Mångfald Utbildning Definition

In Företag
Advertisement

Mångfald Utbildning Definition


utbildning Mångfald ger deltagarna medvetenhet, kunskap och färdigheter för att hantera skillnader mellan människor som finns på arbetsplatsen. Mångfald omfattar skillnader i kultur, etnicitet, sexuell läggning och religion.

Historia

utbildning mångfald började genomföras under 1970- och 1980-talet, men i en annan form. Det började under sådana etiketter som interkulturell utbildning, rasrelationer utbildning och mångkulturell utbildning.

Syfte

Dagens arbetsplatser består av individer från många olika kulturer och demografi, med olika livsstilar. Konflikt är oundviklig, vilket ofta leder till lägre produktivitet och prestanda. utbildning mångfald ökar medvetenheten om omedvetna fördomar mot olika grupper och ger verktyg för hur man kan vara mer inkluderande.

fördelar

Målet med mångfaldsutbildning är att hjälpa till med konfliktlösning, förbättra kommunikationen och främja lagarbete. Den är utformad för att skapa en inkluderande miljö där de anställda är mer accepterande av medarbetare oavsett skillnader. Det hjälper också till att skydda en organisation mot trakasserier och diskriminering stämningar.

You may also read!

Vad är kulturell mångfald utbildning?

Vad är kulturell mångfald utbildning?

Kulturell mångfald utbildning är ett sätt att öka produktiviteten på arbetsplatsen, hjälpa eleverna har inter verktyg för att lära sig i en annan del av världen, och hjälper individer att förbättra sin mellanmänsklig kommunikation. Effektiv utbildnin

Read More...
Kulturell mångfald Utbildning i Hälsovård

Kulturell mångfald Utbildning i Hälsovård

Först infördes 2000 av Department of Health and Human Services Office of Minority hälsa, och sedan uppdateras i 2010, de nationella standarder för kulturell och språklig lämpliga tjänster inom hälsovården att arbeta för att öka den kulturella kompete

Read More...
Om mångfald Utbildning på arbetsplatsen

Om mångfald Utbildning på arbetsplatsen

utbildning mångfald på arbetsplatsen blir allt mer populärt. Bruket har sina rötter i förståelsen att en globalisering av arbetskraften ställer individer från etniskt olika bakgrunder till ibland ganska fullsatta kvartal. Dessutom, för att inte vara

Read More...
Vikten av mångfald Utbildning på arbetsplatsen

Vikten av mångfald Utbildning på arbetsplatsen

När fler företag vänder globala att utveckla nya affärsmodeller och nya marknadsandelar, mångfald utbildning på arbetsplatsen tar på ny innebörd och betydelse som anställda, oavsett var de hagel, måste lära sig att anpassa sig, respekt och kommunicer

Read More...
Vikten av mångfald utbildning för chefer

Vikten av mångfald utbildning för chefer

Dagens värld är en smältdegel av kulturer, nationaliteter och bakgrunder. I USA, den grupp som en gång var majoriteten långsamt blir minoriteten som fler människor från olika delar av världen migrera till detta land. Det är viktigt att hålla jämna st

Read More...
Strategi för mångfald på arbetsplatsen

Strategi för mångfald på arbetsplatsen

Mångfald är en affärsstrategi. Det är en företagsfilosofi som erkänner att arbetsplatserna ska föra samman olika grupper av människor att leverera den mest värde för en allt mer diversifierad kundbas. För många, mångfald på arbetsplatsen väcker spänn

Read More...
Idéer för att främja mångfald på arbetsplatsen

Idéer för att främja mångfald på arbetsplatsen

Enligt en rapport från University of Florida, kan mångfald på arbetsplatsen positivt påverka en organisations framgång genom att öka produktiviteten och minska andelen avhopp, ökad kreativitet och minska stämningar. När du överväger sätt att främja m

Read More...
Race & Mångfald i arbetslivet

Race & Mångfald i arbetslivet

Som företag fortsätter att bredda sin räckvidd på den globala marknaden, är speciell omsorg att respektera och även fira mångfald på arbetsplatsen. Många företag utbilda sina anställda och ledningen att utveckla känslighet mot sina medarbetare, för a

Read More...
Hur man skriver en mångfald Statement

Hur man skriver en mångfald Statement

Undervisning studenter om fungera i en global arbets världen har ökat behovet av mångfald utbildning för att bli en framträdande del av pedagogisk erfarenhet. En mångfald uttalande förstärker mångkulturella värderingar och förväntningar som innehas a

Read More...