Mål för intern kontroll

In Företag
Advertisement

Den interna kontrollen är tekniker som används av chefer för att säkerställa att specifika mål kontroll kontinuerligt är uppfyllda. Kontroller kan vidtas för att skydda något av värde till ett företags ekonomiska resultat eller fortsatt hållbarhet. Gemensamma mål för system för intern kontroll omfattar lämpligheten av transaktioner, tillförlitlighet information regelefterlevnad, säkerhet och effektivitet.

Anständighet och tillförlitlighet

Ett viktigt mål för den interna kontrollen är att säkerställa att alla penningtransaktioner som genomförs av organisationen är i linje med bolagets operativa verksamhet. Kontroller inom detta område fokuseras kring leverantörsskulder och kundfordringar, se till att pengarna inte försvinner, stjäls eller skickas till felaktiga konton. Avdelningen för en kontant betalning och mottagande relaterade uppgifter bland flera anställda är ett bra sätt att kontrollera dessa fel, som är användningen av intern revision programvara.

Aktualitet och tillförlitlighet av information är en annan nyckelfråga behandlas av den interna kontrollen. Förvaltning förlitar sig på information som samlats in under en organisation för att fatta viktiga beslut, så det är viktigt att inkommande information är korrekt. Intern kontroll av information bör ge insyn och tillgänglighet på alla nivåer i organisationen för att säkerställa att viktiga beslutsfattare har tillgång till samma primärdata samtidigt.

överensstämmelse

Överensstämmelse med statliga regleringar kan kräva betydande investeringar i tid och pengar. Genomföra interna kontroller för att upprätthålla överensstämmelse med gällande lagar kan hjälpa dig att undvika kostsamma rättsliga följder samt kraftigt minska kostnaderna i samband med efterlevnadsrelaterade aktiviteter.

Effektivitet

Effektivitet är mycket viktigt för att uppnå konkurrensfördelar och maximera lönsamheten. Effektiva interna kontroller kan se till att alla uppgifter slutförs enligt standard och att alla kvoter uppfylls. Utvecklingssamtal, operativa förfaranden bästa praxis och användning av kanbans är effektiva interna kontroller av effektivitet.

Säkerhet och trygghet

Säkerhet spelar en stor roll i alla system för intern kontroll. Regler och rutiner spelar en avgörande roll för att upprätthålla en trygg atmosfär för dina anställda och kunder. Politik, t.ex. hårda hatt krav, två personer stege drift och "våta golv" tecken användning hjälpa dig och ditt företag att undvika förödande stämningar.

Säkerhet är mycket viktigt att organisationer som banker som håller värdefulla tillgångar i anställdas arbetsområden. Fysiska kontroller såsom lås och loggade passerkort åtkomstpunkter är mycket effektiva i detta område. Politikområden som kräver någon in ett bankvalv eller hantera pengar som ska övervakas direkt kan också spela en roll i att kontrollera säkerheten.

överväganden

Det finns många strategier finns för att skapa och genomföra ett effektivt system för intern kontroll. Fysiska kontroller, politik, organisationsstruktur, uppdelning av uppgiftskomponenter och intern revision är alla viktiga verktyg för att hjälpa dig att uppfylla dina mål. Tänk på din specifika mål när man beslutar vilka typer av interna kontrollmetoderna är de mest effektiva och kostnadseffektiva för din organisation.

You may also read!

Vad är förebyggande intern kontroll?

Vad är förebyggande intern kontroll?

Interna kontroller vid företag baseras på tre faser. Förebyggande kontroller sätts på plats innan det finns fel, förlorar eller bedrägeri och är det mest fördelaktiga. Korrigerande kontroller väcks först efter problem har upptäckts. Detektiv kontroll

Read More...
Hur man etablerar intern kontroll

Hur man etablerar intern kontroll

Den interna kontrollen är förfaranden ett företag lägger på plats för att övervaka och utföra kontroller och saldon på sina metoder och procedurer. Dessa garantier är avsedda att skydda tillgångar och resurser i ett företag. Kontrollerna upprätta en

Read More...
Intern kontroll checklista

Intern kontroll checklista

Den interna kontrollprocessen används av styrelseledamöter, ledning eller personal för att mäta mål för den operativa effektiviteten och effektivitet, konsekvens i rapporteringen och uppfyllandet av statyer, förordningar och gällande regler. En check

Read More...
Beskriv betydelsen av intern kontroll i affärs

Beskriv betydelsen av intern kontroll i affärs

Den interna kontrollen är de normer och regler som används av företag för att se till att de uppnår sina uppsatta mål på marknaden. Lönsamheten är inte bara uppnås genom hög försäljning och möte konsumenternas efterfrågan, men också från att kontroll

Read More...
Vikten av en intern kontroll revision

Vikten av en intern kontroll revision

Intern kontroll revisioner har alltid varit viktigt, men under de senaste åren nya vikt har lagts på den interna kontrollen av regeringen och investerare på grund av många företags redovisningsskandaler. Som ett resultat den interna kontrollen revisi

Read More...
Övervaka intern kontroll

Övervaka intern kontroll

Intern kontroll är en viktig faktor i företagets framgång. Detta är särskilt så när ekonomin är i en recession. Medan den interna kontrollen är viktiga, de är också svåra att mäta och sätta på plats. Ett sätt företag övervakar den interna kontrollen

Read More...
Hur kan man kontrollera effektiviteten av en intern kontroll

Hur kan man kontrollera effektiviteten av en intern kontroll

Intern kontroll avser system som används av organisationer för att skydda sina tillgångar och att tillhandahålla korrekt, tillförlitlig finansiell rapportering. Intern kontroll är utformade av företaget för tre huvudsakliga syften: att kontrollera fr

Read More...
Tecken och symtom på en brist på intern kontroll av ett företag

Tecken och symtom på en brist på intern kontroll av ett företag

Intern kontroll definieras av COSO, en organisation som består av den amerikanska Accounting Association, American Institute of auktoriserade revisorer, finansiella chefer International Institute of Internal Audi och Föreningen för Revisorer och fina

Read More...
Typer av intern kontroll i redovisning

Typer av intern kontroll i redovisning

WorldCom, Enron och Healthredovisningsskandaler, bland andra, har ökat vikten av intern kontroll för företag överallt. Sarbanes-Oxley Act mandat att företag utvecklar och upprätthåller lämpliga interna kontrollsystem. I USA, är den interna kontrollen

Read More...