Konfidentiella Informant Narkotiska Arrest Förfaranden

In Rättslig
Advertisement

En konfidentiell uppgiftslämnare som används i en narkotika fall är tänkt att ge konkreta och tillförlitliga bevis mot någon genomför olaglig verksamhet med narkotika. Använda en informant är en risk som kan vara till hjälp eller skadligt för en narkotikastillestånd, och dess framgång är knuten till konfidentiella informatör narkotiska häktningsförfaranden följs. Att hålla noga koll på uppgiftslämnaren är avgörande för utredningen.

Vikten av att följa de konfidentiella Informant Narkotiska Arrest Rutiner

En uppgiftslämnare är en integrerad del av ett narkotiskt preparat gripande. Men om lämpliga narkotiska häktningsförfaranden inte följs, än fallet kan kastas ut oavsett hur mycket bevis erhålls.

Identiteten på den konfidentiella Informant

Brottsbekämpning ska inte avslöja identiteten på informanten någon att skydda uppgiftslämnaren från skada. En åklagare kanske inte vet uppgiftslämnaren identitet. Men under vissa omständigheter uppgiftslämnares identitet kan avslöjas om en domare eller Domare order det.

förfaranden

Enligt uppgiftslämnaren handbok för staden Los Angeles, Kalifornien, en förtrolig uppgiftslämnare som har kommit i kontakt med narkotika genom ett köp, att hjälpa tjänstemän i en narkotika operation eller någon annan orsak, ska omedelbart sökas narkotika när verksamheten har varit avslutad och resultatet av sökningen ska dokumenteras skriftligt. En informant måste ge brottsbekämpande tillförlitlig information som kan bekräftas av ett annat vittne.
Uppgiftslämnaren bör ge brottsbekämpande med ögonvittnesskildringar av eventuella narkotikarelaterade brott, viktigt bakgrundsinformation om de misstänkta och deras narkotiska brottslig verksamhet och kontakter, kritisk intelligens för att stödja utredningen att få en husrannsakan, identitet värdefulla vittnen eller leder som kommer att samarbeta och viktigt vittnesmål under rättegången, vilket kommer att bidra till åtal fånge de gripna.
Uppgiftslämnaren bör ge korrekt och fullständig information, hålla all intelligens samlade konfidentiell, aldrig diskutera någon del av utredningen någon, aldrig driva misstänkta genom infångning, måste vara en laglydig medborgare (om uppgiftslämnaren är en brottsling gång bevaras, de måste omedelbart upphöra med och avstå brottslig verksamhet), aldrig bryter mot rättigheterna för någon föremål för utredning och aldrig placera sig själva eller någon annan i fara.
Åklagaren ska alltid ha en extra person närvarande när mötet med en förtrolig uppgiftslämnare.
Åklagaren bör granska eventuella resultat som tillhandahålls av informanten med brottsbekämpning att avgöra om den information som man kan lita på, om uppgiftslämnaren har möjlighet att ge kritisk information som är relevant för narkotika undersökning om löften gjordes uppgiftslämnaren av brottsbekämpande eller åklagaren och om deras bakgrund omfattar brottslig verksamhet.

You may also read!

Brev till konfidentiell information

Brev till konfidentiell information

Konfidentiell information är ett stycke data som du vill behålla helt privat, oavsett om affärer eller personliga skäl. Om du skickar konfidentiell information till en annan part, är det en riskabel åtgärd. Du bör skydda konfidentiell meddelande prec

Read More...
Hur man tar bort konfidentiell information från Word-dokument

Hur man tar bort konfidentiell information från Word-dokument

När du väljer att dela en Microsoft Word-dokument med andra, är det bra att kontrollera dokument för personlig eller konfidentiell information innan du skickar ut det. En enkel genomläsning skulle räcka för det faktiska innehållet i dokumentet, i sjä

Read More...
Arbetstagarnas rättigheter i ett brytande av konfidentiell information

Arbetstagarnas rättigheter i ett brytande av konfidentiell information

Din konfidentiella uppgifter omfattar objekt nära knuten till din identitet, inklusive din körkortsnummer, personnummer och bankkontoinformation. En arbetsgivare som missköter eller avsiktligt missbrukar denna information sätter din ekonomiska välfär

Read More...
Kanadensiska Arrest Förfaranden

Kanadensiska Arrest Förfaranden

När polisen gripa någon, är de skyldiga att följa vissa rutiner för att säkerställa att gripandet är rättsligt bindande och tillåtet i domstolen. I Kanada är det förfarande för att stoppa någon som omfattas av den kanadensiska stadgan om rättigheter

Read More...
Kriminella Arrest Förfaranden

Kriminella Arrest Förfaranden

Den fjärde ändringen skyddar människor mot orimliga husrannsakan och beslag. En orimlig husrannsakan eller beslag betyder det genomfördes utan sannolika skäl. De straffprocessuella regler sätter maktfördelning på plats för att säkerställa att de brot

Read More...
Hur man hittar information om en konkurs fall

Hur man hittar information om en konkurs fall

Om du vill hitta information om en konkurs fall två olika resurser finns tillgängliga för dig. I vissa jurisdiktioner finns det mer formaliserade förfaranden för att erhålla detaljerad information om en konkurs fall. Till exempel, om du önskar att få

Read More...
Accounting Information Systems Security Issues

Accounting Information Systems Security Issues

Redovisning informationssystem innehåller konfidentiell och privat information som kan bli nedsatt om de lämnas oskyddad. Otillåten användning av ett bokföringssystem kan vara förödande, riskera förlust av information, dålig indata och missbruk av ko

Read More...
Vad är några av de säkerhetsåtgärder som används i en Human Resource Information System?

Vad är några av de säkerhetsåtgärder som används i en Human Resource Information System?

Säkerhetsproblem påverkar nästan alla företag och kostar flera miljarder dollar per år. I "Human Resources Information Systems: Grunderna, applikationer och framtida inriktningar," Dr Michael J. Kavanagh och Dr. Mohan Thite förklara att informat

Read More...
Hur man kan förbättra informations- och kommunikationsteknik

Hur man kan förbättra informations- och kommunikationsteknik

Information Communication Technology (ICT) avser all teknik som används för att hantera kommunikation, inklusive telefonsystem, webbplatser och ljud- och videosändningar. I sin enklaste form omfattar IT informationsteknik samt traditionell kommunikat

Read More...