Mål för en kontinuitetsplan

In Företag
Advertisement

Kontinuitetsplanering förbereder ett företag att reagera på farliga eller svåra förhållanden. Företag kan utveckla planer som täcker naturkatastrofer som jordbävningar, konstgjort katastrofer såsom bränder eller allmänna infrastrukturproblem såsom strömavbrott. Planerna precisera stegen företaget och dess anställda kommer att ta i olika katastrofscenarier. Genom att förbereda i förväg för så många oförutsedda som möjligt, företag försöker att uppfylla målen i en kontinuitetsplan effektivt.

minska Störningar

Kontinuitetsplaner syftar till att minska eller eliminera störningar i den normala affärsverksamheten. Strategier för att minimera störningar inkluderar utbildning av personal på specifika uppgifter varje person kommer att genomföra i ett givet scenario. Vissa planer kan ange alternativa sätt att hålla kontakt för situationer där normal kommunikation via telefon eller e-post inte längre fungerar. Planer syftar också till att skydda leverantörer, partners och kunder från störningar. Om ett företag tillverkar komponenter av ett annat företag supply chain, kan planen omfatta metoder för att påskynda produktion och leverans av saker som behövs.

Skydda Marknadsandel

En kontinuitetsplan kommer att innehålla steg verksamheten kan vidta för att förhindra eller eliminera skador på företagets rykte. Möte etablerade skyldigheter trots olyckor hjälpa presentera ett företag i en fördelaktig dager. Om ett företag har en del kunder vars värde till verksamheten är särskilt hög, kan planen anges ett sätt att skydda just den uppsättning av kunder. Målet i varje fall är att skydda företagets andel av marknaden och i sin tur undvika ekonomiska förluster.

säkerställa Säkerhet

Eftersom vissa affärs störningar kan vara konstgjord, såsom terroristattacker, kan en kontinuitetsplan fokusera på att hålla de anställda, företaget och affärs ekonomi säker. Planer kan ta itu med inte bara fysisk säkerhet utan ekonomisk lönsamhet. Statliga regleringar kan kräva företag att införa särskilda åtgärder i en plan som kommer att skydda landets kapitalmarknaden, särskilt för företag inom finanssektorn, såsom banker. Reglerna gör det möjligt för företag att hjälpa till att minimera eventuella negativa effekter av en bred skala störningar på finansinfrastrukturmarknaden i USA. Samtidigt, de åtgärder för att främja säkerheten i verksamhetens enskilda ekonomi.

You may also read!

Mål och mål för idrott

Mål och mål för idrott

Idrott är en del av den elementära och gymnasiet läroplan som är ofta en källa till debatt. Vissa människor ser det som ett viktigt sätt att visa barn nödvändigheten av motion, medan andra ser det som ett slöseri med tid. Därför måste en gymnastiklär

Read More...
Hur att måla över Wallpaper Säkerhets

Hur att måla över Wallpaper Säkerhets

Måla över dina tapetserade väggar kan vara ett bra sätt att ändra utseendet på ditt rum. I många äldre bostäder, väggarna var täckta med tapeter; om det har varit på väggarna för en lång tidsperiod, kan tapeten vara mycket svårt och tidskrävande att

Read More...
Hur du ändrar färg på en tvättmaskin och torktumlare utan att måla

Hur du ändrar färg på en tvättmaskin och torktumlare utan att måla

Att ändra färgen på din tvättmaskin och torktumlare kräver inte måla apparater, som kan orsaka mer skada än nytta och skapa en rörig situation. Använd i stället apparaten film, som är utformad för att ge apparater ett nytt utseende snabbt och samtidi

Read More...
Symptom på överexponering att måla rök

Symptom på överexponering att måla rök

Riskerna vid exponering för måla rök är i allmänhet förknippas med oljebaserade färger, som främst används utomhus. Latexfärger producerar mindre rök och så rekommenderas för inomhusbruk. Även oljebaserade färger tenderar att användas utanför, har de

Read More...
Vikten av kortsiktiga mål

Vikten av kortsiktiga mål

Nå ett mål är en utmaning och resan följer den väg du väljer att uppnå detta mål. Artikeln "Planning" (se referens avsnitt) säger att sätta och nå mål är en sekvens av steg: bestämma vad ditt mål är, utforma en steg-för-steg för att nå ditt mål,

Read More...
Hur att sätta upp mål för sekreterare

Hur att sätta upp mål för sekreterare

Oavsett om du är ny på sekreterarområdet eller en gammal pro, hjälper det att sätta upp mål och prioriteringar för ditt jobb. Upprättande av realistiska mål kan hjälpa dig att göra ditt jobb mer effektivt, så att du kan vara mer produktiv på jobbet o

Read More...
Karriär mål i byggbranschen

Karriär mål i byggbranschen

Byggindustrin tenderar att vara en av de mer tillförlitliga yrkesval, även om lågkonjunkturer påverkar byggjobb, såsom nya bostadsområden och kommersiella byggprojekt, lika mycket som någon annan konsumentdriven industri. Faktum är att nya bostäder k

Read More...
SMART metoden för mål

SMART metoden för mål

Om du ställer in ett mål och aldrig nå den, då det inte kan vara smart. Det vill säga, det kanske saknar de egenskaper som gör prestation mer sannolikt. Enligt "Gör framgång mätbar! A Mindbook-arbetsbok för att fastställa mål och vidta åtgärder"

Read More...
Skillnaden mellan en affärsidé och mål

Skillnaden mellan en affärsidé och mål

Utan en tydlig förståelse av skillnaden mellan en affärsidé och affärsmål, är det nästan omöjligt att uppnå en konsekvent fokusering på varje. Även om du kan mycket väl vara i stånd att fortsätta verksamheten utan en sådan förståelse, kommer det att

Read More...