Hur man beräknar Interstitiell Velocity

In Karriär & Arbete
Advertisement

Hur man beräknar Interstitiell Velocity


Interstitiell hastighet är ett mått på hur snabbt vatten strömmar genom ett medium i en viss riktning. Att veta hur man beräknar interstitiell hastighet kan vara användbar i en mängd olika situationer, såsom att utvärdera effektiviteten av ett vattenfilter. Ekvationen för att bestämma hastighet i vatten är enkel att lösa när man vet värdena för hydraulisk konduktivitet, hydraulisk gradient och porositeten hos det medium som vattnet passerar genom.

Ställ in den matematiska ekvationen V = (CG) / P. I denna ekvation är V representerar interstitiell hastigheten, C står för hydraulisk konduktivitet, G är den hydrauliska gradienten och P är mediets porositet.

För in värdena för den hydrauliska konduktiviteten, hydraulisk gradient och porositet i ekvationen. Till exempel, om konduktiviteten är 100 fot per dag med en gradient av 10 fot och mediets porositet är 0,01, så kommer ekvation är V = (100 X 10) /. 01.

Lös ekvationen genom att multiplicera ledningsförmåga och gradienten. Därefter delar den siffran med mediets porositet. I exemplet med V = (100 X 10) /. 01, är den interstitiella hastigheten 100.000 fot per dag.

You may also read!

Hur man beräknar Höjd & Velocity

Hur man beräknar Höjd & Velocity

Kaströrelse problem är vanliga på fysik undersökningar. Projektil är ett objekt som rör sig från en punkt till en annan längs en bana. Någon kan kasta ett föremål i luften eller starta en missil som färdas i en parabolisk bana till sin destination. P

Read More...
Hur man beräknar Fluid Velocity i Pipes

Hur man beräknar Fluid Velocity i Pipes

Två priser beskriva hur snabbt vattnet strömmar genom ett rör: - Den volumetriska flödeshastigheten beskriver vattnets flöde i termer av gallon eller kubikmeter per minut. - Flödeshastigheten beskriver den linjära flödeshastigheten, som mäter det i t

Read More...
Hur man beräknar Pipe Velocity

Hur man beräknar Pipe Velocity

Vatten strömmar genom rören varje dag för att förse oss med våra duschar, dricksvatten och sanitet. Vi behöver inte ens tänka på det; vattnet är bara där. Men för att det ska nå oss, först måste det färdas från källan med en hastighet som kan tillhan

Read More...
Hur man beräknar kraft Velocity

Hur man beräknar kraft Velocity

Den första ekvationen lärs ut i dynamiken är F = ma som är "kraft är lika med massan gånger accelerationen." Denna ekvation beskriver den kraft som måste utövas på ett objekt av känd vikt eller massa som det accelereras eller bromsas. Om en raci

Read More...
Hur man beräknar Process Velocity

Hur man beräknar Process Velocity

Process Velocity är ett mått på prestanda Hitta Total hela tiden och mervärde tid Anslut ovanstående värden i formeln nedan Process Velocity = Total genomloppstid / mervärde tid Prov Problem: Process Velocity = 5 veckor x 5 dagar x 7 timmar per dag /

Read More...
Hur man beräknar Bullet Velocity

Hur man beräknar Bullet Velocity

Hastigheten av en kula när avfyras från en pistol beskriver den totala sträckan kulan tillryggalagts och hur lång tid det tog att komma dit. Ett antal saker påverkar en kulans hastighet inklusive luftmotstånd, storleken på kulan och typen av vapen. M

Read More...
Hur man beräknar Terminal Velocity

Hur man beräknar Terminal Velocity

"Terminal hastighet" beskriver jämviktspunkt i kinematik där atmosfär dra på ett objekt faller genom ett gasformigt medium (vanligen luft) blir lika och mittemot tyngdaccelerationen. Således kan föremålet inte öka ytterligare utan hjälp utifrån,

Read More...
Hur man beräknar Steam Velocity

Hur man beräknar Steam Velocity

Ånga är en kraftfull gas och en effektiv värmeelementet. För att vara säker, ånga-vända turbiner producera cirka 86 procent av elkraft i USA. Från vända turbiner till radiatorer, så användbar som ånga kan vara är det fortfarande en ånga kraftfull nog

Read More...
Hur man beräknar Linear Velocity

Hur man beräknar Linear Velocity

Linjär hastighet är en av de mest grundläggande mätningarna i fysik. Många andra mekaniska formler behandlar hastighet. Till exempel, är accelerationen bytet av hastighet över tiden, medan hastigheten är avgörande för att bestämma mängden av momentum

Read More...