Hur man beräknar Lateral acceleration

In bilar
Advertisement

Hur man beräknar Lateral acceleration


När en bil svänger, dess passagerare känner sig åt sidan, vinkelrätt mot den riktning bilen färdas. Sidoaccelerationen mäter den kraft som verkar på dem. Människor informellt hänvisar till detta som "g-kraft" som verkar på passagerarna. Beräkna det med radien för fordonets hela varvet och den tid det tar att slutföra en.

Square den tid det tar bilen för att slutföra ett varv. Om det tar 9 sekunder:

9 ^ 2

= 81

Multiplicera 1.227 av varvet radie. Om radien om 100 fot:

1,227 * 100

= 122,7

Dela ditt svar genom ditt svar från steg 1.

122,7 / 81

= 1,51 fot per sekundkvadrat

You may also read!

Hur man beräknar Velocity Acceleration

Hur man beräknar Velocity Acceleration

Beräkning acceleration och hastighet är två grundläggande fysikaliska begrepp som kan brytas ned till enkla ekvationer. Så länge du vet några grundläggande siffror om objektet du analyserar, såsom tillryggalagd sträcka och tid, beräkna både accelerat

Read More...
Hur man beräknar momentan acceleration

Hur man beräknar momentan acceleration

Acceleration återspeglar hastigheten av hastighetsändringen och uttrycks i meter / (andra) ^ 2 enheter. Matematiskt, är accelerationen definieras som den första derivatan av hastigheten. Momentan acceleration är accelerationen vid varje given tidpunk

Read More...
Hur man beräknar skattemässiga avskrivningar

Hur man beräknar skattemässiga avskrivningar

Enligt IRS, avser skattemässiga avskrivningar till årsinkomsten avdrag som gör det möjligt att täcka kostnaderna eller annan grund som du har investerat i en viss typ egenskap. Följande typer av materiella och immateriella egenskaper listas som avskr

Read More...
Hur man beräknar last Inertia

Hur man beräknar last Inertia

I verkstads termer är mycket viktigt att veta hur man beräknar last tröghet ett mekaniskt system. Det är ett mått på motståndet hos lasten flyttas till acceleration eller retardation, och används därför för att fastställa kraven för motorn som kommer

Read More...
Hur man beräknar diametern på Wire

Hur man beräknar diametern på Wire

När man förbereder att välja tråd lager för elektriska jobb du behöver veta diametern på tråden för att bestämma vilka elektrisk belastning den kan hantera och över vilket avstånd. Om du köper nya tråd, är detta lätt som du bara kan läsa etiketten på

Read More...
Hur man beräknar Ström

Hur man beräknar Ström

Har du någonsin titta på din makt räkningen och undrar hur elbolaget beräknar strömförbrukningen? Om du vill få en uppfattning om hur mycket din nästa faktura blir genom att beräkna din makt, finns det några enkla åtgärder du kan vidta för att ta red

Read More...
Hur man beräknar Diamond Vikt

Hur man beräknar Diamond Vikt

Diamant vikt mäts i karat och punkter. Vid fastställandet av värdet på en diamant, är det bra att veta hur man beräknar diamant vikt eftersom, tillsammans med färg, klarhet och skär, är en diamant vikt en faktor för att bestämma dess värde. Diamant v

Read More...
Hur man beräknar andelen icke överlappande datapunkter

Hur man beräknar andelen icke överlappande datapunkter

För att beräkna andelen icke-överlappande datapunkter, måste du förstå hur man beräknar procent. Procenttal är den del dividerat med hela. Så du kommer att behöva veta hur många datapunkter inte överlappar varandra och hur många datapunkter som du ha

Read More...
Hur man beräknar Betong för en fot

Hur man beräknar Betong för en fot

En fot är vad ytterväggar av byggnaden sitter på. Grundplattan dispergerar vikten av byggnaden över ett större område och hjälper till att förhindra sedimentering. Det finns två huvudtyper av fundament; spot fundament, som stolparna i en byggnad elle

Read More...