Obligatoriska övertid lagar i Indiana

In Rättslig
Advertisement

Obligatoriska övertid lagar i Indiana


Även detta kan sänka moralen på arbetsplatsen, kan många arbetsgivare i USA lagligt tvinga sina anställda att arbeta övertid, vilket är någon tid efter slutet av ett skift, samt valfritt antal timmar utöver den normala arbetsveckan 40 timmar per vecka. Inga federala lagar hindrar arbetsgivare från att göra detta, och Indiana har inga statliga lagar för att förhindra det.

krävs Timmar

I Indiana, som i de flesta stater, skall arbetsgivaren betala sina anställda 1,5 gånger den normala lönegraden för alla arbetade bortom de vanliga 40 timmar per vecka timmar. En arbetsgivare kan också tvinga de anställda att arbeta dessa övertid - om de anställda vägrar, då en arbetsgivare har laglig rätt att skjuta dem. Dessa tvingade timmar kan även ske utan förvarning, som Indiana lag inte kräver förvarning för obligatorisk övertid.

undantagna anställda

Många typer av anställda är undantagna från övertid lag i Indiana, inklusive arbetsgivare med en anställd, personer under 16 säljare som arbetar för kommissionen, medlemmar av en religiös ordning, chefer med makt att sparka anställda och andra. Dessa folk arbetar långa eller oregelbundna tider av arten av deras arbete, och så övertid inte tillämpas på dem. Eftersom övertid inte existerar i deras fall, inte heller obligatorisk övertid.

Amning

Enligt Sandra slagsmål, tidigare president i Indiana State Nurses Association, är obligatorisk övertid särskilt utbrett bland sjuksköterskor i Indiana, där arbetsgivare använda den för att kompensera för personalbrist. Medan 13 stater har förbjudit obligatorisk övertid, är Indiana inte en av dem, och det är fortfarande en kontroversiell politik inom omvårdnad på grund av kvaliteten på vårdproblem.

You may also read!

Obligatoriska övertid lagar i Texas

Obligatoriska övertid lagar i Texas

Texas uppfyller Federal Labor Standards Act för minimilön och övertidslönekrav. Texas är också kompatibel med FairPay initiativ skapar särskilda undantag övertid löner för vissa kategorier av anställda och vissa typer av arbeten. Övertid Periodiserin

Read More...
Obligatoriska övertid lagar i Ohio

Obligatoriska övertid lagar i Ohio

Arbetsgivarna måste schemalägga och hålla reda på de timmar de anställda arbetar. I Ohio och andra stater, sysselsättning stadgar täcker arbetare som in i mer än 40 timmar i en sjudagarsperiod. Lagen anger minimilönen i en övertid situation, men unda

Read More...
Lagar om obligatorisk övertid i Washington State

Lagar om obligatorisk övertid i Washington State

Arbeta övertid innebär extra lön, men möjligen också extra stress och trötthet. Lagar i delstaten Washington spegel federala lagar genom att garantera vissa rättigheter för anställda som arbetar övertid men ger arbetsgivare full frihet att schemalägg

Read More...
Florida Obligatorisk övertid Laws

Florida Obligatorisk övertid Laws

Floridas övertid lag är begränsad till manuella arbetare. De flesta privata arbetsgivare i Florida måste följa federala övertid lagar, som inte begränsar arbetstid och tillåter obligatorisk övertid. En anställd kan avslutas för att inte arbeta de tim

Read More...
Delaware Obligatorisk övertid arbetsrätt

Delaware Obligatorisk övertid arbetsrätt

Det amerikanska Department of Labor definierar en vanlig arbetsvecka som består av 40 timmar i sju dagar. En arbetsgivare kan kräva anställda att arbeta mer än denna standard. Anställda som arbetar i Delaware och står inför obligatorisk övertid komme

Read More...
Övertids lagar för undantagna anställda

Övertids lagar för undantagna anställda

En anställd definieras som "befriade" enligt den federala Fair Labor Standards Act får inga skydd enligt flsa övertidsersättning regler. För att kvalificera sig som undantagna, måste ditt jobb uppfylla vissa tester avseende dina arbetsuppgifter,

Read More...
Colorado Obligatorisk övertid Laws

Colorado Obligatorisk övertid Laws

Övertid lag definieras på federal nivå, men delstaten Colorado ger ytterligare övertid skydd för anställda som arbetar i staten. Dessa regler omfattas av Colorado minimilönen ordernummer 26, en uppsättning lagar som reglerar löner, timmar och arbetsv

Read More...
State of South Carolina arbetslagstiftning om obligatorisk övertid

State of South Carolina arbetslagstiftning om obligatorisk övertid

South Carolina Department of Labor, tillståndsgivning och förordningar är ansvarig för förvaltningen av statens arbetslagar. Avdelningen kräver inte arbetsgivare att ge sina anställda med obligatoriska vilodagar och inte förbjuda de flesta arbetsgiva

Read More...
Övertid lagar i Virginia

Övertid lagar i Virginia

Virginia har inga övertid lagar, men de flesta statliga arbetsgivare måste följa en federal lag om övertid. I allmänhet, enligt denna lag, bör de flesta anställda får en och en halv gånger sin normala lön för varje arbetad tid som överstiger 40 timma

Read More...