Kan en hyresvärd Sue om du bryter ett leasingavtal av medicinska skäl?

In Legal
Advertisement

Kan en hyresvärd Sue om du bryter ett leasingavtal av medicinska skäl?


En hyresavtal är ett kontrakt. Detta juridiska avtal ger hyresvärdar och hyresgäster med möjlighet att stämma, om endera parten försöker avsluta tidigt. De flesta stater tillåter inte en hyresgäst för att avsluta ett hyresavtal för medicinska skäl. Men om din hälsa kräver att du bryta avtalet, storleken på skadestånd du kan förpliktas att betala beror på hyresvärdens åtgärder, villkoren i hyresavtalet, och tillämpliga lagar.

Begränsning av skadestånd

När en hyresgäst bryter ett leasingavtal, de flesta stater kräver att en hyresvärd mildra skadorna. Det innebär att hyresvärden måste vidta rimliga åtgärder för att åter hyra fastigheten. Han kan inte sitta overksam under återstoden av leasingperioden och sedan stämma dig för hela beloppet. Om du kan visa domstolen att hyresvärden misslyckades att mildra, kanske du kan undvika att betala hela saldot kvar i hyresavtalet. Exempel kan vara om hyresvärden tog flera månader att annonsera fastigheten, eller om han vägrade att överväga att låta dig hyra ut enheten.

Förlust av säkerhet

Även om du är framgångsrik i att visa domstolen att din hyresvärd misslyckats med att minska skador, detta inte nödvändigtvis betyda att du inte kommer att behöva betala straffavgift för förtida uppsägning. De flesta stater ger minst en månads hyra i skadestånd, oavsett hur lång tid det faktiskt tar att hyra enheten, eller hur snabbt din hyresvärd listar fastigheten. Denna betalning är i allmänhet tas ur din deposition.

leasing Villkor

Om du behöver flytta av medicinska skäl, kan bestämmelserna i din hyra förse dig med ytterligare alternativ. Ibland, när det gäller leasing konstatera att hyresvärden samtycker till förtida uppsägning om du betalar en del av den framtida hyres som skador, såsom två månader. Huruvida detta alternativ ekonomiskt fördelaktigt för dig beror på hur många månader kvar på leasing, och hur lång tid det skulle normalt ta hyresvärden att åter hyra fastigheten.

tillämpliga lagar

Även om de flesta stater inte kräver hyresvärdar att innehålla bestämmelser som gör att du kan bryta hyresavtalet för medicinska skäl, i vissa fall, kan federal lag tillämpas. Till exempel kräver Fair Housing Act hyresvärdar att göra "rimliga anpassningsåtgärder" för att en bostadshushåll för personer med funktionshinder, under förutsättning att de uppgraderingar inte skulle leda till en otillbörlig ekonomisk eller administrativ börda för hyresvärden. Om dina skäl för att lämna enheten eftersom hyresvärden misslyckats med att göra enheten tillgänglig för dig, kan du kanske att övertyga honom att låta dig avsluta hyresavtalet så att han inte skulle behöva uppgradera enheten eller möta potentiella påföljder för som inte överensstämmer med federal lag.

You may also read!

Kan en hyresvärd Charge för att bryta ett leasingavtal?

Kan en hyresvärd Charge för att bryta ett leasingavtal?

När du registrerar ett leasingavtal, godkänner du att följa dess villkor tills hyresavtalet löper - inklusive vistas i lägenheten under hela leasingperioden. De flesta människor vill inte flytta igen och har för avsikt att stanna i sina lägenheter un

Read More...
Kan en hyresvärd bryta ett leasingavtal för att flytta tillbaka till egenskapen?

Kan en hyresvärd bryta ett leasingavtal för att flytta tillbaka till egenskapen?

Det finns många anledningar till att en hyresvärd kan ge för att bryta ett leasingavtal lagligt, men vill flytta ofta är inte en av dem. Hyresvärd och hyresgäst lagen på uppdrag av enskilda stater, som har olika regler för vad hyresvärden är tillåtet

Read More...
Hur kan en hyresvärd bryta ett leasingavtal?

Hur kan en hyresvärd bryta ett leasingavtal?

Förhållandet mellan en hyresvärd och en hyresgäst beror till stor del på hur varje part följer hyreskontraktet. Om hyresvärden gör tid reparationer på fastigheten och hyresgästen betalar sin hyra i tid, saker brukar köra smidigt. Om en hyresgäst välj

Read More...
Kan en hyresvärd Sue Du för att bryta en affärs Lease grund av medicinska frågor?

Kan en hyresvärd Sue Du för att bryta en affärs Lease grund av medicinska frågor?

Det är vettigt att någon som är allvarligt sjuk eller på sjukhuset kunde få ut av villkoren i ett bostadsområde leasing, men lagen inte alltid följa logiken. Ingen allmän undantag anges i lagen tillåter en hyresgäst för att avsluta ett hyresavtal på

Read More...
Delaware Tenant rättigheter att bryta ett leasingavtal med 60 dagars varsel

Delaware Tenant rättigheter att bryta ett leasingavtal med 60 dagars varsel

Delaware Hyresvärd Hyresgäst kod är en uppsättning av statliga lagar som reglerar uthyrning i staten. Verkställighet av kodens bestämmelser administreras av enheten för Delaware allmänna åklagaren konsumentskydd. En del av koden reglerar hur hyresavt

Read More...
Hur mycket varsel måste jag ge min hyresvärd när jag bryta ett leasingavtal?

Hur mycket varsel måste jag ge min hyresvärd när jag bryta ett leasingavtal?

När du har tecknat ett hyresavtal för att hyra ett hus eller lägenhet, är du juridiskt bunden av villkoren i avtalet. I synnerhet är du enligt lag skyldiga att betala hyra för uttrycket som anges i hyreskontraktet vid överenskomna hastigheten. Om du

Read More...
Kan en hyresvärd Sue dig för Utilities månader efter att du flyttat?

Kan en hyresvärd Sue dig för Utilities månader efter att du flyttat?

I en hyra arrangemang, bör en skriftligt hyresavtal täcka utbetalningen av verktyg. Om betalning för vatten, elektricitet, gas och andra tjänster är omtvistad, bör innehållet av hyresavtalet lösa problemet. Om ett problem uppstår efter att hyresgäste

Read More...
Kan Hyresvärd kasta dig ut utan ett leasingavtal?

Kan Hyresvärd kasta dig ut utan ett leasingavtal?

När du hyr en fastighet, de villkor som du och hyresvärden överens i allmänhet kallas hyresavtalet, även om vissa människor hänvisar till det skriftliga dokumentet som ett leasingavtal. Om en hyresvärd har ett skriftligt eller muntligt hyresavtal, ha

Read More...
Anledningar en hyresvärd inte kommer att förnya ett leasingavtal

Anledningar en hyresvärd inte kommer att förnya ett leasingavtal

Genom att underteckna ett hyresavtal, överenskommer om en hyresvärd att behålla egendomen och att förse dig med skuldfria tillgång till lokalerna så länge som du är överens om att behålla egendomen, följa hyra termer och återlämna egendomen till hyre

Read More...