Hur man genomför en bolagsstyrnings

In Företag
Advertisement

Bolagsstyrning avser en rad specifika policys, lagar och institutioner, och de processer och seder som används för att administrera ett företag eller verksamhet. Bolagsstyrning innebär också relationerna intressenter när det gäller de mål som styr verksamheten. Huvudintressenterna inkluderar aktieägare, styrelse och verkställande och operativ ledningsnivå. Andra aktörer kan innebära borgenärer, lagstiftare, leverantörer, anställda, kunder och verksamheten industrin eller samhället.

Utbilda verkställande direktörer och alla de som deltar i förvaltningen företagets verksamhet, inklusive chefer, att få en förståelse för teorin bakom bolagsstyrning. Alla nödvändiga parter bör lära om efterlevnad frågor och hur de direkt och indirekt påverka företaget. Läs om den externa marknaden och lagstiftning som kan skydda företagets policy och processer. Läs böcker i ämnet för bolagsstyrning som "Corporate Governance: A Practical Implementation Guide" av Alex Knell. Granska Sarbanes-Oxley Act, som syftar till att återupprätta allmänhetens förtroende för bolagsstyrning, som antogs av den amerikanska federala regeringen i 2002.

Gå med i International Corporate Governance Network (ICGN) att utveckla, underhålla och revidera företagets policy enligt globala bolagsstyrning standarder. Delta i ICGN: s kunskap, kompetens och nätverk resurser med bolagsstyrning institutionella investeringar, företags- och branschmänniskor.

Granska avdelningar inom företaget gäller särskilda bolagsstyrnings mandat. Utveckla en strategi inklusive vilka typer av specifika efterlevnad bör åtgärdas omedelbart och som kan vänta. Disposition ett internt system som använder policyer och processer i bolaget för att stödja aktieägar och intressenter behov. Granska lämplig kod avsnitt för varje nivå av efterlevnad. Prioritera med hjälp av checklistor och tilldela uppgifter till lämpliga parter.

Utveckla en mätbar styrning strategi företagskunder. Leda verksamheten på lång sikt genom att investera i och engagerande med företag som levererar hållbara avkastning. Vara beredd att offra kortsiktiga möjligheter till förmån för mindre risk och bättre resultat på lång sikt. Konstruktionsritningar som består av mätbara resultat som kan övervakas.

Skapa en ledningsgrupp av alla inblandade parter. Håll möten för att bestämma hur man använder den utvecklade strategiska planen. Se till att gruppmedlemmarna vet sina roller och ansvar i styr bolaget. Se planen för vägledning och för att skapa nya rekommendationer som behövs. Använda planen som ett arbetsdokument och granska den regelbundet så att det kan justeras i enlighet därmed.

Säkerställa ansvarighet av vissa nyckelpersoner i organisationen genom metoder som är utformade för att minska eller eliminera ineffektivitet. Använda metoder som involverar förfaranden för att lägga till verkligt värde för företaget. Särskilda förfaranden bör lägga till försäljningspriset av verksamheten så att köpa poolen skulle höjas före framtida försäljning av bolaget. Förstå att bolagsstyrning standarder är en ständigt växande uppsättning affärsregler, krav som fortsätter att expandera och stiga.

Tips

Göra en analys för att fastställa de viktigaste utmaningar att ta itu med effektiviteten.

Utveckla tillväxtstrategi mål.

Uppfylla alla myndighetskrav för att skydda alla aktieägare, kreditgivare, anställda, kunder och leverantörer.

Följa alla lagar och bestämmelser.

You may also read!

Hur man genomför Stealth marknadsföringskampanjer

Hur man genomför Stealth marknadsföringskampanjer

Stealth marknadsföring, även kallad undercover marknadsföring, är en del av gerilla marknadsföring. Konsumenterna inser inte försäljningsbolag riktar dem, ofta blir glada om en produkt utan avsiktligt överväger det. Även stealth marknadsföring är myc

Read More...
Hur man genomför ett meddelande program för att öka anställdas moral

Hur man genomför ett meddelande program för att öka anställdas moral

Anställdas moral, trivsel och medarbetarnas engagemang frågor har åtminstone en sak gemensamt - kommunikation. Anställda som får regelbunden kommunikation arbetsplats känner företaget uppskattar och värderar deras bidrag tillräckligt för att hålla de

Read More...
Hur man genomför en insats Familj

Hur man genomför en insats Familj

Varje familj har sin egen dynamik; Detta kommer i hög grad att bero på de individuella personligheter och karaktär på varje medlem i den. När en medlem av en familj står inför en särskilt skadlig och / eller svår utmaning, är det viktigt att samla ih

Read More...
Hur man genomför en ny strategi utan att störa din organisation

Hur man genomför en ny strategi utan att störa din organisation

Snickeri ordspråket "Mät två gånger, klippa en gång," ger goda råd för företagare som vill lägga till nya strategier för att deras företag utan att störa deras nuvarande verksamhet. Noggrann planering och användning av "i så fall vad då&quo

Read More...
Hur man genomför ett jobb utvärdering

Hur man genomför ett jobb utvärdering

En arbetsvärdering är ett verktyg som används av en organisation, ofta av personalavdelningen, för att identifiera värdet av ett jobb. Det fokuserar inte på hur väl en anställd gör jobbet. Snarare handlar det om att undersöka funktioner jobbet själv.

Read More...
Hur man genomför ett bröllop

Hur man genomför ett bröllop

Bortsett från ljus, blommor och en vacker klänning, den enskilt viktigaste som kan göra eller bryta ett bröllop är hur det genomförs. Genomföra ett bröllop är vanligtvis ansvaret för ordförande minister. Presiderande minister uppmärksamhet på detalje

Read More...
Hur man genomför värdekedjeanalys i tjänstesektorn

Hur man genomför värdekedjeanalys i tjänstesektorn

Värdekedjeanalys kräver en bedömning av arbetsflöden och deras effektivitet. Kundservice är av stor prioritet, och är kopplat till företagens tillväxt och framgång. Inom tjänstesektorn, är kunder i fokus. Närvaron av utmärkt kundservice kan detektera

Read More...
Hur man genomför ett öppet hus

Hur man genomför ett öppet hus

Håller ett öppet hus är en populär marknadsföringsstrategi för många husägare. Om säljaren notering sin egendom med en licensierad fastighetsmäklare, kan han begära agenten hålla ett öppet hus. Om husägare säljer sin egen egendom, eller med hjälp av

Read More...
Hur man genomför ett klassrum förvaltningsplan

Hur man genomför ett klassrum förvaltningsplan

planer klassrummet är skrivna guider för hur man hanterar ett klassrum. Studenter kan hänvisa till dem som "reglerna." En nyckel till att genomföra ett klassrum förvaltningsplan är att lägga upp reglerna på en synlig plats, och regler bör hållas

Read More...