #OGILTIGT! felvärde när ett ogiltigt datum produceras när ett antal dagar tillsätts startdatum.

Studera ett exempel på WORKDAY genom att ange följande i ett Excel-ark: = WORKDAY (DATE (2008,10,1), 151, A2: A4) returnerar 5 maj 2009. 151. dagen efter den 1 oktober 2008 är 5 maj 2009, exklusive helger och helgdagar.

You may also read!

Hur man använder Excel Välj Funktion

Hur man använder Excel Välj Funktion

Excel Välj returnerar ett värde från en lista med argument som grundar sig på det angivna indexvärdet. Till exempel kan det användas för att omvandla ett tal mellan 1 och 7 till de dagar i veckan. Följande steg visar hur man använder Excel Välj funkt

Read More...
Hur man använder Excel ÅRS Funktion

Hur man använder Excel ÅRS Funktion

Excel ÅR returnerar året för ett givet datum. Den returnerade år blir ett heltal mellan 1900 och 9999 inclusive. Datum omvandlingar behövs av kalkylblad eftersom datum är ofta en viktig faktor i dataanalys. Följande steg visar hur man använder Excel

Read More...
Hur man använder Excel AVEDEV Funktion

Hur man använder Excel AVEDEV Funktion

Excel MEDELAVV ​​beräknar medelvärdet av absoluta avvikelsen av de angivna värdena från deras aritmetiska medelvärde. Men i statistik, kan medelvärdet av absoluta avvikelsen använda mått på central tendens att bestämma en datamängd på variabilitet. F

Read More...
Hur man använder Excel Combin Funktion

Hur man använder Excel Combin Funktion

Excel Combin returnerar antalet sätt att det angivna antalet objekt kan kombineras. Det kan användas för att bestämma det maximala antalet grupper för ett givet antal artiklar. Följande steg visar hur man använder Excel Combin funktion. Lär dig synta

Read More...
Hur man använder Excel BINOMFÖRD Funktion

Hur man använder Excel BINOMFÖRD Funktion

Hur man använder Excel BINOMFÖRD funktion. Excel BINOMFÖRD returnerar den individuella binomialfördelningen. Det används för att lösa statistiska problem där antalet tester är fast och en testresultatet är antingen en framgång eller misslyckande. Tes

Read More...
Hur man använder Excel Datevalue Funktion

Hur man använder Excel Datevalue Funktion

Excel DATUMVÄRDE returnerar serienumret för ett angivet datum. Excel använder detta serienummer internt att lagra datum och det är också används av programmerare för att utföra datumberäkningar. Följande steg visar hur man använder Excel DATUMVÄRDE f

Read More...
Hur man använder Excel Intercept Funktion

Hur man använder Excel Intercept Funktion

Hur man använder Excel Intercept funktion. Microsoft har en hel del mycket användbara funktioner i sitt Excel-kalkylblad programvara. En av dem som ständigt förbättras för noggrannhet är Intercept funktionen. Vad Intercept gör är att hjälpa beräkna k

Read More...
Hur man använder Excel kod funktion

Hur man använder Excel kod funktion

Hur man använder Excel kod funktion. Excel Code funktion bestämmer den numeriska representationen för det första tecknet i den angivna textsträngen. Detta värde bestäms av den teckenuppsättning som används. Detta kommer att vara Macintosh teckenuppsä

Read More...
Hur man använder Excel FISHER Funktion

Hur man använder Excel FISHER Funktion

Hur man använder Excel FISHER funktion. Excel har en myriad av nyttiga statistiska funktioner inbyggda i programmet. En sådan funktion är FISHER, används för att beräkna Fisher-transformationen av varje givet antal och ofta kallas "Fishers z 'transfo

Read More...