Jordiska Mineral rättigheter

In Rättslig
Advertisement

När de flesta människor anser att köpa fastigheter, de tar endast hänsyn till ytan och byggnaderna är knutna till fastigheten vid bedömningen av dess värde. Men i vissa områden mineraler under ytan (främst olja, naturgas och kol) kan vara värt mycket mer än något på ytan. Den här artikeln innehåller en grundläggande översikt över några av de viktigaste egenskaperna hos mineralrättigheter enligt amerikansk lag tillsammans med en beskrivning av vanliga affärsmetoder.

Lag

Mineral rättigheter enligt amerikansk lag styrs av lagstiftningen i de enskilda staterna. Kommuner passerar också lagar om mineralrättigheter, men om de strider mot statens lag, reglerar statens lag. Federal lag gäller för mineraler som finns under federal mark och offshore mineraler inom den amerikanska ekonomiska zonen (upp till 200 miles offshore i de flesta platser). De flesta statliga och privata ägandet av mark i USA härstammar från landlån utfärdats av den federala regeringen, och i vissa fall den federala regeringen behållit mineralrättigheter till fastigheten.

Ägande av Mineral rättigheter

Frånvarande regering reservation av mineralrättigheter eller alienation från en tidigare ägare, privata ägare av fastigheter äger en "avgift enkel" estate, ge dem både mineralrättigheter och ytan rättigheter. I de flesta andra länder i världen, äger regeringen eller administrerar alla ytan mineralrättigheter.

Avskiljande av mineralrättigheter från Surface rättigheter

Ägaren av en avgift enkel egendom är fri att sälja ytan mineralrättigheter till någon annan. Underjordiska mineralrättigheter bär med sig rätt att komma in i ytan av fastigheten för att utvinna mineraler på ett rimligt sätt, till exempel borrning av oljekällor. Detaljerna i denna rätt bör preciseras i köpeavtalet för att balansera behoven av ägare mineralrättigheter att utvinna mineraler med behov ägare ytan rättigheter till den tysta åtnjutande av sin egendom. I synnerhet, eftersom eventuella framtida köpare av ytan rätter kommer att fastigheten föremål för ägarens mineralrättigheter rätten att utvinna mineraler, skulle någon som säljer mineralrättigheter vara medvetna om hur denna försäljning kommer att påverka marknadsvärdet på ytan rättigheter.

mineral Leasingavtal

Ett alternativ till att sälja ytan mineralrättigheter är att hyra dem för en viss tid. Mineralutvinning rättigheter företag föredrar ofta att hyra mineralrättigheter för en tid för att bestämma det exakta värdet av de tillgängliga mineraler under ytan. Om otillräckligt mineraler finns, kommer hyresavtalet inte förnyas. ägare Surface rättigheter förhandlar normalt royaltybetalningar på minst 12,5 procent av värdet av de extraherade mineraler, och lagarna i många stater kräver royaltyn.

Läckage

Porösa mineraler såsom olja och naturgas inte respekterar fastighetsgränser, och de kan sippra igenom sand och slam från en fastighet till en annan. Läckage hastigheten kan öka när olja eller naturgas håller på att extraheras på ett angränsande paket, vilket resulterar i en situation där utvinning av mineraler på ett skifte förflyttar olja eller gas från en närliggande in paketet från vilken mineraler extraheras. Konsekvensen av detta läckage är att ett utdrag företag kan uttömma mineraltillgångar av två paket helt enkelt genom att utföra utvinningen på en av dem (och betalar endast en fastighetsägare för privilegiet). Lagstiftningen i många stater har misslyckats med att på lämpligt sätt ta itu med detta problem.

You may also read!

Mineral rättigheter, royalties och arv

Mineral rättigheter, royalties och arv

Mineralrättigheter är fastighetstillgångar som kan gå i arv. Mineralrätter berättigar att utveckla och producera råvaror såsom olja, gas och järn som är förknippade med rättigheter. De vinster som genereras från utveckling fördelas enligt royaltybeta

Read More...
Kentucky lagar på att äga Mineral rättigheter

Kentucky lagar på att äga Mineral rättigheter

Ägare av mineralrättigheter har rättsliga anspråk på vad som ligger under ytan av jorden på en viss bit av egendom, medan markägarna har rätt till ytan. Tillståndet för Kentucky har lagar om böcker om ägandet av mineralrättigheter och hur mineral rät

Read More...
Louisiana Mineral rättigheter Lagar

Louisiana Mineral rättigheter Lagar

Delstaten Louisiana har en mycket intressant tolkning av mineralrättigheter. Ägande av mark i Louisiana garanterar inte ägandet av mineralrättigheter. Men enligt Louisiana Mineral kod, gör det garanterar markägaren rätt till & ldquo; utforska och utv

Read More...
Mineral rättigheter ägande i Oklahoma

Mineral rättigheter ägande i Oklahoma

Oklahoma tillåter separat ägande av yt- och mineralrättigheter, ett fenomen som kallas en "avhuggna egendom." En avskilda egendom kan skapas när som helst i en fastighet förflutna när den ursprunglige innehavaren av både yt- och mineralrättighet

Read More...
Skatter på mineral rättigheter i Texas

Skatter på mineral rättigheter i Texas

I de flesta länder i världen, styr alla mineralrättigheter regeringen; USA är ett av de få länder som tillåter individer att äga mineral- rättigheter. Dessa rättigheter har potential att producera inkomster för innehavaren på flera sätt, och människo

Read More...
Mineral rättigheter i Illinois

Mineral rättigheter i Illinois

Mineralrättigheter är rätten att ta bort underjordiska mineraler, olja eller gas från en fastighet utan att inneha rättigheter en viss skifte yta. En markägare kan till exempel, lever på en bit mark som har stora underjordiska mängder kol. Markägaren

Read More...
Surface rättigheter Vs.  mineral rättigheter

Surface rättigheter Vs. mineral rättigheter

Surface rättigheter gäller för markytan, men mineralrättigheter gäller allt under marken. "Präriestjärnan" anger att separation inträffade historiskt när markägare sätter liens mot deras till synes värdelösa mineralrättigheter. Avgångs kan uppst

Read More...
Markägare Vs.  Mineral rättigheter i Washington State

Markägare Vs. Mineral rättigheter i Washington State

Vissa stater tillåter delade egendomar där det finns en separat ägare av mineralrättigheter i samband med en bit av egendom. Washington har inrättat säkerhetsåtgärder för att skydda ytan markägaren från skador orsakade av utforskning av mineralrättig

Read More...
Hur man förmedla Mineral rättigheter

Hur man förmedla Mineral rättigheter

Paket av egendom kan ha två olika former av rättigheter: ytan rättigheter och mineralrättigheter. Surface rättigheter omfattar i allmänhet förmåga att leva på och njuta av mark (t.ex. genom att bygga ett hus eller på annat sätt kvar på marken). Surfa

Read More...