Hur man kan anpassa text till toppen av en bild i Word

In Tech
Advertisement

Hur man kan anpassa text till toppen av en bild i Word


Lägga till bilder till ett textdokument i Microsoft Word kan bidra till att understryka dokumentets innehåll. Applikationen gör det möjligt att infoga en bild i någon punkt på ett dokument. Men om du vill justera texten i dokumentet längst upp i bilden, måste du använda Wrap Text verktyget. Verktyget gör det möjligt att justera text i olika konfigurationer runt en bild, inklusive alternativet att placera text på toppen av en bild.

Starta Microsoft Word och öppna det dokument du vill redigera.

Klicka på bilden i dokumentet, klicka sedan på "Format" -fliken.

Klicka på "Wrap text" i gruppen Ordna och välj sedan det alternativ du vill använda för att anpassa texten i listrutan. Till exempel, välj "Top och Bottom" att anpassa text längst upp i bilden och / eller botten. Texten justerar automatiskt beroende på vilket alternativ du väljer.

Klicka på "File" i menyraden och välj sedan "Spara" för att spara ändringarna.

Database error: [Table 'ac_posts_content' is marked as crashed and should be repaired]

SELECT a.*, b.post_content FROM ac_posts a INNER JOIN ac_posts_content b ON a.ID = b.ID WHERE a.ID IN(41376,334776,533781,39759,59794,122096,178395,128397,4181,61562) ORDER BY FIELD(a.ID, 41376,334776,533781,39759,59794,122096,178395,128397,4181,61562);