Roll of Perception i konsumentbeteende

In Företag
Advertisement

Roll of Perception i konsumentbeteende


Genom att studera konsumenter, kan företagen få en bättre förståelse av den roll uppfattning i konsumenternas beteende. Företag kan förbättra sina marknadsföringsstrategier när de har ett fast grepp om psykologi hur konsumenterna känner, tänker och resonerar sig fram till ett köpbeslut. Att veta hur konsumenterna påverkas av sin omgivning, sina databehandlings förmågor och deras uppfattning om en produkt kan hjälpa företag att mer effektivt nå konsumenterna.

Uppfattning

Människors uppfattning om något kan variera kraftigt från person till person, med var och en bildar en individuell åsikt om stimuli (agenter, åtgärd eller betingelser som framkallar ett svar) som tas emot. Individer är ständigt emot "meddelanden" genom de fem sinnena: känsel, smak, lukt, syn och ljud. Framgångsrika marknadsförare använda dessa sinnen för att stimulera konsumenterna att undersöka en produkt. Perception är en av de viktigaste psykologiska faktorer som påverkar konsumenternas beteende.

Fungera

I marknadsföring, är den roll som perception i konsumenternas beteende handlar om att erkänna hur konsumenterna visa ett företags produkt eller tjänst. En konsument motivation för att köpa en viss produkt eller tjänst kommer ofta ner till bilden. Folk vill uppfattas som att ha förmågan att göra "rätt" val och plocka "rätt" produkter. Marknadsförare använder uppfattning att rikta människors behov för att passa in och vara en del av en större grupp av kräsna konsumenter.

Betydelse

Den viktiga roll som spelas av uppfattningen kan exemplifieras när två identiska produkter marknadsförs på helt olika sätt, vilket skapar tydliga uppfattningar om varje produkt. Beroende på konsumenternas uppfattning, kan varje produkt tas emot helt annorlunda: positivt, mindre förmånligt eller inte alls. Marknadsförare måste skilja sitt budskap från sina konkurrenter för att fånga konsumenternas uppmärksamhet. Folk är ofta villiga att betala för en dyrare produkt över dess mindre dyrt men identisk motsvarighet bara för att de uppfattar att det är en "bättre" produkt.

Funktioner

Det finns flera faktorer som kan påverka roll uppfattning i konsumenternas beteende: exponering för stimuli, tolkning av nämnda stimuli och förmågan att identifiera förändringar i intensiteten av stimuli. Exponering innebär nivåerna som konsumenterna möter stimuli, liksom kommersiella meddelanden i form av skyltar, radio- och TV-reklam eller andra reklammedia. Tolkning innebär konsumenter gör känsla ur meddelanden, såsom igenkänning av ett varumärke eller logotyp. Enligt Weber lag, är en konsumentens förmåga att identifiera förändringar i stimulusintensitet starkt relaterad till den ursprungliga intensiteten av stimulans. Med andra ord, ju mer dramatiska förändringen i intensitet, desto mer märkbar blir det att konsumenterna.

överväganden

Ett antal aspekter kommer att påverka hur konsumenterna uppfattar en produkt eller tjänst. Relevansen för konsumenternas liv kommer definitivt att påverka hur mycket uppmärksamhet konsumenter ge en uppfattning om en viss produkt eller tjänst. Pleasant eller mycket obehagliga stimuli (annonser) kan kommandot konsumenternas uppmärksamhet, med irriterande meddelanden ibland vara en extremt effektiv marknadsföringsstrategi. Överraskande stimuli eller stimuli med en märkbar kontrast (till omgivningen) eller framträdande (större eller center placering) kommer också att få större konsumenternas uppmärksamhet.

You may also read!

Konsumentbeteende Projekt

Konsumentbeteende Projekt

Konsumentbeteendet är ett mångsidigt område som kombinerar aspekter av psykologi, marknadsföring och sociologi för att studera hur konsumenterna avgöra sina inköp. Ett projekt i konsumenternas beteende bör betona en aspekt av konsumenternas beteende

Read More...
Roll Fidelity i vårdetik

Roll Fidelity i vårdetik

Fidelity, eller trogen plikt, spelar en viktig roll i professionell omvårdnad. Fidelity omfattar sjuksköterskans ansvar gentemot patienter, juridiska stadgar, vårdorganisation eller arbetsgivare och samhälle. Sjuksköterskor måste alltid stå till svar

Read More...
Vad är Suns roll i fotosyntesen?

Vad är Suns roll i fotosyntesen?

Fotosyntesen är den metod som växter förvandla ljuset till mat, och solen har en viktig roll i denna process. Utan solljus, skulle växter inte kunna leva och det skulle finnas något syre för människor att andas. Betydelse Utan solen, kan fotosyntesen

Read More...
Roller och ansvar en rörmokare

Roller och ansvar en rörmokare

En rörmokare jobb går utöver bara arbetar på rör och toaletter. Eftersom han kommer att arbeta inne i privata hem och företag, ansikte mot ansikte med kunder, det finns andra viktiga roller och ansvar han kommer att vara ansvarig för. Identifiering E

Read More...
Akustisk Sound Board vs. Roll Isolering

Akustisk Sound Board vs. Roll Isolering

Ett stort antal metoder för ljudisolering existerar. Ljudisolering tjänar olika ändamål, från att förbättra de akustiska egenskaperna hos platser som konsertsalar och inspelningsstudior att dämpa buller i invändiga inställningar som flerbostadshus, r

Read More...
Roll kundservice chefer på en reklambyrå

Roll kundservice chefer på en reklambyrå

På en reklambyrå, kundservicechefer attrahera nya kunder och behålla bolagets relation med befintliga kunder. De tar ofta flera roller, som arbetar direkt med kunder och hantera administrativa uppgifter såsom strategisk planering. De övervakar också

Read More...
Vad är syftet med en Lawn Roller?

Vad är syftet med en Lawn Roller?

Vill du ge din gräsmatta att släta, ens titta? Då en gräsmatta rulle är för dig. Dessa ovanliga verktyg ser ut som små försäljnings ångvältar och kan skjutas manuellt eller ansluten till en liten trädgårdstraktor. ympning Rensa ut det område som ska

Read More...
Hur Tootsie Roll

Hur Tootsie Roll

Tack vare 69 Boyz 1994, kunde alla se en mängd rullande tootsies. Idag Tootsie Roll dans är fortfarande en favorit på bröllop och dansklubbar. Om det har varit några år sedan din "sockervadd" var "söt som guld", eller om du har aldrig

Read More...
Hur man förbereder en Paint Roller för Målning

Hur man förbereder en Paint Roller för Målning

Förbereda en rollern hjälper till att hålla fibrer av din färg. En jalusilock tupplur består av tusentals små hårfibrer bundna till en plast eller kartongkärna. Dessa fibrer kan lossna under tillverkning och förpackning. Innan du använder jalusilock

Read More...