Hur Visa formler i Excel

In Tech
Advertisement

Genom att visa formler i Excel, kan du snabbt kontrollera om felaktigheter och göra de förändringar som krävs. Det kan också hjälpa dig hitta de celler som innehåller vissa formler, liksom spåra data.

Saker du behöver

Dator

Microsoft Excel

Slå på datorn och öppna Excel. Hitta kalkylbladet som du vill visa formlerna.

Det enklaste sättet att visa formler i Excel är att trycka på kontroll och grav accent nycklar. Graven accent nyckel är till vänster om nummer ett och ser ut så här: ( '). Alla formler i kalkylbladet bör nu visas.

För att dölja formlerna i kalkylbladet, helt enkelt trycka på kontroll och grav accent nycklar igen.

You may also read!

Hur Nest formler i Excel

Hur Nest formler i Excel

Microsoft Office Excel är ett kalkylprogram som gör det möjligt för användaren att skapa arbetsböcker som analysera information och utföra beräkningar. Data i Excel-arbetsböcker, eller filer, ligger i separata kalkylblad. När man analyserar data elle

Read More...
Hur Visa dubblettposter i Excel

Hur Visa dubblettposter i Excel

Som företagare kan du använda Microsoft Office för att skapa fakturor, spåra lager och organisera fakturering medan du kan använda programmet för att skapa scheman och rena diagram eller kalendrar hemma. Du kanske vill markera dubbletter, eller celld

Read More...
Hur fixar Cirkulära formler i Excel

Hur fixar Cirkulära formler i Excel

Excel har många inbyggda formler som kan minska räknefel, underlätta beräkningar och standardisera kalkylbladsberäkningar. Ibland kan en cirkelreferens fel kan uppstå när du använder en standardformel eller skriva en egen formel. En cirkulär formel,

Read More...
Hur man skapar formler i Excel Timecard

Hur man skapar formler i Excel Timecard

Att skapa formler i Excel Timecard, behöver du en grundläggande förståelse för hur du formaterar celler och ange formler. Det är enkelt att berätta Excel hur man läser data som du ser det. Till exempel, Excel läser en tid som ett decimaltal: 11:59:59

Read More...
Hur man använder kryssrutor och formler i Excel

Hur man använder kryssrutor och formler i Excel

Microsoft Office Excel erbjuder många verktyg för att hantera och manipulera data. Med hjälp av formler i Excel tillåter användare att ändra data med hjälp av en uppsättning av användardefinierade instruktioner, som kan utföra allt från att lägga til

Read More...
Hur man lär Microsoft Excel formler

Hur man lär Microsoft Excel formler

Microsoft Excel är ett program som tillåter användare att skapa olika typer av kalkylblad. Vid användning av Excel, kan en individ ange en formel i ett rutmönster i stället för ett värde. Denna formel kommer sedan att utföra beräkningar för dig, vilk

Read More...
Hur kan jag skriva ut min formler i Excel?

Hur kan jag skriva ut min formler i Excel?

Microsoft Excel är ett populärt kalkylprogram, och det gör att inmatning av data eller formler i varje cell. En formel i en cell kan hänvisa till en tidigare beräknad cell, vilket ger stor flexibilitet i att utveckla kalkylblad. När felsökning ett ka

Read More...
Hur man lär sig Excel och Word Basic

Hur man lär sig Excel och Word Basic

Företag föredrar att anställa arbetstagare som har kunskap och erfarenhet av datorprogram och programmering. Programvara färdigheter med Microsoft Word och Excel och grundläggande datorprogrammering färdigheter med program som Microsoft Visual Basic

Read More...
Hur man gör en Excel Kontrollera Blank vs. Null

Hur man gör en Excel Kontrollera Blank vs. Null

En cell som ser tomma i Microsoft Excel kan ha två helt olika värden i syfte att göra beräkningar. En tom cell innehåller meningslösa data, såsom som uppkommer vid ett oavsiktligt trycka på mellanslagstangenten eller en tom sträng (t.ex. = "").

Read More...