Microsoft Access Växel Tutorial

In Tech
Advertisement

Microsoft Access växel är en form som ger en portal för användare att få tillgång till nödvändiga blanketter, rapporter och andra funktioner i din databas från en plats. En databas kan ha flera kopplingstavlor, men de flesta har åtminstone ett. Förutom form, kan en växel också hanteras från en motsvarande tabell skapas under din första växel skapelse. Telefonväxlar är väsentliga för en användarvänlig databas.

växel Creation

Skapa en växel för att ge tillgång till endast de former och rapporter användarna behöver komma åt. Öppna en befintlig databas och gå till "Verktyg". Öppna "Databasverktyg" och klicka på "Växel Manager." Detta gör det möjligt att skapa nya växlar och hantera befintliga växlar. Klicka på "Ny" för att skapa en ny växel. Välj ett namn. Ditt namn bör återspegla syftet med växel.

Lägga till objekt

Lägg till objekt till din växel genom att trycka på "Redigera", medan i växeln manager. Observera att du kan lägga till bara befintliga objekt till en växel. Klicka på "Ny" för att välja ett alternativ att lägga till din växel. Välj ett namn för objektet, tillhörande kommando eller handling och som växel för att lägga till. Exempel på kommandon inkluderar öppnar ett formulär i redigeringsläge, öppnar ett formulär i tillägg läge, öppnar en rapport, som kör ett makro och gå till en annan växel.

Alternativt, gå till "Tabeller" i databasfönstret. Du kommer att behöva lämna växel manager. Öppna tabell som kallas "Växel objekt." Detta kan vara annorlunda om du har manuellt bytt namn på bordet. Ange information för varje objekt som du vill lägga till din växel på en ny rad. Ändra artikelnumret ändras i vilken ordning objekt visas på växeln.

modifierande Design

Ändra storlek och avståndet mellan objekt tillsammans med din bakgrund för att skapa en mer personlig växel. Avsluta växel manager. Gå till "Former" markera ditt växel och klicka på "design." Klicka något objekt för att dra den till en ny plats. Högerklicka på ett objekt för att ändra dess egenskaper, såsom färg, textstorlek och typsnitt. Högerklicka på den lilla torget i det övre vänstra hörnet av formuläret för att få tillgång till formulärets egenskaper. Detta gör det möjligt att lägga till en bakgrundsbild, ändra gränser, lägga till rullningslister och välja om andra kan redigera växel.

Växel Start-Up

Kör din växel när databasen börjar. Detta kommer att förhindra att obehöriga användare från att komma åt något annat än växeln och växel objekt. Gå till "Verktyg" och klicka på "start". Denna skärm behandlar alla aspekter av din databas uppstart. Under "Display Form / sida," välj växel namn. Om du inte vill att användarna tillgång till databasfönstret, avmarkera rutan anger "Display databasfönstret." Tryck på "OK" för att spara dina ändringar. Stäng din databas och öppna den igen för att säkerställa din växel visas som databasen startas.

You may also read!

MS Access Växel Tutorial

MS Access Växel Tutorial

Microsoft Access växlar är en bra lösning om du har en databas som kräver datainmatning, men slutanvändare med begränsad tillgång färdigheter. Växeln är en form som innehåller knappen. När trycks knapparna är olika åtkomst uppgifter utförs. Vid utfor

Read More...
Microsoft Access Inventory Tutorial

Microsoft Access Inventory Tutorial

Om du säljer produkter i verksamheten, det kommer en tid när du inte längre har råd att hålla reda på ditt lager för hand. Processen blir ofta oorganiserad och förvirrande, särskilt när du har ett antal olika produkter för att hantera. Hantera din in

Read More...
Microsoft Access VBA Tutorial

Microsoft Access VBA Tutorial

VBA (Visual Basic for Applications) är en del av Microsoft Access, men den använder en annan modell än VBA i andra Microsoft-program som Word eller Excel. De viktigaste skillnaderna är: Den första posten i en funktion börjar vid noll snarare än ett;

Read More...
Hur man exporterar Microsoft Access till Microsoft Excel

Hur man exporterar Microsoft Access till Microsoft Excel

Du kan exportera Microsoft Access-data som tabeller, frågor, rapporter och blanketter till ett Excel-kalkylblad. Detta gör det möjligt att slå samman Access-data i befintliga Excel-projekt, konvertera Access-databaser till Excel-kalkylblad eller dela

Read More...
Hur man skapar en Quiz databas med Microsoft Access

Hur man skapar en Quiz databas med Microsoft Access

Microsoft Access är ett program för att skapa databaser. Databastabeller lagra register som innehåller bitar av information såsom frågor och svar för frågesporter. MS Access databaser lagra data i tabeller och kan existera som en enda fil som tillåte

Read More...
Hjälp för att sluta nummer Avrundning i Microsoft Access

Hjälp för att sluta nummer Avrundning i Microsoft Access

Om Microsoft Access frågor, formulär och rapporter innehåller siffror som runda för mycket, kan du ändra fältegenskaperna hos den underliggande tabellen. Tillträde kan du balansera prestanda och tillgänglighet genom att erbjuda flera alternativ att v

Read More...
Microsoft Access-databas Projekt

Microsoft Access-databas Projekt

Microsoft Access-databas projekt är tillgängliga för dig att ladda ner. Varje projekt har en RDBMS (Relational Database Management System) ansökan om anpassning. Tonerna som i beskrivningen ger information om hur programmet fungerar. Hämta lämpliga p

Read More...
Hur man kopplar data från en annan databas i Microsoft Access

Hur man kopplar data från en annan databas i Microsoft Access

Länka data liknar importera, men i stället för att placera en kopia av informationen till Access lägger du en "länk" till den externa databasen. Om du uppdatera informationen i det externa programmet, visas ändringarna i Access också. Länkning ä

Read More...
Lägga till en etikett till Form Header i Microsoft Access 2007

Lägga till en etikett till Form Header i Microsoft Access 2007

Lägg till en etikett till den form huvudet i Microsoft Access 2007 genom att redigera formuläret i designläge. Etiketter kan hjälpa dig att hålla data som organiserade, och ge dig ett snabbt sätt att erkänna Microsoft Access-formulär. Du kan använda

Read More...