Hur organisatorisk förändring påverkar Anställda

In Företag
Advertisement

Hur organisatorisk förändring påverkar Anställda


Organisationer måste förändras och anpassas regelbundet för att upprätthålla takten med konkurrenterna i en snabbt föränderlig omvärld. Förändring kan uppstå på grund av en rad olika interna och externa faktorer, över vilka organisatoriska ledare ibland har mycket liten eller ingen kontroll. Till exempel kan ett företag tvingas att ändra sina rutiner på grund av ändrade regler och föreskrifter eller på grund av Tekniken. Lyckligtvis finns det åtgärder som organisatoriska ledare kan vidta för att minska effekterna av förändringen på de anställda.

Rädsla

Det är komfort finns i stillastående. Det är bara naturligt att de anställda står inför en drastisk organisationsförändring undrar hur denna förändring kommer att påverka dem på en individuell nivå. Felaktigt hanteras organisatoriska förändringar kan skapa rädsla bland leden, som tillfredsställelse effekter jobb, prestanda och produktivitet. Arbetare kan förlora förtroende, fruktar en förlust av jobb stabilitet. De kan också befara att förändringar kommer att öka sin arbetsbörda eller att de inte kommer att kunna lära sig att använda ny teknik. Organisationer måste bekämpa dessa farhågor och minska påverkan på de anställda.

Kultur

Termen "organisationskultur" ofta används för att hänvisa till naturen eller personlighet i en organisation. Ett bolag kan ha en positiv organisationskultur som kännetecknas av en öppen kommunikation och förtroende i ledarskap i organisationer, eller det kan ha en negativ kultur där arbetarna har litet förtroende för sina ledare. Effekten av organisationsförändring på anställda beror ofta på kulturen i organisationen. Dessutom har en negativ organisationskultur förmågan att hindra förändring, göra nödvändiga övergångar svårare för anställda att bära.

Change Management

Effektiv förändringsarbete är viktigt att effektivisera förändringsarbetet och minska de negativa effekterna på de anställda. När organisatoriska förändringar hanteras på rätt sätt, arbetarna uppfattar fördelarna med en föreslagen förändring och acceptera ändringen. Arbetare gynnas förvaltas förändring i en mängd olika sätt. Till exempel kan en teknisk uppdatering erbjuda anställda möjlighet att lära sig nya färdigheter. Ny teknik kan också öka trivseln genom att minska arbetsbelastningen.

Kommunikation

Effektiv kommunikation är avgörande för att få buy-in och minska effekterna av organisatoriska förändringar på de anställda. Ledare måste kommunicera med medarbetare för att säkerställa att de förstår varför förändringen sker och är ombord med genomförandet av en förändring. När arbetarna ges möjlighet att uttrycka sin oro och ge feedback om förändringar, är de mer benägna att acceptera och delta i förändringshanteringsprocessen, se förändringen sker på ett produktivt och framgångsrikt sätt.

You may also read!

Steg för organisatorisk förändring

Steg för organisatorisk förändring

Hantera organisatorisk förändring - downsizing, införa ett nytt avsnitt eller sammanslagning med ett annat företag - kräver skicklighet. Även förändring i dagens snabba värld är ofta viktigt att hänga med i tiden och nya trender, vissa människor har

Read More...
Typer av organisatorisk förändring

Typer av organisatorisk förändring

Organisationsförändringen är en term företag använder för att beskriva en förändring av driften av företaget. Företag genomgå en organisationsförändring som svar på faktorer såsom ökad konkurrens, ny teknik och påverkade intäkterna negativt. Organisa

Read More...
Hur Sustain Förändring i en stor organisation

Hur Sustain Förändring i en stor organisation

Organisatorisk förändring kan vara svårt, även med riktig förståelse av organisationens kultur och hur människor kommer att reagera på det. Genom att arbeta för att förvandla din organisation till en som lätt ändras - men fortfarande är i stånd att f

Read More...
Problem vid genomförandet av organisatorisk förändring

Problem vid genomförandet av organisatorisk förändring

Ibland under loppet av verksamheten, är det nödvändigt att ändra kulturen i en organisation. Organisatorisk förändring kan underlätta positiva resultat på lång sikt. På kort sikt kan det uppstå flera problem med genomförandet. Att vara medveten om nå

Read More...
Modeller och metoder för ledande organisatorisk förändring

Modeller och metoder för ledande organisatorisk förändring

I dagens alltmer konkurrensutsatta organisationer, är den enda ständig förändring. Progressiva ledare måste förstå när det krävs förändring och vad man ska göra åt det. Men, kan några av de bästa affärsstrategier misslyckas i avsaknad av en lämplig i

Read More...
Hur fungerar Höjd påverkar väder?

Hur fungerar Höjd påverkar väder?

Höjd hänvisar till hur högt över havet en viss plats är. Förändringar i höjd påverkar vädret på flera sätt, från temperatur till nederbörd, vilket är viktigt att tänka på när du reser eller flyttar till en ny region i landet eller världen. Temperatur

Read More...
Hur man ska hantera anställd prestandaproblem

Hur man ska hantera anställd prestandaproblem

En viktig del av att hantera de anställda är att ta itu med prestandaproblem. En prestandaproblem kan påverka den enskilde medarbetarens arbete samt de övriga anställda. Till exempel, om du har en improduktiv arbetare, kan hans brist på initiativ ors

Read More...
Fördelar med organisatorisk förändring

Fördelar med organisatorisk förändring

Organisationsförändring avser ändringar som görs på det sätt en affärsfunktioner, införandet av stora affärsprocesser, förändringar i organisationens struktur, eller kulturella förändringar inom organisationen. Dessa är typiskt storskaliga förändring

Read More...
Hur man juridiskt Test anställda för drog- och alkoholanvändning

Hur man juridiskt Test anställda för drog- och alkoholanvändning

Arbetsplats tester för drog- och alkoholanvändning har blivit så vanligt att det sällan ifråga längre. Domstolarna har stött sådana tester, för det mesta, och majoriteten av stater har nu lagar som stöder drog- och alkoholtestning på arbetsplatsen. O

Read More...