Hur man reparerar tand Partials

In Hälsa
Advertisement

Hur man reparerar tand Partials


Partiella proteser ersätta en del av tänder som saknas i munnen. Din tandläkare eller prosthodontistskjortor platser och fäster dem bredvid friska tänder som ger det stöd som behövs för dem att stanna på plats. När tand deltonerna sönder eller skadas, kan detta vara en nödsituation för bäraren. Tänderna är en nödvändighet. Vi behöver dem för att äta, men också möta världen med ett leende. Om tillgång till tandvård är inte möjligt, det finns åtgärder du kan vidta för att tillfälligt fixa din tandläkare delvis.

Saker du behöver

Protes reparationssatser

Försök inte att använda super-lim produkter för att reparera din tand deltonerna. De kan orsaka toxiner att ange ditt blodomloppet, och de kan orsaka allergiska reaktioner.

Håll protesen reparationsmaterial till hands. Använd en beprövad reparation produkt som rekommenderas av din tandläkare att reparera deltonerna.

Köp en FDA (Food and Drug Administration) -godkänd reparationssats såsom Den-Temp tandprotesen reparerar Kit. Dessa finns tillgängliga på apoteket. Detta kit kostar ca $ 20,00 och innehåller sex övre och sex nedre tandersättningar, professionell protes akrylhartser, limnings, en pipett och slipslipmedel.

Reparera akryl proteser med Den-Sure Repair Kit. Det är ett FDA-kompatibel produkt som du kan använda för att fixa tand delvis sönder eller sprickor eller ersätta lösa tänder.

Lita inte på ditt hem lösningar som en permanent lösning. Få dina deltonerna repareras av din tandläkare eller av en behörig protes reparationsservice. En del av dessa tjänster kommer att reparera deltonerna inom 24 timmar till en kostnad av ca $ 100.

Tips

Håll en backup par av tand deltonerna i fall din skadas eller förloras.

You may also read!

Hur man reparerar en cykel ljus

Hur man reparerar en cykel ljus

Att cykla är bra motion och en miljövänlig transport. Oavsett anledningen till att cykla, måste du alltid tänka på säkerheten först. Bära hjälm och kuddar, känna till reglerna av vägen och vara säker på din cykel är utrustad med reflexer och ljus så

Read More...
Hur man reparerar en flisas tandbro

Hur man reparerar en flisas tandbro

Flisas tänder i tandbroar kan oftast repareras med tand bindning; ett förfarande som utförs av en tandläkare eller kosmetisk tandläkare i vilken ett tandfärgat harts appliceras på den flisas tand. Hartset härdar med hjälp av ett speciellt ljus och ob

Read More...
Hur man reparerar LED Ljus kretsar

Hur man reparerar LED Ljus kretsar

Om du har försökt att använda LED-ljus krets och fann att det inte fungerar korrekt, gör vissa grundläggande reparation är ett bra sätt att spara på att köpa en ny krets helt och hållet. LED-lampor används för många saker, såsom julbelysning, klock d

Read More...
Hur man reparerar Gips Tape

Hur man reparerar Gips Tape

Gips band tenderar att dra över tiden, speciellt band som ligger i områden som är utsatta för övergrepp från möbler, barn och husdjur. Ofta kommer gips band skal om den inte har använts på rätt sätt eller om det finns en hög luftfuktighet i ett hem o

Read More...
Hur man reparerar en Farberware kaffe urn

Hur man reparerar en Farberware kaffe urn

Farberware kaffe urnor har varit populär i årtionden, att producera kaffe snabbt i stora mängder som tjänar grupper, styrelsemöten och mottagningar med effektivitet. Även om många äldre Farberware modeller tjänat väl i decennier, har konsumentklagomå

Read More...
Hur man reparerar en Porcelain Tub

Hur man reparerar en Porcelain Tub

Om du är en student som är redo att gå vidare, är frågan om förra månadens hyra och återlämnande av deposition från hyresvärden alltid ett osäkert ämne. Detta gäller särskilt om du och dina rumskamrater var kanske inte så noga med den hyra som du kun

Read More...
Hur man reparerar en dålig Grout jobb

Hur man reparerar en dålig Grout jobb

Har en spricka i fogmassa? Är din injekteringsbruk kommer ut? Här är hur man kan reparera dålig injekteringsbruk och förhindra ytterligare skador. Om bruket i kakel har hårfina sprickor är det dags för den bytas ut. Läckande fogmassa kan skada den un

Read More...
Hur man reparerar Klädsel

Hur man reparerar Klädsel

Soffor och andra stoppade möbler kan bli kostsamt att reparera. Lär dig att göra din egen klädsel reparation utan att bryta mot banken. Med dessa steg kommer du att undvika den höga kostnaden för att anställa någon att göra det professionellt eller,

Read More...
Hur man reparerar en insugningsrör läck

Hur man reparerar en insugningsrör läck

funktioner insugningsröret som en routing kammare för finfördelade (dimma) bränsle som har att komma in i förbränningskammaren för antändning. Inloppsrör kan vara gjorda av aluminium, magnesium eller gjutjärn, men de alla utför samma funktion. Föruto

Read More...