Hur man tolkar VIX

In Privatekonomi
Advertisement

Hur man tolkar VIX


En av de mest kända volatilitet indikatorer för aktiemarknaden är Chicago Board Options Exchange volatilitetsindex (VIX). VIX är en dynamisk mått på den implicita volatiliteten baseras på priset på alternativen i Standard & Poors 500 index. Vad som inte är lika känt är hur man tolkar VIX. I allmänhet, när VIX spikar högre betyder det att rädslan är vinst dragkraft på marknaden; Omvänt, när VIX sjunker, betyder det investerarnas förtroende växer. Denna artikel kommer att erbjuda metoder för att tolka VIX och använda sina värden till kortsiktig handel fördel.

Gå till din favorit finansiella webbplats och hitta den senaste läsning för VIX.

Jämför det med sina senaste nivåer. Om VIX går upp från sitt senaste värde, är den breda marknaden troligtvis flytta ner. Det rör sig i motsatt riktning mot den totala marknaden eftersom rädslan växer. Om VIX har spiking högre, som det gjorde i slutet av 2008, det skulle sannolikt innebära att marknaden säljer av eftersom rädsla har blivit bättre investerare. Om VIX sjunker, är investerarnas förtroende hög och de kan slå sig till ro.

Var beredd på att köpa eller sälja beroende på i vilken riktning VIX rör sig. När VIX är tillsatta högre eftersom rädsla grepp investerare, kan det vara en bra köptillfälle som marknaden närmar sig en botten. Om VIX minskar i förhållande till den senaste tidens värde, kan det indikerar att en kortsiktig topp på marknaden har uppnåtts och försiktig investerare bör vara beredd att sälja hela eller delar av sin position.

Använd VIX att mäta rädsla och förtroende på marknaden, men alltid komma ihåg att ingen enskild metod eller metriska konsekvent kan förutsäga marknadens riktning.

Tips

Även om VIX kan göra nya toppar eller dyka till nya bottenrekord, inte nödvändigtvis förutspår en långsiktig marknads toppen eller botten.

You may also read!

Hur man tolkar livliga drömmar

Hur man tolkar livliga drömmar

Livliga drömmar är ofta mer än bara en dröm, och kan ha dolda betydelser till vakna liv. Drömtydning används ofta för att hjälpa precisera områden i ditt vakna liv som kan behöva mer fokus. Även om det kan verka svårt i början, lära sig att tolka liv

Read More...
Hur man tolkar Achievement Testresultaten

Hur man tolkar Achievement Testresultaten

Vid administrering med bedömningar intelligens, kan prestation tester att avgöra om en elev har en utvecklingsstörning. Prestationer tester mäter akademiska förmågor, såsom läsning, skrivning, matematik och språk. En av de vanligaste tester som använ

Read More...
Hur man tolkar Lab Resultat för blodtestet för alkohol

Hur man tolkar Lab Resultat för blodtestet för alkohol

Blodprover för alkohol är ofta en viktig del av någon DUI eller annan rättsligt förfarande. En av svårigheterna med sådana tester är att de kan vara svårt för en lekman eller en patient att tolka. Eftersom tester göras på ett sjukhus har ofta en viss

Read More...
Hur man tolkar NLN Test

Hur man tolkar NLN Test

National League for Nursing (NLN) är en väl känd organisation för sjuksköterska lärare, liksom ledare inom omvårdnad. Förutom att erbjuda utvecklingsprogram, forskningsanslag och offentliga politiska initiativ, erbjuder NLN testning och utvärdering f

Read More...
Hur man tolkar poesi Mechanics

Hur man tolkar poesi Mechanics

Mekanik är ett klassiskt inslag i poesi. Vissa författare arbetar religiöst med dem och andra skapar poesi som motsätter sig vad de står för. Läsare som förstår vad mekanik är och som vet hur man hitta dem, kan det vara lättare att förstå vad en dikt

Read More...
Hur man tolkar en två Sample t-test

Hur man tolkar en två Sample t-test

T-tester kan du avgöra om skillnader i medeltal av två olika prover är statistiskt signifikanta, vilket tyder på faktiska skillnader mellan de två proven, eller om skillnaderna hände bara som ett resultat av fel. När du har din T-värden, måste du vet

Read More...
Hur man tolkar en Pay Stub

Hur man tolkar en Pay Stub

De flesta människor får dem. Många människor förstår inte dem. Lön Män kan vara ganska förvirrande om du inte är bekant med alla avdrag och bidrag som utgör din lön. Den form av lön stub varierar beroende på arbetsgivaren, men de enskilda kategoriern

Read More...
Hur man tolkar en Ford däcktrycks Alert

Hur man tolkar en Ford däcktrycks Alert

Alla sena modell Fords är utrustade med en fabriksinstallerad Tire Pressure Monitoring System (TPMS). Systemet består av ett band lindade runt varje hjul på fordonet med en sensor fäst på bandet. När Ford går snabbare än 20 km / h, kommer en sensor a

Read More...
Hur man tolkar en oberoende T-test i SPSS

Hur man tolkar en oberoende T-test i SPSS

Den oberoende eller oparade t-testet är ett statistiskt mått på skillnaden mellan medelvärdena för två oberoende och likafördelade prover. Till exempel kanske du vill testa för att avgöra om det finns en skillnad mellan kolesterolnivåer hos män och k

Read More...