Lagar för Mailing Sociala Kontroller

In Företag
Advertisement

Lagar för Mailing Sociala Kontroller


Eftersom federala och statliga lönebestämmelser inte direkt ta itu med utskick av regelbundna kontroller löner, någon diskussion om ämnet måste omfatta Internal Revenue Service: s begreppen "konstruktiv kvitto" och "väsentlig begränsning." IRS använder den förstnämnda som ett sätt att avgöra i skattehänseende när någon tar emot inkomster och den senare för att testa om personen hade kontroll över medlen.

konstruktiv Kvitto

Intäkterna konstruktivt emot IRS staterna, "när det är på ditt konto eller avskiljs på ett sätt som gör den tillgänglig för dig." Det betyder inte att en postenkät check ersättning skall stå i arbetstagarens besittning. Om det behövs, måste arbetsgivaren vara beredd att bevisa det postade kontrollen på ett sätt som uppfyller konstruktiv-kvitto riktlinjer. Om arbetsgivaren inte har bevis för att kontrollen sändes av den planerade löneperiod, IRS varnar, det finns en uppfattning om brott. Denna uppfattning grundar sig på den anställdes har en betydande begränsning eller begränsning av sina inkomster.

väsentlig Begränsning

Om ett företag definierar sina paydays som de andra och fjärde torsdagar i varje månad, då den anställdes kontroll av medlen ska vara på plats vid den tidpunkten. Anställda som betalas via direkt insättning inte kommer att ha betydande begränsning till sina inkomster om de medel som finns tillgängliga på de andra och fjärde torsdagar. Om de medel som inleds på ett sätt som gör de tillgängliga medlen efter den andra och fjärde torsdagar, men det finns en betydande begränsning av kontroll, och den anställde inte har betalats i tid.

noncompliance

Statens lönepolitik och timme lagar itu med tidpunkten för betalning. När en anställd initierar ett påstående om en levererats lönekontroll, kommer staten kontrollera efterlevnaden av konstruktiv-kvitto och löne och timmars riktlinjer. Som med direkt insättning exemplet ovan, om en kontroll skickas efter avlöningsdag, har den anställde en betydande begränsning av sin kontroll av medlen. Förseningen i utskick kontrollen utlöser avsteg.

slut~~POS=TRUNC

Department of Labor har inte definierat utskick krav för slutlönekontroller; dock kan ditt tillstånd ha särskilda riktlinjer som bör åtgärdas. I "arbetsgivarens ställHandBook", Fred Steingold skriver att om en arbetsgivare inte utfärdar en slutlig lön i tid, kan det ha att betala skadestånd till arbetstagaren samt ansikte statliga påföljder.

Om du utfärdar slutlig kontroll till anställda i flera stater, se till att du hänvisar till de slutliga reglerna för varje stat check. Ägna stor uppmärksamhet åt när slutkontroll måste levereras, det sätt på vilket det är levereras och huruvida en utsaga av någon typ krävs för att skicka den sista kontrollen.

Sammanfattning

Lönebestämmelser inte specifikt definierar lagar för utskick lönecheckar. Detta betyder inte att en arbetsgivare kan vara slappa i utskick löne kontroller i tid eller i tillhörande dokumentation. Det är viktigt att hålla fast vid den kommunicerade schema när utskick lönecheckar. Detta kommer att förhindra risken för avsteg.

You may also read!

Kalifornien lagar om inmutad lönelistan kontroller

Kalifornien lagar om inmutad lönelistan kontroller

Kaliforniens lagar om outtagna lönelistan kontroller konstatera att om en kontroll har gått outtagna för en viss tid, det företag som utfärdat checken måste skicka meddelande till kontrollen är adressaten, låta dem veta deras pengar är riskerar att ö

Read More...
Lagar om Mail tas bort från en brevlåda

Lagar om Mail tas bort från en brevlåda

Brevlådor köps och installeras av husägare, Men, enligt lag de tillhör United States Postal Service (USPS). Ta bort e-post från en brevlåda som inte är ditt eget är ett federalt brott. Att bryta denna lag kan leda till straff. Lagar om Mail Stöld Enl

Read More...
Michigan lagar om arbetsgivare studsande Kontroller och betala för sent

Michigan lagar om arbetsgivare studsande Kontroller och betala för sent

Staten Michigan, liksom de flesta stater har regler på plats som anger när arbetsgivaren måste betala de anställda. Företag som inte följer statens lagar för att bearbeta lönelistan kontroller kan medföra straffavgifter. Dessutom har Michigan stränga

Read More...
Hur man skriver Sociala Kontroller

Hur man skriver Sociala Kontroller

Lönelistan kontroller är skrivna på en veckovis, varannan vecka eller månadsvis rotation på arbetskraft utförs inom någon en av dessa tidsperioder. Den totala mängden av en lönekontroll är bruttobeloppet tjänade minus undanhållande av social trygghet

Read More...
Hur man skapar Sociala Kontroller

Hur man skapar Sociala Kontroller

Professionell bokföring är viktigt att driva en organiserad och framgångsrikt företag. Skapa professionella lönekontroller är ett sätt att säkerställa att din verksamhet fungerar smidigt och dina anställda är korrekt ersättning varje löneperiod. Oavs

Read More...
Gör Missourians måste betala federal inkomstskatt på sina sociala kontroller?

Gör Missourians måste betala federal inkomstskatt på sina sociala kontroller?

Enskilda stater är på väg bort från att beskatta sociala förmåner, och detta inkluderar Missouri. Missouri har beskattas sociala förmåner i det förflutna, men startade 2007 på vägen till att minska beskattningen av de sociala trygghets pension eller

Read More...
Tennessee lagar om skriva dåliga kontroller

Tennessee lagar om skriva dåliga kontroller

Tennessee lagstiftning föreskriver stränga straffrättsliga och civilrättsliga följder för att skriva dåliga kontroller. Människor som skriver checkar veta att det finns tillräckligt med pengar i sina konton kan vara ansvarig för upp till tre gånger s

Read More...
Kan en skuld insamlare Sätt en Lien på My Social Security?

Kan en skuld insamlare Sätt en Lien på My Social Security?

Liens mot sociala förmåner typiskt kallas garnishments eller avgifter. Social Security betalningar är föremål för panträtter under vissa omständigheter. Federala lagar skyddar ditt Social Security inkomst och förmåner från kvarstad av inkasserare en

Read More...
Lagen om sociala klubbar

Lagen om sociala klubbar

De lagar som påverkar sociala klubbar beror på hur klubben är organiserad. En mycket informell, unincorporated social club har inga särskilda lagar som gäller för det specifikt. Mycket högre organiserade grupper som klubbar land, alumniföreningar och

Read More...