Hur man beräknar Real Estate ROI

In Företag
Advertisement

Hur man beräknar Real Estate ROI


Avkastning på sysselsatt kapital - eller ROI för kort - är en nyckeltal som jämför nettovinsten på en investering till dess kostnad. Investerare och husägare kan använda olika former av hyres ROI för att utvärdera egendom lönsamhet. Husägare som aldrig hyr sina hem kan använda en rak uppskattning ROI medan hyresvärdar som bara hyr kanske föredrar att använda den räntesats. Total ROI innefattar både uppskattning och hyresintäkter.

Rak Värdering ROI

Villaägare som vill beräkna avkastningen från att sälja sina uppskattade hem kan använda en rak uppskattning ROI. För att beräkna raka uppskattning ROI, ta nettovinsten från försäljningen av ditt hem och dela det med din initiala investering. Din initiala investering är det ursprungliga inköpspriset du betalat för huset plus eventuella avslutande kostnader och avgifter. Om du har betalat av hem under några år, även inkludera kostnaden för intresse i denna beräkning. Till exempel, din initiala investering i ditt hem är $ 300.000 och du säljer den för $ 400.000. Din raka uppskattning ROI är 33 procent - en $ 100.000 nettovinst dividerat med $ 300.000 nyinvesteringar,

totala ROI

För att beräkna avkastningen för fastigheter, identifiera nettokassa intäkter från hyresverksamhet och nettovinsten från försäljningen av huset. Dividera den summan av kostnaden för fastigheten. För en hyra som du sålt eller planerar att sälja, det är nettohyresintäkter från alla år hyrt plus försäljningspriset minus initiala kontant investering. Till exempel, säga att du köper en fastighet för $ 100.000 och nettohyresintäkter för 6 år uppgick till $ 60.000. Om du sålde fastigheten för $ 200.000, skulle den totala ROI vara 160 procent - $ 160.000 i nettovinster och resultat dividerat med $ 100.000.

aktivering Rate

En variation på fastigheter ROI är fastighetsavkastningsvärdeshastighet. Investerare som köpt en fastighet för uthyrning, men inte planerar att sälja det när som helst snart kan använda den räntesats - locket kurs, för kort - för att utvärdera deras avkastning på fastigheten. Den grundläggande formeln för locket kurs är driftsöverskottet från uthyrning dividerat med inköpspriset. Till exempel, en hyresfastigheter som ger ägaren $ 14.000 i nettoresultatet varje år och ursprungligen kostat honom $ 200.000. Locket Hastigheten $ 14.000 dividerat med $ 200.000, eller 7 procent per år.

Home Improvement ROI

Förutom att mäta din ROI på en hel fastighet, kan du beräkna den individuella avkastningen på olika fastighetsprojekt. Hem saneringsprojekt - såsom kök remodels, i mark pooler och andra remodels - kan avsevärt öka marknadsvärdet på en fastighet. Enligt fastighetsmäklare Mag, enkla projekt som garageports ersättare och ersättare fönster tenderar att ha den bästa avkastningen. Nettovinsten på ett fastighetsprojekt är skillnaden mellan det pris du betalat för projektet och ökningen i hemmet verkliga marknadsvärdet. Till exempel, ett kök remodel som kostar $ 4000, men ökar hem värde av $ 7000 har en nettovinst på $ 3000 och en ROI på 75 procent - $ 3000 dividerat med $ 4000.

You may also read!

Hur man beräknar Life Estate Värden för inte används för bostadsändamål

Hur man beräknar Life Estate Värden för inte används för bostadsändamål

Beräkning av nuvärdet av ett liv egendom är skrämmande, eftersom värdet är beroende av livslängden på den person som styr egenskapen. För att övervinna osäkerheten i gissa hur länge någon kommer att leva, är det vanligt att förlita sig på försäkrings

Read More...
Hur man beräknar Real Estate Av-

Hur man beräknar Real Estate Av-

Avskrivnings förvärvat fastigheter på rätt sätt kan bidra till att minska inkomst ansvar genom att sänka din inkomst. Avskrivningar betraktas som en årlig kostnad för skatteändamål, även om det inte finns en faktisk out-of-pocket utgifter varje år. A

Read More...
Hur man beräknar ROI Formula Visar Marginal & Omsättning

Hur man beräknar ROI Formula Visar Marginal & Omsättning

Return on Investment (ROI) kan beräknas med hjälp av DuPont formel. Den använder nettovinstmarginal och total omsättningshastighet i beräkningen av ROI. Dessa åtgärder visar hur effektivt ett företag använder varje dollar som investeras i tillgångar

Read More...
Hur man beräknar diametern på Wire

Hur man beräknar diametern på Wire

När man förbereder att välja tråd lager för elektriska jobb du behöver veta diametern på tråden för att bestämma vilka elektrisk belastning den kan hantera och över vilket avstånd. Om du köper nya tråd, är detta lätt som du bara kan läsa etiketten på

Read More...
Hur man beräknar Ström

Hur man beräknar Ström

Har du någonsin titta på din makt räkningen och undrar hur elbolaget beräknar strömförbrukningen? Om du vill få en uppfattning om hur mycket din nästa faktura blir genom att beräkna din makt, finns det några enkla åtgärder du kan vidta för att ta red

Read More...
Hur man beräknar Diamond Vikt

Hur man beräknar Diamond Vikt

Diamant vikt mäts i karat och punkter. Vid fastställandet av värdet på en diamant, är det bra att veta hur man beräknar diamant vikt eftersom, tillsammans med färg, klarhet och skär, är en diamant vikt en faktor för att bestämma dess värde. Diamant v

Read More...
Hur man beräknar andelen icke överlappande datapunkter

Hur man beräknar andelen icke överlappande datapunkter

För att beräkna andelen icke-överlappande datapunkter, måste du förstå hur man beräknar procent. Procenttal är den del dividerat med hela. Så du kommer att behöva veta hur många datapunkter inte överlappar varandra och hur många datapunkter som du ha

Read More...
Hur man beräknar Betong för en fot

Hur man beräknar Betong för en fot

En fot är vad ytterväggar av byggnaden sitter på. Grundplattan dispergerar vikten av byggnaden över ett större område och hjälper till att förhindra sedimentering. Det finns två huvudtyper av fundament; spot fundament, som stolparna i en byggnad elle

Read More...
Hur man beräknar Stock Grund för inlösta optioner

Hur man beräknar Stock Grund för inlösta optioner

Det är viktigt att veta hur man beräknar lager grund för inlösta optioner för att kunna avgöra den vinst eller förlust som uppkommer på en viss handel. Grund är den tekniska termen för en investerares slutliga kostnaden i ett lager. Till exempel när

Read More...