Klient representant Arbetsbeskrivning

In Karriär & Arbete
Advertisement

Klient representant Arbetsbeskrivning


En kund representant fungerar som förbindelse kontakt för att säkerställa hans beskyddare intressen, behov eller önskemål uppfylls av en tredje part.

Huvuduppgifter

En representant talar för, agerar och ibland fattar beslut för hans klient. Representanter har också tillgång till sina kunders finansiella resurser för specifika användningsområden.

typer

Klient företrädare används i en rad olika situationer, inklusive försäljning, kundservice, affärs- eller investeringssatsningar, egendom bosättningar, juridiska tjänster och medicinsk fullmakts fall.

färdigheter som krävs

Företrädare bör ha utmärkt skriftlig och muntlig kommunikation, organisatoriska och planeringsförmåga, berörd myndighet eller expertis på området eller området representation, tidshantering och tekniska färdigheter.

Utbildning

Beroende på området för representation och prestige kunden, är den minsta utbildningskravet en gymnasieexamen eller motsvarande, medan den högsta förväntningen är en kandidat eller magisterexamen, särskilt inom finanssektorn. Tidigare erfarenhet med företaget eller enskild kund är också att föredra.

Lön

Enligt den amerikanska Bureau of Labor Statistics, varierar de årliga löneanspråk för representanter kraftigt beroende på vilken typ av kund representerade. Försäljning och kundtjänst tjänade mellan $ 40.000 och $ 80.000 per år under 2008, medan företrädare finansiella tjänster tjänade mellan $ 40.000 och $ 122.000 årligen under samma år.

You may also read!

Vad är en klient representant?

Vad är en klient representant?

Som namnet antyder, är en klient representant till förmån för en klient. Kund företrädare arbetar i en mängd olika företag, och kan ha olika roller och befogenheter beroende på branschen. typer Klient representanter tjäna en rad olika syften. I en fö

Read More...
Försäkringsersättningar representant Arbetsbeskrivning

Försäkringsersättningar representant Arbetsbeskrivning

Försäkring skyddar dig mot ekonomiska förluster när en oförutsedd händelse eller olycka inträffar. Skador, sjukdomar, dödsfall och skador på egendom händer varje dag. Om du har försäkring och du har drabbats av en av dessa händelser, kan du begära ek

Read More...
Flygbolaget Customer Service Representative Arbetsbeskrivning

Flygbolaget Customer Service Representative Arbetsbeskrivning

En kundtjänst, ibland även kallad en kundtjänst agent, som arbetar för ett flygbolag kan vara stationerade i ett call center eller på en flygplats servicedisken. Oavsett om hon ger service via telefon eller ansikte mot ansikte med resenärer, är hon a

Read More...
Public Relations representant Arbetsbeskrivning

Public Relations representant Arbetsbeskrivning

Strategiska PR är viktigt för varje organisation. Som arbetar tillsammans med bredare marknadsföring, är avdelning PR ansvarig för ett antal viktiga meddelanden och anseende uppgifter. En organisations PR representanter måste ha utmärkt skriftliga, m

Read More...
Försäkring Customer Service Representative Arbetsbeskrivning

Försäkring Customer Service Representative Arbetsbeskrivning

kundtjänst arbetar i många företag, inklusive försäkringsbranschen. Företrädaren försäkring kundtjänst ger en förbindelse mellan försäkringskunder och företag som tillhandahåller politik. Representanter svara på frågor och klagomål som kunderna har o

Read More...
Antagning representant arbetsbeskrivning

Antagning representant arbetsbeskrivning

College antagning företrädare är ansvariga för att rekrytera och utvärdera inkommande studenter. Viktiga jobbfunktioner inkluderar intervjua blivande studenter, läsa program och slutföra antagning beslut. Antagning företrädare måste vara tillgängliga

Read More...
Outbound Sales Representative Arbetsbeskrivning

Outbound Sales Representative Arbetsbeskrivning

Utgående säljare antingen kontrakterade eller hyrs direkt att sälja produkter eller tjänster via telefon från ett callcenter. De förutbestämma vanligtvis försäljningstillfällen baserat på en förteckning över de kriterier som är specifika för försäljn

Read More...
Callcenter representant Arbetsbeskrivning

Callcenter representant Arbetsbeskrivning

Det finns två typer av representanter callcenter: inkommande och utgående. Inkommande eller kundtjänst representanter är ansvariga för att ta telefonsamtal som kommer in i ett call center som kan innebära kundklagomål eller bearbetning beställningar.

Read More...
Medge representant Arbetsbeskrivning

Medge representant Arbetsbeskrivning

Sjukhus har ofta begränsade resurser och måste vara selektiv i vem de medger i olika sjukhusavdelningar och program. Medge fel patient i fel läge kan leda till att patienten inte får rätt vård. När en patient kommer in i en vårdinrättning, en av de f

Read More...