Regler för Fire Signage

In Rättslig
Advertisement

Regler för Fire Signage


Fire skyltar är tänkt att hjälpa människor i att kontrollera eller fly en brandsituation på allmän plats eller på arbetsplatsen. Dessutom kräver vissa orter tydlig märkning brandsäkra väggar över taket linje i kontor och lager för att göra dem lätta att känna igen för räddningspersonal. Exit och brand signage kraven vanligen grupperade tillsammans, på grund av nödvändigheten av att kunna lokalisera utgångar i händelse av en brand.

exit Signs

Alla utgångar ska vara tydligt markerade. Platta monterad exit skyltar bör placeras direkt ovanför dörren på en höjd som ger maximal synlighet. Utskjutande exit skyltar kan placeras ovanför och på vardera sidan av dörröppningen, med placering på handtaget eller spärrsidan är den optimala platsen. Bokstäver för utträde skyltning bör vara minst 2 inches i höjd, och upplysta skyltar är allmänt fyra till sex inches tall för enkel identifiering. Om en utgång leder till en korridor eller ett rum med flera dörrar, är du skyldig att ange riktningen för utgången.

Regler för Fire Signage


Eldlednings- Signage

Brandlarm och brandsläckare måste vara tydligt märkta med bokstäver åtminstone två inches hög och synliga från ett minimum linjärt avstånd av 100 fot. Typiska brandsläckare tecken kommer att ha en pil som pekar mot brandsläckaren. Brand- och rök larmsignaler bör placeras så högt som möjligt för att ge visuell och hörbar varning. De dominerande färger som används för brand skyltning är röda och vita, med antingen färg tjänar som bakgrund.

Regler för Fire Signage


Gathe Points

Människor måste veta var att omgruppera så att alla kan redovisas, när ett brandlarm har låtit. Denna skylt är placerad på ett säkert avstånd från byggnaden, och är i fokus för samtliga anställda i en byggnad, snarare än en enda arbetsgivare. För att göra medarbetarna medvetna om exit förfarande och samla poäng, företag uppmuntras att ha regelbundna brandövningar och att ge varje anställd med utbildning om hur man på ett säkert sätt avsluta i en nödsituation.

Regler för Fire Signage


Belysning

Belysning är inte ett krav för de flesta brand skyltar, men det används för att öka synligheten av rök och brandlarm. Den primära uttagspunkter gör krav upplyst skyltar. Detta bör drivas av anläggningen kraft, utan även en batteribackup. Bokstäver är typiskt en bakgrundsbelyst vit bakgrund med röda bokstäver på 2 inches eller mer i höjd. Vissa orter kommer också att kräva nödbelysning installerade vid uttagspunkter för att ge tillfälligt synlighet vid ett strömavbrott.

Regler för Fire Signage


You may also read!

Fire Safety Regler och förordningar

Fire Safety Regler och förordningar

Fire dödar fler amerikaner än alla andra naturkatastrofer i kombination. Miljontals dollar går förlorade varje år i egendomsskador orsakade av brand. Du är mer sannolikt att överleva en brand om du är medveten om några grundläggande fakta. Den amerik

Read More...
Regler för kortspel "Ring of Fire"

Regler för kortspel "Ring of Fire"

"Ring of Fire", även kallad "Kings", "Kings Cup," eller "Circle of Death" är ett kortspel som vanligen spelas som en dricka spel. Det är en av de mest universella spel kort dricka spel, och det spelas med ett antal

Read More...
Parkerings Signage Regulations

Parkerings Signage Regulations

Parkeringsskyltar hjälpa till att kontrollera förvirring i parkeringsplatser. Parkerings skyltar instruerar individer om var de kan och inte kan parkera. Skyltar kommer närmare detaljerna i som är behörig att parkera i ett visst område eller utrymme,

Read More...
Rökdetektor Regler för Arizona

Rökdetektor Regler för Arizona

Arizona lagstiftare har satt upp särskilda rökdetektor regler för att hålla invånarna säker. Nya hem byggare måste installera rökdetektorer i sina enheter, och Arizona invånare måste förfoga över rökdetektorer på ett säkert sätt när enheterna behöver

Read More...
Regler för eldstäder i New Jersey

Regler för eldstäder i New Jersey

Som ett rytande eld är en tröstande närvaro på en kall vinternatt, så är också en sprakande flamma från en brand grop på en sval vårkväll. Njuta av skönheten i naturen och dra nytta av ljus och värme av lågorna ger nöje att många husägare. I New Jers

Read More...
Idéer för att fira en 25: e födelsedag

Idéer för att fira en 25: e födelsedag

Vrida ett kvarts sekel gamla är inte lika monumental som vänder 21, men du kan fira händelsen med lika mycket gusto. När du bestämmer dig för platsen, plocka menyn och reglera musik, genomföra sätt att göra födelsedag unik. Använd idéer som integrera

Read More...
Regler för vägbulor

Regler för vägbulor

Farthinder kan vara ett effektivt sätt att minska hastigheten och främja säker körning. Det finns vissa regler som styr användningen av farthinder. Även om detaljerna skiljer sig från plats till plats, det finns några generaliseringar bland dem. Mynd

Read More...
Sprinklersystem Distans regler

Sprinklersystem Distans regler

Varje stat har olika lagar som reglerar placeringen av sprinklers, men alla stater måste följa vissa federala lagar. Federal lag säger att sprinklers måste placeras och beläget för att ge tillfredsställande resultat när det gäller aktiveringstiden oc

Read More...
Regler för sjukhem

Regler för sjukhem

Sjukhem (SNFS) är bland de mest reglerade sjukvårds enheter i USA. Anläggningar som tar emot federala medel för att fungera som SFN måste följa strikta regler för att säkerställa att varje boende får "... uppnå eller bibehålla högsta möjliga fysiska,

Read More...