Freon Replacement Home

Advertisement
Hur man lägger freon i en Toyota

Hur man lägger freon i en Toyota

För Toyotas luftkonditionering ska fungera måste den vara tillräckligt laddad med freon. Utan detta köldmedium kommer en Toyotas luftkonditionering mekaniskt funktion, men det kommer inte att lägga ut kall luft. De flesta fordons värme- och ventilati

Read More...
Hur Ladda luftkonditionering med freon i en Acura Integra

Hur Ladda luftkonditionering med freon i en Acura Integra

Varm luft blåser från luftkonditioneringen i din Acura Integra är frustrerande. Lyckligtvis, om brist på köldmedium är problemet, ladda systemet kommer att korrigera problemet. I de flesta modeller kan du använda en R134 ladda kit från din lokala Bil

Read More...
Hur man laddar Auto AC med Freon

Hur man laddar Auto AC med Freon

Freon är vad som håller bilens luftkonditionering enhet som producerar kall luft. Med tiden, men det freon kan vara uttömda, vilket ger en luftkonditionering som inte kommer att producera kall luft. Alla mekaniker kan snabbt ladda freon, men om bilen

Read More...
Om Freon gas ut från min frys, kommer det fortfarande fungera?

Om Freon gas ut från min frys, kommer det fortfarande fungera?

Freon eller annan kemisk köld är det som håller frysen kall. Det är också det som gör en luftkonditionering kyla ett utrymme. En frys fungerar inte korrekt om dess köld flyr. Emellertid kan det finnas andra skäl till varför frysen inte fungerar. Diag

Read More...
Hur Ladda Freon på en 1997 Ford F150

Hur Ladda Freon på en 1997 Ford F150

Ladda freon i din Ford är också känd som uppladdning av luftkonditioneringen. Detta är en del av standard auto underhåll. Med tiden kan freon nivåerna sjunka och orsaka luftkonditioneringen att förlora makten. Därför kommer kall luft att sluta blåsa

Read More...
Hur Ladda Freon att reparera ett kylskåp

Hur Ladda Freon att reparera ett kylskåp

Freon, Dupont varumärke för CFC och HCFC köldmedier, har blivit ett samlingsnamn för alla köldmedier. Kylskåp tillverkade före 1995 innehöll vanligtvis R-12, CFC, som köldmedium. Endast EPA-certifierade tekniker kan köpa R-12. Kylskåp tillverkade frå

Read More...
Symptom Din A / C enheten har för mycket Freon

Symptom Din A / C enheten har för mycket Freon

Ett luftkonditioneringsenhet laddas med ett köldmedium. Freon är den term som används mest för köldmediet på en A / C-system. Freon, eller R12, användes fram till 1990-talet, men avbröts på grund av negativa effekter på miljön. Köldmediet som nu anvä

Read More...
Tecken och symtom på No Freon i en bil

Tecken och symtom på No Freon i en bil

Freon består av en trycksatt gas och smörjmedel används för att tillhandahålla kyld luft till en passagerarfordonshytten. De flesta fordon idag, och alla med en tillverkningsdatum efter 1994, använda R-134a köldmedium - vissa tillverkare bytt till R-

Read More...
Hur man tar bort den Freon i ett R134A

Hur man tar bort den Freon i ett R134A

R134a - även känd som tetrafluoretan (CF3CH2F) från familjen HFC köld - är en förening som används som kylmedel i kylskåp, utrustning luftkonditionering och andra kylsystem. R134A köld ersatt freon som används i de flesta kylsystem innan dess avveckl

Read More...
Återhämtningstid för Lumbar Disc Replacement eller Fusion

Återhämtningstid för Lumbar Disc Replacement eller Fusion

Ryggradens smärta, eller smärta i nedre ryggen, är en vanlig orsak till kronisk smärta bland vuxna i USA. Artificiell skiva ersättning och ryggradsfusion är kirurgiska behandlingsalternativ för människor vars ryggsmärtor är ett resultat av handikappa

Read More...
Hur Ladda freon i en 2001 Chevrolet Impala

Hur Ladda freon i en 2001 Chevrolet Impala

Med jämna mellanrum kommer R134a freon tillsättas 2001 Chevrolet Impala luftkonditioneringssystem. Detta är en "när" och inte ett "om". Impala luftkonditioneringssystem kan fungera alldeles utmärkt, men R134a kommer fortfarande gradvis

Read More...
Lägga till freon till en 1995 Buick Regal

Lägga till freon till en 1995 Buick Regal

Luftkonditionering kommer inte lager på varje fordon, men en del skulle hävda att beroende på var du bor, det är en absolut nödvändighet. Luftkonditioneringsapparater fungerar genom att dra värmen från luften med hjälp av ett kylmedel som kallas freo

Read More...
Lägga till rätt mängd Freon

Lägga till rätt mängd Freon

När en bils luftkonditioneringssystem inte har rätt mängd freon, är enhetens prestanda äventyras. För mycket eller för lite freon kan resultera i luft som inte är så kallt som det borde vara. Luftkonditionering ladda kit kommer med mätare för att läs

Read More...
Hur mycket freon Har min bil behöver?

Hur mycket freon Har min bil behöver?

Enligt Environmental Protection Agency är Freon inte tillgänglig i USA längre på grund av dess negativa inverkan på miljön. Detta gör det dyrt, och bilägare med ett luftkonditioneringssystem som inte fungerar ordentligt inför valet att antingen "top

Read More...
Hur mycket freon Kommer en Central Air System förlora över tid?

Hur mycket freon Kommer en Central Air System förlora över tid?

Centrala luftkonditioneringssystem utnyttjar en mängd olika köldmedier, varav de flesta är allmänt kallas "Freon". Även den kemiska sammansättningen av köldmedium har förbättrats under åren, är det fortfarande ett hot mot miljön och skall ingå n

Read More...
Lägga till freon till en 1990 Honda Accord

Lägga till freon till en 1990 Honda Accord

Luftkonditioneringen enhet av 1990 Honda Accord är beroende av en köld kallas freon. När Freon är låg, kommer luftkonditioneringsenheten börja blåsa varmare luft. För att få enheten laddas och blåser kall luft igen, måste du lägga till freon. "Laddni

Read More...
Hur berätta om din bil är låg på freon?

Hur berätta om din bil är låg på freon?

Med tiden kan bilens luftkonditioneringssystem läcka ut tillräckligt freon att kräva en påfyllning. Detta är en normal företeelse på grund av täta krympning och kompressor inaktivitet under de kallare vintermånaderna. Kontrollera ditt system för att

Read More...
Hur Refill Freon

Hur Refill Freon

Äldre stil kylskåp använder freon som köldmedium i kylsystemet. Om kylskåpet verkar som om det inte blir kallt, då är chansen att det behöver en avgift. Medan de flesta servicecenter kommer att säga att detta är något som bara en professionell kan gö

Read More...
Lägga till freon till ett hem Luftkonditionering Unit

Lägga till freon till ett hem Luftkonditionering Unit

Tvärtemot vad många tror, ​​inte hem luftkonditioneringsaggregat inte äta genom freon på samma sätt bilar SUPA olja eller ens gas. När luftkonditioneringen är låg på freon, är det oftast på grund av läckor som kan börja uppträda som din enhet åldrar.

Read More...
Hur man tar bort Freon

Hur man tar bort Freon

I de flesta luftkonditionering utrustade bilar byggda före den 24 april, 1995 kom luftkonditioneringssystem fyllt med R12 Freon. Den 24 april 1995 Clean Air Act tecknades i lag och R12 fasades ut av alla fordon. Om bilen kom utrustade från fabrik med

Read More...