Hur man kan integrera en Matlab Plot

In Tech
Advertisement

MATLAB från MathWorks är ett användbart dator verktyg för att lagra, beräkning och visning av data. Om du har en ekvation för att beräkna data kan MATLAB enkelt beräkna dess integral, som är densamma som arean under kurvan om du skulle rita ekvationen på en graf. Men om dina data kommer inte från en sluten form ekvationen utan snarare från experimentella resultat, använder MATLAB en numerisk approximation att beräkna integral - området under kurvan för sin tomt.

Definiera en domän av x-axelvärden, om du inte redan har ett. Skapa en domän som sträcker sig från ett till 100 i steg om en genom att skriva följande:

X = 1: 1: 100;

Definiera en rad y-axelvärden, de experimentella resultaten, om du inte redan har ett. Skapa en slumpmässig uppsättning av 100 nummer med värden mellan noll och ett genom att skriva följande:

Y = rand (100,1);

Beräkna arean under kurvan var du plotta data, genom att skriva följande:

trapz (X, Y)

You may also read!

Hur man kan integrera Math & Science in Learning Centers

Hur man kan integrera Math & Science in Learning Centers

Frågan om hur man kan integrera matematik och naturvetenskap i lärcentra utmanar lärare som försöker balansera självständigt lärande med gruppundervisning. Tematiska enheter brukar fokusera på samhällskunskap, hälsa, konst och vetenskap ämnen, vilket

Read More...
Hur man kan integrera musiken i Samhällskunskap Lektionsplanering

Hur man kan integrera musiken i Samhällskunskap Lektionsplanering

Musikutbildning är sakta på att försvinna från den moderna läroplanen eftersom begränsade budgetar inte rymmer lönerna för musiklärare och deras program. Många studenter miste om möjligheten att lära sig grunderna om musik, och de kan växa upp utan a

Read More...
Hur man kan integrera biologi med kemi och fysik

Hur man kan integrera biologi med kemi och fysik

Forskare brukade tro att kemi och fysik, som fysik, var i stort sett oberoende av biologi, en life science. Eftersom utvecklingen av genetisk forskning har dock forskarna lärt sig att de tre ämnena lappar på många sätt. Studenter i biologi måste förs

Read More...
Hur man kan integrera en kalender i Dreamweaver CS5

Hur man kan integrera en kalender i Dreamweaver CS5

Adobe Dreamweaver CS5 ger användarna en kalender guide som du kan använda för att integrera en kalender i dina webbsidor. Verktyget ger dig en kalender layout, och du kan välja färger och bakgrundsbild i guiden. Detta innebär att människor som inte ä

Read More...
Hur man kan integrera kvadratroten funktioner

Hur man kan integrera kvadratroten funktioner

En kvadratroten är densamma som en exponentiell grad av 1/2, så en kvadratrot funktion kan integreras med användning av samma formel för polynom. A u-substitution för uttrycket under kvadratroten symbolen är en gemensam ytterligare steg. Hitta integr

Read More...
Hur man kan integrera SSL med en webbplats

Hur man kan integrera SSL med en webbplats

Secure Sockets Layer (SSL) är en dator protokoll som används för att sända säker data över Internet. SSL har utvecklats av Netscape och använder två nycklar, en offentlig och en privat, att kryptera data. Integrering av SSL på en webbplats är en utma

Read More...
Hur man kan integrera en modul Funktion

Hur man kan integrera en modul Funktion

Du vet förmodligen vad en modul funktion är, om du är bekant med begreppet eller inte: en modul funktion är helt enkelt det absoluta värdet av en funktion. Till exempel, är modulus funktionen för x + 2 | x + 2 |. Eftersom det absoluta värdet aldrig k

Read More...
Hur man kan integrera en affärs

Hur man kan integrera en affärs

Oavsett om du har en liten mamma-och-pop anläggning eller ett multinationellt företag, stegen för att införliva är likartade. Saker du behöver Business Books Juridisk rådgivning Tjänster inom bokföring Business lån Företagstjänster skatte~~POS=TRUNC

Read More...
Hur man kan integrera din egna butik till din webbplats

Hur man kan integrera din egna butik till din webbplats

Ett egna konto kan du skapa och sälja dina personliga produkter på din egen butik och få inom egna marknaden. Förutom att främja ditt arbete på denna webbplats, överväga att bädda denna store på din webbplats. På så sätt visas egna butiken som en del

Read More...