OSHA Krav på Skyddsräcke Heights

In Rättslig
Advertisement

OSHA Krav på Skyddsräcke Heights


Occupational Safety and Health Administration (OSHA) reglerar säkerheten på arbetsplatsen genom att utfärda standarder och rekommendationer om hur man följa dem. Många OSHA avser byggbranschen, där arbetsplatsolyckor har historiskt sett varit vanligt. Standarden Fallskydd (OSHA 1926, kapitel M) är utformad för att skydda arbetstagarna från skador som orsakas av fallande när de är på byggnadsställningar eller höga plattformar. Ett sätt att skydda mot fallande är att installera lämpliga skyddsräcken.

När Fall skydd krävs

Om det finns en risk för att falla sex fot eller mer, är arbetsgivare krävs för att installera fallskydd innan arbetet påbörjas. Två alternativ finns fallskyddssystem (selar) för enskilda medarbetare och skyddsnät under arbetsplattformen.

När skyddsräcken är Krävs

Om individuella selar och skyddsnät inte tillhandahålls, ska arbetsgivaren installera skyddsräcken. Ett skyddsräckena krävs inte om alternativ finns på plats, men om en arbetsgivare är beroende av det, måste systemet uppfylla OSHA specifikationer.

OSHA Krav på Skyddsräcke Heights


Höjden av räcken

Den övre kanten av skyddsräcken måste vara mellan 39 och 45 inches ovanför promenadområde, med beaktande av alla omständigheter. Till exempel, om de anställda använder förhöjd skor av någon anledning, kommer toppen av rälsen måste vara motsvarande högre. Det räcker inte att följa bokstaven i OSHA standarden. Arbetsgivarna kan behöva gå längre än OSHA: s krav om säkerhet i varje enskild arbetsplats kräver det.

Midrails, skärmar och inlägg

Gapet mellan den övre delen av skyddsräcken och golvet måste också skyddas med hjälp av åtminstone en mittskena halvvägs mellan toppen och golvet, eller en skärm eller nät som fyller hela utrymmet. Upprätt inlägg eller paneler måste installeras för att lämna luckor inte större än 19 inches. Syftet med dessa krav är att förhindra att arbetstagare från att glida mellan skenorna och golvet.

Styrka räcken

Skyddsräcken måste vara i stånd att motstå 200 pounds av trycket inom två inches av den övre kanten utan nedtryckning av toppen av skyddsräcket under 39-tums gränsen. Skärmarna måste vara i stånd att motstå 150 pounds av tryck från någon riktning. OSHA kräver också att skenorna själva inte utgör någon risk genom att vara skarpa eller ojämna.

OSHA Krav på Skyddsräcke Heights


You may also read!

OSHA Krav på materialbunten Heights

OSHA Krav på materialbunten Heights

Som en del av arbetarskyddsVerkets föreskrifter för arbetarskydd, måste material staplas säkert. Om material som inte är korrekt staplas, kan de ramla och skada eller döda en anställd. Material måste staplas på ett sådant sätt att förhindra fall, hal

Read More...
OSHA Krav på flamskyddade kläder

OSHA Krav på flamskyddade kläder

En del av US Department of Labor, Occupational Safety and Health Administration utfärdar regler för arbetsgivare, för att skydda arbetstagarna. OSHA krav på brandsäkra kläder skydda arbetstagare som behöver sådana kläder att arbeta säkert. Allmänna k

Read More...
OSHA Krav för veterinärer

OSHA Krav för veterinärer

Den Occupational Safety and Health Administration anger säkerhetsföreskrifter som styr hälsa och säkerhet på alla arbetsplatser. OSHA regler för veterinärkontor är stor räckvidd och omfattar regler för märkning av farliga ämnen, registerhållning krav

Read More...
OSHA Krav på Verktyg

OSHA Krav på Verktyg

Många arbetare i USA upprätthålla stora skador och till och med dö på jobbet, särskilt när du använder potentiellt farlig arbetsutrustning. Occupational Health and Safety Administration krav för verktyg att skydda hälsa och säkerhet för de anställda

Read More...
OSHA Krav för gasflaskor

OSHA Krav för gasflaskor

OSHA krav för gasflaskor Hjälp till att skydda arbetstagare mot säkerhetsrisker som komprimerade gaser kan skapa, såsom brand- och explosionsrisker. Varje år i USA, tusentals arbetare upprätthålla allvarliga skador till följd av osäkra arbetsmetoder;

Read More...
OSHA Krav på Västar för trafik nattetid

OSHA Krav på Västar för trafik nattetid

Förenta staternas Department of Labor Occupational Safety and Health Administration har riktlinjer för reflekterande säkerhetsvästar i Code of Federal Regulations, del 1926,201. Riktlinjerna utarbetades 1971 av Office of Construction standarder men s

Read More...
OSHA Krav på ett företag med Under 10 anställda

OSHA Krav på ett företag med Under 10 anställda

Occupational Safety and Health Administration (OSHA) kräver att alla arbetsgivare, oavsett verksamhetens storlek, erkänner riskerna på arbetsplatsen och minimera exponeringen för dessa risker för att skydda anställda från skada eller sjukdom. Arbetsg

Read More...
OSHA Krav på kontor

OSHA Krav på kontor

Occupational Safety and Health Administration (OSHA) har varit en mycket stor del av de anställdas säkerhet och hälsa för nästan ett halvt sekel. OSHA krav för kontor är mindre komplicerad än för tillverkningsindustrin, men att de fortfarande måste u

Read More...
OSHA Krav för Truck Operations

OSHA Krav för Truck Operations

Occupational Safety and Health Association (OSHA) reglerar alla bestämmelser som rör arbetsplatsmetoder som utgör potentiella hot mot hälsa och säkerhet anställda, oavsett bransch. Truck verksamhet är en särskilt farlig arbetsplats aktivitet och OSHA

Read More...