Hur man räknar Simulering Tid i Matlab

In Tech
Advertisement

Hur man räknar Simulering Tid i Matlab


MATLAB är en programvara utvecklingsmiljö för att snabbt utveckla sofistikerade dataanalys arbetsflöden. Om en särskild arbetsflödet kommer att användas i stor utsträckning eller med stora mängder data, är det viktigt att jämföra resultat och öka effektiviteten. MATLAB ger en prestandaanalys svit och praktiska tidsfunktioner. MATLAB kommandon "tic" och "toc" kan du exekveringstid program för att identifiera flaskhalsar och förbättringar mål prestanda.

Sätt i "tic" kommandot i början av koden som du vill att jämföra.

Sätt i "toc" kommandot och lagra resultatet som en variabel eller skriva ut resultatet till arbetsytan. Det är inte nödvändigt att lagra resultatet av "toc", även om det kan vara till hjälp när benchmarking multipla programsegment:
tic
% Min MATLAB code
ELAPSED_TIME = toc

Omge korta kodsegment som exekvera snabbt med en "för" slinga för att förbättra timing noggrannhet:
tic
för i = 1: 100
% Min MATLAB ode
slutet
toc

Starta MATLAB profileraren för ytterligare benchmarking alternativ. Öppna profiler genom att köra "profiler viewer" via kommandoraden eller genom att välja "Open Profiler" -menyn bilda "Verktyg".

Tips

Använd inte cputime () funktion för exekvering timing program. Denna funktion kan innehålla betydande overhead som kan orsaka timing oegentligheter.

You may also read!

Hur man räknar från noll till tio på grekiska

Hur man räknar från noll till tio på grekiska

Att veta hur man räknar från noll till 10 på grekiska är viktigt om du studerar grekiska eller historia. Observera att det finns en skillnad mellan räkning i det antika grekiska och räkning i nygrekiska, som också är känd som demotic grekiska. Den gr

Read More...
Hur man räknar menstruationscykeln

Hur man räknar menstruationscykeln

Din månatliga cykel kan ibland vara förvirrande och oförutsägbar. Detta kan vara särskilt frustrerande för kvinnor som försöker bli gravid, eller kvinnor som använder naturlig familjeplanering metod för födelsekontroll. Att veta hur man räknar menstr

Read More...
Hur man räknar 16 & 8-delsnoter

Hur man räknar 16 & 8-delsnoter

Räkna åttonde och sextonde anteckningar kan göras med hjälp av samma metod oavsett vilket instrument du spelar på. Nyckeln är att förstå taktarter. En tid signatur avser antalet slag i en åtgärd och hur åtgärden räknas. Detta representeras som en fra

Read More...
Hur man räknar Barer i en Song

Hur man räknar Barer i en Song

När man läser eller lyssnar på musik, är det nödvändigt att kunna räkna barer i en låt. Till exempel kan ett band regissör eller musiklärare be dig att börja spela på bar 32. Om du befinner dig i en audition, kan domaren be dig att sjunga de första 1

Read More...
Hur man räknar Virka sömmar

Hur man räknar Virka sömmar

Framgången för en virkad post starkt bygger på att räkna stygnen korrekt. Som du virka ett objekt rad för rad, måste du exakt räkna sömmar som du gör. Underlåtenhet att göra detta kommer att resultera i oregelbundna rader, missbildade artiklar och en

Read More...
Hur man räknar engelska pengar

Hur man räknar engelska pengar

En del av resa är att lära sig annan valuta. Att veta hur man räknar pengar i en annan valuta kan vara mycket viktigt eftersom det hjälper till att se till att du betalar rätt mängd och får rätt mängd förändringar. Även Storbritannien är en del av EU

Read More...
Hur man räknar i 5/8 Tid

Hur man räknar i 5/8 Tid

Förmågan att räkna tid är en nödvändig färdighet för musiker. Att spela musik med udda meter eller taktarter, såsom 5/8, representerar mer av en utmaning för en musiker än att spela musik i 4/4 tid. En övervägande taktart i musik är 4/4 tid, känna na

Read More...
Hur man räknar Music Notes

Hur man räknar Music Notes

När du lär dig ett musikstycke och kämpar med rytmen i noterna, är det bra att stanna upp och räkna ut noterna. Det bredare din förståelse för musik, desto lättare blir detta; men det börjar med att erkänna att musik handlar om att enkel matematik. G

Read More...
Hur man beräknar Parent Tid Procent

Hur man beräknar Parent Tid Procent

Mellan åren 2006 och 2010, 32 procent av äktenskap slutade i skilsmässa efter 10 år och 40 procent efter 15 års äktenskap, enligt den amerikanska Centers for Disease Control and Prevention National Survey of Family Growth. Om du går igenom en skilsmä

Read More...