OSHA Tillåten syrenivåer

In Rättslig
Advertisement

OSHA Tillåten syrenivåer


Den Occupational Safety and Health Administration sätter syrenivå normer för att skydda hälsa och säkerhet för de anställda som krävs för att utföra arbete i trånga utrymmen. Något utrymme som har begränsat tillträde eller uttagspunkter och är inte avsedd för kontinuerlig beläggning klassificeras som ett slutet utrymme, såsom en lagringsbehållare, valv, silo eller grop.

tillåtna nivåer

OSHA anger tillåten syrehalt på alla nivåer mellan 19,5 procent och 23,5 procent syre. Alla nivåer över eller under detta intervall orsakar andningsproblem, inklusive kvävning och död.

Mått

Syrehalten mäts med en handhållen elektronisk gas bildskärm som kan placeras i ett utrymme eller transporteras på en arbetare. Bildskärmen måste ha en inbyggd ljudlarm som ljuder om den uppmätta nivån ligger utanför det tillåtna området.

Skyddsutrustning

Arbetet kan fortfarande göras i en syrerik eller berövas utrymme. Arbetstagarna skall förses med en luftandningsapparat. Luft kan också tvingas in i ett utrymme, tills en monitor detekterar den lämpliga syrehalt.

You may also read!

OSHA & Tillåten dammnivåer

OSHA & Tillåten dammnivåer

Den Occupational Safety and Health Administration etablerar tillåtna exponeringsnivåer för olika typer av damm, inklusive spannmål, kiseldioxid och bly. Alla nivåer mäts i åtta-timmarsperioder som tidsvägt. spannmålsdamm Spannmålsdamm är en kombinati

Read More...
OSHA Slope Krav

OSHA Slope Krav

Occupational Safety and Health Administration (OSHA) har utarbetat särskilda regler för backen, till stor del syftar till att skydda anställda från grott-ins medan du arbetar i utgrävningar. Krav avser grader av vinklarna för backen, och varierar ber

Read More...
Vad är OSHA Training?

Vad är OSHA Training?

Den Occupational Health and Safety Administration (OSHA) är en division av US Department of Labor. OSHA utvecklar riktlinjer och säkerhetsnormer som syftar till att minska på arbetsplatsen skador och dödsfall. Eftersom det finns tusentals sidor OSHA

Read More...
OSHA för utbildning för en travers Operator

OSHA för utbildning för en travers Operator

Enligt Associated Byggnadsentreprenör of America, det finns ett genomsnitt på 22 dödsfall varje år i samband med krandrift. Som svar på denna statistik, i augusti 2010, Occupational Safety and Health Administration antagit regler som alla travers akt

Read More...
OSHA för H2S

OSHA för H2S

Utöver sin foul, är ruttet-ägg stank, väte-sulfid (H2S) gas brandfarliga och kan leda till kvävning vid koncentrationer över 500 delar per miljon (ppm). För att skydda arbetare, har den amerikanska Occupational Safety and Health Administration utveck

Read More...
OSHA Bensin Regulations

OSHA Bensin Regulations

De flesta arbetsplatser verkar vara säker, men många vätskor, såsom bensin som har potential att vara skadligt för de anställda. Occupational Safety and Health Administration (OSHA) behandlar de olika frågor som rör bensin och andra brandfarliga väts

Read More...
OSHA Angående hörlurar

OSHA Angående hörlurar

Den 14 april 1987 utfärdade Occupational Safety and Health Administration ett memorandum om hur du använder hörlurar på arbetsplatsen, som från och med 2014 kvarstår. I allmänhet, OSHA avråder deras användning, främst på grund överdriven ljud kan båd

Read More...
OSHA vattenbehov

OSHA vattenbehov

Det amerikanska Department of Labor Occupational Safety and Health Administration, även känd som OSHA, är en statlig myndighet som bidrar till att göra säker anställda är säkra i sin arbetsmiljö. OSHA har krav på vatten som används av och som finns p

Read More...
OSHA gasolflaskan förordningarna

OSHA gasolflaskan förordningarna

Det amerikanska Department of Labor Occupational Safety and Health Administration anger regler för propan tankar som fokuserar på tanken och komponentprovning. Dessa regler också detalj tankens placering i förhållande till byggnader och aktivitet, na

Read More...