Protokoll för cykelergometer Testing

In Sport & Fitness
Advertisement

Protokoll för cykelergometer Testing


En cykelergometer är en stillastående cykel som har förmågan att direkt mäta en individs arbetsprestationer i en kontrollerad miljö. De används vid testning för att de är billigare än löpband och är mer portabel. De Åstrand-Rhyming och YMCA tester används ofta.

YMCA Protocol

Under YMCA testet ämnet cykler vid en hastighet av 50 varv per minut (rpm) vid en arbetsbelastning på 150 kg styrka meter per minut. Efter tre minuter, är personens hjärtfrekvens palperas. Denna initiala hjärtfrekvenssvar bestämmer arbetsbördan för de kommande stegen. Målet är att få två hjärtfrekvenser mellan 110 slag per minut och 70 procent av pulsreserv under två på varandra följande faser. Pulsreserv beräknas genom att subtrahera motivets vilopuls från hennes maximal hjärtfrekvens. De två hjärtfrekvens och stadier sedan plottas att förutsäga patientens maximal fysisk kapacitet.

Åstrand-Rhyming protokoll

Den Åstrand-Rhyming testet är en sex minuters enda arbetsbelastning testet. Arbetsbördan är baserad på patientens kön och fitness status. Ämnes cykler vid en hastighet av 50 varv per minut, med hjärtfrekvenser som erhållits under den 5: e och 6: e minuten av testet. De hjärtfrekvenser är i genomsnitt, justerat för ålder och används för att uppskatta maximal fysisk kapacitet.

överväganden

Den enda nackdelen med cykelergometer testning är att bentrötthet tenderar att påverka testresultaten. Många individer kan inte slutföra de nödvändiga stegen för att nå pulssvar som test administratören har föresatt sig att få.

Resultat av framgångsrik konditionstest används för att utbilda människor om deras kondition nivåer, genomföra individuella träningsprogram och övervaka utvecklingen.

You may also read!

Vad är en politik ordningen protokoll?

Vad är en politik ordningen protokoll?

Policy förfarande protokoll består av information som anger en organisations normer praxis som kan innehålla professionell, lagar och andra affärsbehov. Medan utvecklade riktlinjer och rutiner är vanligtvis obligatoriskt, är specifika skriftliga rikt

Read More...
Hur man skriver ett protokoll för Biologi Experiment

Hur man skriver ett protokoll för Biologi Experiment

Innan du utför ett experiment, är det viktigt för studenter att ha en klar uppfattning om det arbete de kommer att göra. Förfarandet delen av protokollet alltid skriven i presens, med hjälp av direktivet språk, i motsats till laboratorierapport, som

Read More...
Så här aktiverar GRE protokoll 47 om en Linksys WRT54G trådlös router

Så här aktiverar GRE protokoll 47 om en Linksys WRT54G trådlös router

I datornätverk är ett virtuellt privat nätverk en uppsättning av krypterade anslutningar som över publika nät, så att fjärrvärdar kan kommunicera säkert med samma program som de skulle använda om de var fysiskt samlokaliserade. Generic Route Encapsul

Read More...
Skäl för att använda Layered protokoll

Skäl för att använda Layered protokoll

Skiktade protokoll specifikt förekommer i nätverksteknik. De två främsta anledningarna till detta är abstraktion och specialisering. Ett protokoll skapar en neutral standard som konkurrerande företag kan skapa kompatibla program. Fältet kräver så mån

Read More...
Vilka plikter i protokoll Officers?

Vilka plikter i protokoll Officers?

Protokollet är den term som används för att beskriva de formaliteter och artighet som smörjer relationer mellan institutioner. Framför allt används i en internationella relationer sammanhang organisationer observera ofta protokoll när någon VIP genom

Read More...
Betydelsen av standarder och protokoll

Betydelsen av standarder och protokoll

Standarder och protokoll är riktlinjerna för drift i produktion, kommunikation och drift i en företagsmiljö. I en värld där förmågan att samverka snabbt och effektivt anses vara en hörnsten för alla företag, kan dessa riktlinjer enorma fördelar för d

Read More...
Vad är protokoll?

Vad är protokoll?

I den mest grundläggande bemärkelse, är ett protokoll en metod för att åstadkomma något. I praktiken protokoll hänvisar typiskt till ett standardformulär beteende eller etikett: eller helt enkelt en uppsättning särskilda regler. Syftet med dessa regl

Read More...
Olika typer av VPN-protokoll

Olika typer av VPN-protokoll

Virtual Private Network (VPN) protokoll är en grupp av överföringsstyrprotokoll / Internetprotokoll (TCP / IP) som möjliggör säker överföring av data över Internet. Ett VPN är ett nätverk av datorer som låter sina användare att ansluta till Internet.

Read More...
Vad är SSH protokoll?

Vad är SSH protokoll?

SSH är ett populärt protokoll som används främst av Linux och Unix-användare att ansluta från en dator till en annan. Den huvudsakliga användningen av SSH är att upprätta en krypterad anslutning så att ingen i mellan kan läsa trafiken, särskilt för k

Read More...