Hur man ska lösa anställd anställda Tvister

In Företag
Advertisement

När det är dags att lösa tvister mellan anställda, många chefer inte vet hur man närma sig frågan. Även om det är sant att situationen kan vara obekvämt, är det upp till de ansvariga för att avgöra när en fråga har eskalerat till den grad att det inte längre är en tvist mellan två individer utan har blivit ett företag problem.

Lösa anställd anställda Tvister

Låt de anställda att lösa problemet genom att själva om det alls är möjligt, speciellt om det refererar till någonting personlig. Små svårigheter bland människor som tillbringar så många timmar tillsammans är normala. Det är viktigt att förstå att de anställda inte nödvändigtvis kommer att gilla varandra, och dessa smärre problem är bra så länge de inte blir stora frågor.

Ingripa om tvisterna påverkar de anställdas prestationer eller orsakar obehag för andra anställda. Detta är särskilt viktigt på en arbetsplats där många uppgifter görs i grupper och personer som deltar i problemet tvingas att tillbringa tid inte bara med varandra utan också med andra arbetare.

Engagera tidigt om en anställd tvist påverkar allmänhetens bild av företaget eller orsakar problem för allmänheten. Argument allmänheten bör undvikas till varje pris och skulle aldrig låta tredje part (t.ex. kunder eller klienter). Om människor i andra avdelningar eller kontor att delta i problemet, ta det som ett tecken på att saker och ting måste åtgärdas omedelbart.

Fungera som medlare snarare än en domare när första närmar sig frågan. Hör båda sidor av konflikten separat innan du sitter de anställda ansikte mot ansikte för att prata om problemet. Fokus på att hitta en lösning för att gynna båda sidor snarare än att försöka avgöra vem som har rätt och vem som inte är det.

Ta ansvar endast som en sista utväg. Om en anställd är uppenbart fel eller om ingenting kan lösas i godo, är det din skyldighet som chef för att hitta en lösning. Detta kan vara så enkelt som att ge riktlinjer, eller det kan kräva att du gå in och fatta ett slutgiltigt beslut i frågan.

Tips

Medan tvister mellan anställda kan hända, bör det finnas en linje för att bestämma när en tvist förvandlas till missbruk. Trakasserier, hot och påtryckningar bör inte accepteras under några omständigheter. Även om nämnda i stundens hetta, är det viktigt att agera omedelbart för att undvika rättsliga konsekvenser.

You may also read!

Hur man ska lösa mark linje Tvister

Hur man ska lösa mark linje Tvister

Ett vanligt problem mellan grannar innebär mark linje tvister. Om du står inför en gräns problem med en granne, måste du ha en grundläggande förståelse för hur man löser mark linje tvister. Verkligheten är att de flesta människor inte till fullo förs

Read More...
Hur man ska hantera anställd prestandaproblem

Hur man ska hantera anställd prestandaproblem

En viktig del av att hantera de anställda är att ta itu med prestandaproblem. En prestandaproblem kan påverka den enskilde medarbetarens arbete samt de övriga anställda. Till exempel, om du har en improduktiv arbetare, kan hans brist på initiativ ors

Read More...
Hur man ska lösa konflikter Lugnt

Hur man ska lösa konflikter Lugnt

Fredlig konfliktlösning kan låta som något som är svårt att lära sig, och ännu svårare att göra. Men nästan alla kan lära sig de grundläggande principerna för fredlig konfliktlösning, helt enkelt genom att följa dessa sju steg. Skapa en reservplan. I

Read More...
Hur man ska lösa en kunds frågan effektivt

Hur man ska lösa en kunds frågan effektivt

Att hålla dina kunder nöjda är en av de största nycklarna till att driva ett framgångsrikt företag. Missnöjda kunder medel förlorade intäkter och en lägre rykte eftersom de berätta för andra om sina erfarenheter med ditt företag. Kraften i kund yttra

Read More...
Hur man ska lösa en anställd Konflikt med en handledare

Hur man ska lösa en anställd Konflikt med en handledare

Konflikt på arbetsplatsen påverkar mer än bara de inblandade; Det kan skapa en spänd arbetsmiljö som i sin tur kan påverka effektivitet på kontoret. Denna situation blir ännu svårare när personerna i fråga råkar vara anställd och hans handledare. Lös

Read More...
Hur man ska lösa en tvist med din hälsa försäkringsbolag

Hur man ska lösa en tvist med din hälsa försäkringsbolag

Bara för att din hälsa försäkringsbolag har förnekat ett påstående inte nödvändigtvis innebär att det inte kommer att betala en del eller alla av det. Här är stegen för att svara på ett effektivt sätt att hävda avslag som du känner är inte motiverat.

Read More...
Hur man ska hantera anställda med olämpliga kläder

Hur man ska hantera anställda med olämpliga kläder

Hur de anställda klänning är mer än en fråga om personlig komfort eller smak. Avslöjande eller mycket fritidskläder, till exempel, kan skada bilden ett företag försöker presentera. Vissa kläder kan även utgöra en arbetsplats fara, inklusive flip-flop

Read More...
Hur man ska beskriva anställda Styrkor på ett Performance Review

Hur man ska beskriva anställda Styrkor på ett Performance Review

Målet med prestations betyg är att ge de anställda feedback om hur väl de gjorde sitt jobb under utvärderingsperioden och där det finns utrymme för förbättringar. Anställda fruktar ofta utvecklingssamtal eftersom de är rädda kritik. Medan konstruktiv

Read More...
Hur man ska behandla anställda rättvist på arbetsplatsen

Hur man ska behandla anställda rättvist på arbetsplatsen

Även om det är sant att arbets- och anställningslagar utgör grunden för mänskliga metoder resurser för att behandla anställda rättvist, det finns mycket mer att uppnå företagets mål av rättvis behandling på arbetsplatsen. Rättvisa anställningspraxis

Read More...