Hur man överklagar en FOC Hearing i Michigan

In Rättslig
Advertisement

Hur man överklagar en FOC Hearing i Michigan


Tilltalande en vän dom (FOC) utfrågning i Michigan innebär att ta ditt fall till familjen uppdelningen av Circuit Court i ditt län. Bland de uppgifter som FOC är att lämna rekommendationer till domaren om inhemska relationer frågor som barnbidrag. FOC krävs för att regelbundet se barn order och ibland rekommenderar ökningar eller minskningar i mängden pengar en förälder betalar underhållsbidrag. En förälder invändningar mot ändringen kan överklaga FOC rekommendation.

Lämna in en invändning mot FOC rekommendation. Du kan få en lämplig form från FOC kontoret i din kommun eller ladda ner blanketten från domstolens webbplats. Blanketten ska lämnas in expediten kontor i Circuit Court i ditt län. Domstolen följer Michigan Child Support formel vid fastställandet av pengar en förälder måste betala. Dina invändningar, då bör baseras på misstag som du tror FOC gjort när staten Child Support formel för att beräkna dina betalningar.

Begära att bli hörda. Efter ansökan din invändning, kommer domstolen att fastställa ett datum för huvudförhandling på begäran. När du får datum för huvudförhandling, post eller hand leverera en kopia av din invändning till den andra föräldern. Fyll ett intyg om utskick formulär för att bevisa att du anmälde den andra föräldern av din invändning. Du måste också skicka en kopia till FOC.

Överklaga beslutet av förhandlingen. Om en FOC förhandling hölls inför en domare, förklarade ni era invändningar och domaren gjorde en rekommendation att du inte håller med, du kan begära att få en ny rättegång vid en familj domare. Du kan få en lämplig form på FOC kontor i ditt län eller på domstolens webbplats. Formen, inklusive dina skriftliga invändningar mot rekommendationen måste lämnas in expediten kontor inom 21 dagar efter mottagandet av domarens rekommendation.

Meddela den andra föräldern och FOC av din begäran om en ny förhandling. Blanketten skall postas eller hand levereras till den andra föräldern när expediten kontor ger dig ett datum för en utfrågning. FOC måste också få en kopia av dokumentet.

Överväga samråd med eller hyra en advokat. Tilltalande ett domarens beslut innebär att du kommer att behöva gå innan en kretsdomare. Dessutom kan den andra föräldern vara representerad i domstol av sin advokat, som förmodligen kommer att tala emot din överklagan.

Överklaga krets rådman beslut. Om efter att ha hört dina invändningar mot FOC rekommendation domaren gör ett beslut som du inte är nöjd med, bör du anlita en advokat, om du inte redan har gjort det, för att diskutera dina lagliga alternativ. Vid denna punkt, kan du be domaren att överväga höra ditt fall igen eller så kan du överklaga domarens order till Michigan hovrätten.

You may also read!

Hur man överklagar Insurance Company Beslut

Hur man överklagar Insurance Company Beslut

Hela syftet med att ha försäkring är att skydda dig i händelse av en oförutsedd omständighet skadar din egendom eller gör dig oförmögen att arbeta. Eftersom så mycket rider på din försäkring, är det viktigt att veta hur man arbetar med skadereglerare

Read More...
Hur får man en GED Online i Michigan

Hur får man en GED Online i Michigan

Även om det finns många online GED-förberedelse resurser för Michigan invånare, för att tjäna en statligt erkända GED måste individen ta GED examen vid ett godkänt provningscenter. I allmänhet testar GED människor på allmän utbildningsinformation som

Read More...
Hur man blir en skatt beredare i Michigan

Hur man blir en skatt beredare i Michigan

Att lära sig att förbereda skatter gör att du kan laga din egen och andras skatter, samt vara anställd av en skatt förberedelse företag. Även om du inte behöver någon särskild utbildning för att förbereda skatter, om du arbetar för ett företag som du

Read More...
Hur man överklagar en DUI Conviction

Hur man överklagar en DUI Conviction

Om du vill ta bort en DUI övertygelse från din post, eller kanske kämpa för lättare straff, kanske du vill överklaga. Ett överklagande är inte en förnyad prövning, utan endast en omprövning av målet att säkerställa försöket genomfördes rättvist. Här

Read More...
Hur hitta billiga hotell i Mackinac Island, Michigan

Hur hitta billiga hotell i Mackinac Island, Michigan

Hur hitta billiga hotell i Mackinac Island, Michigan. Majestic Mackinac Island verkar oberörd av tid. Denna Midwest flyktbilen är en av de få "helt naturliga" attraktioner i Amerika. Upplev charmen och överklagande av denna viktorianska flykt, d

Read More...
Hur man överklagar en dom

Hur man överklagar en dom

När en dom regler mot dig, kan du kanske att ansöka om ett överklagande. Ett överklagande är processen att söka en högre instans översyn av en lägre domstol beslut i hopp om att få beslutet reverseras. Endast en svarande kan ansöka om ett överklagand

Read More...
Hur får man en vätska licens i Michigan

Hur får man en vätska licens i Michigan

Erhålla en vätska licens i någon stat kan vara en långdragen och lite kostsam process. Varje stat har sin egen licensieringsorgan och de flesta av dem har olika namn. Det finns sprit myndigheter, liquor brädor, liquor kontroller och så vidare. I Mich

Read More...
Hur man överklagar förnekandet av en invandring visum

Hur man överklagar förnekandet av en invandring visum

Nekas invandring visum kan vara en omskakande upplevelse. Det kan hindra dig från att gå med en älskad, börjar en utbildning eller genom att använda programmet för viseringsundantag i framtiden. Negativa beslut om visum kan överklagas om du känner at

Read More...
Hur man överklagar fastighetsskatt Värde

Hur man överklagar fastighetsskatt Värde

Hur man överklagar fastighetsskatt värde. Många fastighetsägare är osäker på om det är lämpligt att överklaga fastighetsskatt värde, på grund av deras brist på förståelse om både skillnader i värden som tilldelats egenskaper av regeringen och fastigh

Read More...